ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

八 (รากอักษรจีนที่ 12)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𠔀

+2 ขีด

แก้ไข

𠔁𠔂𠔃𠔄

+3 ขีด

แก้ไข

𠔅𠔆𭁄

+4 ขีด

แก้ไข

𠔈𠔉𪞈𫤫𫤬𭁅𭁆𰃝𰃞𰃟𱏳

+5 ขีด

แก้ไข

𠔊𠔋𠔌𠔍𠔎𠔏𭁇

+6 ขีด

แก้ไข

𠔐𠔑𠩖𫤭𭁈𭁉𭁊𭁋𰃠

+7 ขีด

แก้ไข

𠔒𠔓𠔔𠔕𠔖𠔗𭁌𭁍𭁎𰃡𱏴

+8 ขีด

แก้ไข

𠔙𠔚𠔛𫤮𫤯𭁏𭁐𰃢𰃣

+9 ขีด

แก้ไข

𠔜𠔝𫤰𭁑𭁒𭁓𰃤

+10 ขีด

แก้ไข

𠔞𠔟𠔠𠔡𠔢𠔣𠔤𠔥𠔦𠔧𪞉𫤱𭁔𭁕𭁖

+11 ขีด

แก้ไข

𠔨𠔩𠔪𠔫𠔬𠔭𠔮𪞊𫤲𭁗𭁘𰃥𱏵𱏶

+12 ขีด

แก้ไข

𠔯𠔰𠔱𠭻𪞋𭁙

+13 ขีด

แก้ไข

𪞌𭁚𭁛𭁜

+14 ขีด

แก้ไข

𠔳𠔴𠔵𪞍

+15 ขีด

แก้ไข

𠁜

+16 ขีด

แก้ไข

𠔶𠔷𫤳𱏷𱏸

+17 ขีด

แก้ไข

𠔸𠔹𠔺𫤴𫤵𭁝

+18 ขีด

แก้ไข

+19 ขีด

แก้ไข

𭁞

+23 ขีด

แก้ไข

𫤶