ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

至 (รากอักษรจีนที่ 133)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

𦤳𦤴

+1 ขีดแก้ไข

𱼩

+2 ขีดแก้ไข

𦤵𬛱

+3 ขีดแก้ไข

𦤶𦤷𦤸

+4 ขีดแก้ไข

𦤹𦤺𬛲𮍠𮍡

+5 ขีดแก้ไข

𦤻𦤼𦤽𦤾𱼪

+6 ขีดแก้ไข

𦤿𦥀𬛳𮍢𱼫

+7 ขีดแก้ไข

𦥁𫇎𱼬

+8 ขีดแก้ไข

𦥂𦥃𦥄𫇏𫇐𮍣

+9 ขีดแก้ไข

𦥅𦥆𦥇

+10 ขีดแก้ไข

𦥉𦥊𦥋𦥌𦥍𬛴𬛵

+11 ขีดแก้ไข

𦥎

+12 ขีดแก้ไข

𦥏𦥐

+14 ขีดแก้ไข

𫇑𬛶

+15 ขีดแก้ไข

𮍤

+22 ขีดแก้ไข

𬛷