ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

氏 (รากอักษรจีนที่ 83)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

+1 ขีดแก้ไข

𫞕

+2 ขีดแก้ไข

𫞖𰚷

+3 ขีดแก้ไข

𬇉

+4 ขีดแก้ไข

𣱅𣱆𬇊𬇋𭯰𱥨𱥩

+5 ขีดแก้ไข

𣱇𣱈𣱉𣱊𬇌𰚸

+6 ขีดแก้ไข

𬇍𰚹

+7 ขีดแก้ไข

𣱋𣱌𣱍𣱎𭯱

+9 ขีดแก้ไข

𣱏

+10 ขีดแก้ไข

𣱐𬇎

+12 ขีดแก้ไข

𣱑

+13 ขีดแก้ไข

𣱒𰚺

+14 ขีดแก้ไข

𣱓𣱔