ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

爻 (รากอักษรจีนที่ 89)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𤕜

+4 ขีด

แก้ไข

𤕝𪺝

+5 ขีด

แก้ไข

𤕞𤕟

+6 ขีด

แก้ไข

𤕠𤕡

+7 ขีด

แก้ไข

𤕢

+8 ขีด

แก้ไข

𤕣

+9 ขีด

แก้ไข

𤕤𤕥

+10 ขีด

แก้ไข

𠎛

+11 ขีด

แก้ไข

𤕦𤕧𤕨

+12 ขีด

แก้ไข

𤕩

+13 ขีด

แก้ไข

𬋽

+14 ขีด

แก้ไข

𱭋

+15 ขีด

แก้ไข

𠑂𡄉

+19 ขีด

แก้ไข

𬋾

+21 ขีด

แก้ไข

𱭌