ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

至 (รากอักษรจีนที่ 133)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𦤳, 𦤴

+2 ขีดแก้ไข

𦤵, 𬛱

+3 ขีดแก้ไข

, , 𦤶, 𦤷, 𦤸

+4 ขีดแก้ไข

𦤹, 𦤺, 𬛲, 𮍠, 𮍡

+5 ขีดแก้ไข

𦤻, 𦤼, 𦤽, 𦤾

+6 ขีดแก้ไข

, , , , 𦤿, 𦥀, 𬛳, 𮍢

+7 ขีดแก้ไข

, , 𦥁, 𫇎

+8 ขีดแก้ไข

, 𦥂, 𦥃, 𦥄, 𫇏, 𫇐, 𮍣

+9 ขีดแก้ไข

𦥅, 𦥆, 𦥇

+10 ขีดแก้ไข

, 𦥉, 𦥊, 𦥋, 𦥌, 𦥍, 𬛴, 𬛵

+11 ขีดแก้ไข

𦥎

+12 ขีดแก้ไข

𦥏, 𦥐

+14 ขีดแก้ไข

𫇑, 𬛶

+15 ขีดแก้ไข

𮍤

+22 ขีดแก้ไข

𬛷