ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

工 (รากอักษรจีนที่ 48)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

, 𪛜

+1 ขีดแก้ไข

, 𢀑, 𢀒, 𢀓, 𢀔, 𢀕, 𭘂

+2 ขีดแก้ไข

, , , 𢀖, 𢀗, 𢀘, 𢀙

+3 ขีดแก้ไข

, , 𢀚, 𢀛, 𪩣, 𭘃, 𭘄, 𭘅, 𰏇

+4 ขีดแก้ไข

, 𢀜, 𢀝, 𢀞, 𫶫, 𰏈, 𰏉, 𰏊

+5 ขีดแก้ไข

𢀟, 𫶬, 𭘆, 𰏋

+6 ขีดแก้ไข

, , 𢀠, 𫶭, 𭘇, 𭘈

+7 ขีดแก้ไข

, , , 𢀡, 𢀢

+8 ขีดแก้ไข

𢀣, 𪩤, 𫶮, 𰏌

+9 ขีดแก้ไข

, , 𢀤, 𢀥, 𪩥

+10 ขีดแก้ไข

, 𢀦, 𢀧, 𪩦, 𫶯, 𭘉

+11 ขีดแก้ไข

𪩧, 𫶰

+12 ขีดแก้ไข

, 𢀨, 𢀩, 𢀪, 𢀫, 𫶱

+13 ขีดแก้ไข

𢀬, 𢑰, 𤀢, 𫶲, 𫶳, 𰏍

+14 ขีดแก้ไข

𢀭, 𪩨, 𫶴

+15 ขีดแก้ไข

𢀮, 𪩩, 𰏎

+16 ขีดแก้ไข

𢀯

+18 ขีดแก้ไข

𢀰, 𢀱, 𢀲

+19 ขีดแก้ไข

𪩪