ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

彡 (รากอักษรจีนที่ 59)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𢒀, 𢒁, 𢒂

+3 ขีดแก้ไข

, 𢒃, 𢒄, 𢒅, 𢒆

+4 ขีดแก้ไข

, , , , 𢒇, 𢒈, 𰐦

+5 ขีดแก้ไข

, , , 𢒉, 𢒊, 𢒋, 𢒌, 𢒍, 𭛓, 𰐧

+6 ขีดแก้ไข

, , 𢒎, 𫝸, 𰐨

+7 ขีดแก้ไข

, , 𢒏, 𢒐, 𢒑, 𢒒, 𢒓, 𣥲, 𪫈, 𫹉, 𰐩, 𰐪

+8 ขีดแก้ไข

, , , , 𢒔, 𢒕, 𢒖, 𢒗, 𢒘, 𢒙, 𢒚, 𢒛, 𢒜, 𢒝

+9 ขีดแก้ไข

, , , 𢒞, 𢒟, 𢒠, 𢒡, 𢒢, 𢒣, 𰐫

+10 ขีดแก้ไข

, 𢒤, 𢒥, 𢒦, 𢒧, 𢒨, 𭛔, 𭛕

+11 ขีดแก้ไข

, , , 𢒩, 𢒪, 𭛖, 𭛗, 𭛘

+12 ขีดแก้ไข

, , 𢒫, 𢒬, 𢒭, 𢒮, 𢒯, 𪫉, 𭛙, 𭛚, 𭛛

+13 ขีดแก้ไข

, 𢒰, 𢒱, 𢒲, 𢒳

+14 ขีดแก้ไข

𢒴, 𪫊, 𫹊

+15 ขีดแก้ไข

𢒵

+17 ขีดแก้ไข

𢒷

+18 ขีดแก้ไข

𢒶

+19 ขีดแก้ไข

, 𢒸, 𢒹, 𢒺

+22 ขีดแก้ไข

𢒻