ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

文 (รากอักษรจีนที่ 67)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+2 ขีดแก้ไข

𣁁, 𫿭,

+3 ขีดแก้ไข

, , 𣁂, 𪯠, 𭤔

+4 ขีดแก้ไข

, 𣁃, 𣁄, 𣁅, 𪯡, 𪯢

+5 ขีดแก้ไข

𣁆, 𣁇, 𣁈, 𣁉, 𪯣, 𫿮, 𫿯, 𭤕, 𭤖, 𭤗, 𭤘, 𭤙, 𰕚

+6 ขีดแก้ไข

, , , 𣁊, 𣁌, 𣁍, 𪯤, 𫿰

+7 ขีดแก้ไข

, , , , 𣁎, 𣁏, 𣁐, 𣁑, 𣁒, 𣁓, 𣁚

+8 ขีดแก้ไข

, , 𣁔, 𣁕, 𣁖, 𪯥, 𪯦, 𪯧, 𫿱

+9 ขีดแก้ไข

, , 𣁗, 𣁘, 𣁙, 𩖰

+10 ขีดแก้ไข

𪯨, 𪯩, 𪯪, 𰕛

+11 ขีดแก้ไข

𣁜, 𣁝, 𣁞, 𣁟, 𣁠, 𣁡

+12 ขีดแก้ไข

, 𣁢, 𣁣

+13 ขีดแก้ไข

𣁤, 𭤚, 𭤛

+14 ขีดแก้ไข

𣁥, 𣁦, 𰕜

+15 ขีดแก้ไข

, 𣁧

+16 ขีดแก้ไข

𣁨, 𫿲

+17 ขีดแก้ไข

, 𣁩, 𣁪

+19 ขีดแก้ไข

, 𣁫