ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

爻 (รากอักษรจีนที่ 89)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𤕜

+4 ขีดแก้ไข

, 𤕝, 𪺝

+5 ขีดแก้ไข

, 𤕞, 𤕟

+6 ขีดแก้ไข

𤕠, 𤕡

+7 ขีดแก้ไข

, 𤕢

+8 ขีดแก้ไข

𤕣

+9 ขีดแก้ไข

𤕤, 𤕥

+10 ขีดแก้ไข

, 𠎛

+11 ขีดแก้ไข

𤕦, 𤕧, 𤕨

+12 ขีดแก้ไข

𤕩

+13 ขีดแก้ไข

𬋽

+15 ขีดแก้ไข

𠑂, 𡄉

+19 ขีดแก้ไข

𬋾