ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

幺 (รากอักษรจีนที่ 52)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𢆯𢆰𢆱𭙈𭙉

+2 ขีด

แก้ไข

𢆲𢆳𢆴𢆵𭙊𰏯𰏰

+3 ขีด

แก้ไข

𢆶𪪊

+4 ขีด

แก้ไข

𢆷𢆸𢆹𢆺𭙋

+5 ขีด

แก้ไข

𢆻𢆼𢆽𢆾

+6 ขีด

แก้ไข

𢆿𢇂𪪋𫷟𭙌𰏱

+7 ขีด

แก้ไข

𢇁𢇃𢇄𢇅𢇆

+8 ขีด

แก้ไข

𢇇𢇈𢇉

+9 ขีด

แก้ไข

𢇊𫷠𫷡

+10 ขีด

แก้ไข

𠅹𢇋𫷢𫷣

+11 ขีด

แก้ไข

𢇌𢇍𢇎𢇏

+12 ขีด

แก้ไข

𢇐𢇑𢇒𢇓𫷤

+13 ขีด

แก้ไข

+19 ขีด

แก้ไข

𢇖