ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

冖 (รากอักษรจีนที่ 14)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𠕳𠕴

+3 ขีดแก้ไข

𠕵𠕶𠕷𠕸𭁳𰃮

+4 ขีดแก้ไข

𠕹𠕺𠕻𠕼𠕽𠕾𠕿

+5 ขีดแก้ไข

𠖀𠖁𠖂𠖃𪞏𪞐𫤸𰃯𰃰

+6 ขีดแก้ไข

𠖄𠖅𠖆𪞑𭁴

+7 ขีดแก้ไข

𠖇𠖈𠖉𠖊𠖋𫤹𫤺

+8 ขีดแก้ไข

𠖌𠖍𠖎𠖏𠖐𠖑𠖒𪞒𭁵𭁶𭁷𭁸𭁹𭁺𭁻𰃱𱏽

+9 ขีดแก้ไข

𠖓𪞓𭁼𭁽𭁾𭁿

+10 ขีดแก้ไข

𠖔𠖕𠖖𠖗𠖘𠖙𪞔𭂀

+11 ขีดแก้ไข

𠖚𠖛𭂁𭂂𰃲

+12 ขีดแก้ไข

𠖜𠖝𠖞𪞕𱏾

+13 ขีดแก้ไข

𫤻𭂃𭂄𭂅

+14 ขีดแก้ไข

𠖠𠖡

+15 ขีดแก้ไข

𠖢

+16 ขีดแก้ไข

𠖣𠖤𠖥

+17 ขีดแก้ไข

𫤼

+18 ขีดแก้ไข

𠖦𠖧𠖨𫤽

+19 ขีดแก้ไข

𠖩

+20 ขีดแก้ไข

𠖪

+21 ขีดแก้ไข

𠖫𰃳

+24 ขีดแก้ไข

𰃴