ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

幺 (รากอักษรจีนที่ 52)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

,

+1 ขีดแก้ไข

, 𢆯, 𢆰, 𢆱, 𭙈, 𭙉

+2 ขีดแก้ไข

, 𢆲, 𢆳, 𢆴, 𢆵, 𭙊, 𰏯, 𰏰

+3 ขีดแก้ไข

𢆶, 𪪊

+4 ขีดแก้ไข

𢆷, 𢆸, 𢆹, 𢆺, 𭙋

+5 ขีดแก้ไข

𢆻, 𢆼, 𢆽, 𢆾

+6 ขีดแก้ไข

, 𢆿, 𢇂, 𪪋, 𫷟, 𭙌, 𰏱

+7 ขีดแก้ไข

𢇁, 𢇃, 𢇄, 𢇅, 𢇆

+8 ขีดแก้ไข

𢇇, 𢇈, 𢇉

+9 ขีดแก้ไข

, , , 𢇊, 𫷠, 𫷡

+10 ขีดแก้ไข

𠅹, 𢇋, 𫷢, 𫷣

+11 ขีดแก้ไข

, 𢇌, 𢇍, 𢇎, 𢇏

+12 ขีดแก้ไข

𢇐, 𢇑, 𢇒, 𢇓, 𫷤

+13 ขีดแก้ไข

+19 ขีดแก้ไข

𢇖