ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

冖 (รากอักษรจีนที่ 14)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

, , , , 𠕳, 𠕴

+3 ขีดแก้ไข

, , 𠕵, 𠕶, 𠕷, 𠕸, 𭁳, 𰃮

+4 ขีดแก้ไข

, , 𠕹, 𠕺, 𠕻, 𠕼, 𠕽, 𠕾, 𠕿

+5 ขีดแก้ไข

, 𠖀, 𠖁, 𠖂, 𠖃, 𪞏, 𪞐, 𫤸, 𰃯, 𰃰

+6 ขีดแก้ไข

, 𠖄, 𠖅, 𠖆, 𪞑, 𭁴

+7 ขีดแก้ไข

, , , 𠖇, 𠖈, 𠖉, 𠖊, 𠖋, 𫤹, 𫤺

+8 ขีดแก้ไข

, , , , , , , 𠖌, 𠖍, 𠖎, 𠖏, 𠖐, 𠖑, 𠖒, 𪞒, 𭁵, 𭁶, 𭁷, 𭁸, 𭁹, 𭁺, 𭁻, 𰃱

+9 ขีดแก้ไข

, 𠖓, 𪞓, 𭁼, 𭁽, 𭁾, 𭁿

+10 ขีดแก้ไข

, 𠖔, 𠖕, 𠖖, 𠖗, 𠖘, 𠖙, 𪞔, 𭂀

+11 ขีดแก้ไข

𠖚, 𠖛, 𭂁, 𭂂, 𰃲

+12 ขีดแก้ไข

, 𠖜, 𠖝, 𠖞, 𪞕

+13 ขีดแก้ไข

, 𫤻, 𭂃, 𭂄, 𭂅

+14 ขีดแก้ไข

, 𠖠, 𠖡

+15 ขีดแก้ไข

𠖢

+16 ขีดแก้ไข

𠖣, 𠖤, 𠖥

+17 ขีดแก้ไข

𫤼

+18 ขีดแก้ไข

𠖦, 𠖧, 𠖨, 𫤽

+19 ขีดแก้ไข

𠖩

+20 ขีดแก้ไข

𠖪

+21 ขีดแก้ไข

𠖫, 𰃳

+24 ขีดแก้ไข

𰃴