ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

氏 (รากอักษรจีนที่ 83)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

, , 𫞕

+2 ขีดแก้ไข

, 𫞖, 𰚷

+3 ขีดแก้ไข

𬇉

+4 ขีดแก้ไข

, 𣱅, 𣱆, 𬇊, 𬇋, 𭯰

+5 ขีดแก้ไข

𣱇, 𣱈, 𣱉, 𣱊, 𬇌, 𰚸

+6 ขีดแก้ไข

, 𬇍, 𰚹

+7 ขีดแก้ไข

𣱋, 𣱌, 𣱍, 𣱎, 𭯱

+9 ขีดแก้ไข

𣱏

+10 ขีดแก้ไข

𣱐, 𬇎

+12 ขีดแก้ไข

𣱑

+13 ขีดแก้ไข

𣱒, 𰚺

+14 ขีดแก้ไข

𣱓, 𣱔