ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

黍 (รากอักษรจีนที่ 202)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𮮐, 𮮑

+2 ขีดแก้ไข

𪏭

+3 ขีดแก้ไข

, , 𪏮, 𪏯

+4 ขีดแก้ไข

, , 𪏰, 𪏱, 𪏲, 𪏳, 𪏴, 𪏵, 𬹔

+5 ขีดแก้ไข

, 𪏶, 𪏷, 𪏸, 𪏹, 𪏺, 𪏻, 𪏼, 𪏽, 𪏾

+6 ขีดแก้ไข

𪏿, 𪐀, 𮮒

+7 ขีดแก้ไข

𪐁

+8 ขีดแก้ไข

, , , 𪐂, 𪐃, 𪐄, 𪐅, 𪐆, 𱋵

+9 ขีดแก้ไข

, , , 𪐇, 𪐈, 𪐉, 𪐊

+10 ขีดแก้ไข

, , 𪐋

+11 ขีดแก้ไข

, 𪐌, 𪐍, 𪐎, 𪐏

+12 ขีดแก้ไข

𪐐

+13 ขีดแก้ไข

, 𪐒, 𮮓

+14 ขีดแก้ไข

𪐑, 𪐓

+16 ขีดแก้ไข

𪐔, 𪐕, 𪐖