ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

鼓 (รากอักษรจีนที่ 207)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, , 𡔷, 𮮦

+3 ขีดแก้ไข

𪔋, 𪔌

+4 ขีดแก้ไข

𡒡, 𪔍, 𪔎, 𪔏, 𱌊

+5 ขีดแก้ไข

, , , , 䵿, 𪔐, 𪔑, 𪔒, 𪔓, 𮮧, 𱌋

+6 ขีดแก้ไข

, , 𪔔, 𪔕, 𪔖, 𪔗, 𪔘, 𪔙, 𪔚, 𪔛, 𮮨

+7 ขีดแก้ไข

𪔜, 𪔝, 𪔞, 𪔟, 𪔠, 𪔡, 𮮩

+8 ขีดแก้ไข

, , , , , 𪔢, 𪔣, 𪔤, 𪔥

+9 ขีดแก้ไข

𪔦, 𪔧, 𪔨, 𪔩, 𪔪, 𪔫, 𪔬, 𪔭

+10 ขีดแก้ไข

, 𪔮

+11 ขีดแก้ไข

, , 𪔯, 𪔰, 𪔱, 𪔲, 𱌌

+12 ขีดแก้ไข

, 𥀻, 𪇞, 𪔳, 𪔴, 𮮪, 𮮫

+13 ขีดแก้ไข

𥀼, 𪔵

+14 ขีดแก้ไข

𪔶

+16 ขีดแก้ไข

𥀽, 𪔷

+20 ขีดแก้ไข

𥀾