ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 13 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 一แก้ไข

𠁌, 𠁍, 𫠷, 𫠸, 𫠹, 𫠺, 𫠻, 𫠼, 𬻩, 𬻪, 𬻫, 𬻬, 𬻮, 𰀙, 𰀚

รากอักษรจีน 丨แก้ไข

𬻹

รากอักษรจีน 丶แก้ไข

𠂄

รากอักษรจีน 丿แก้ไข

𠃆

รากอักษรจีน 乙แก้ไข

, , , 𠄃, 𠄄, 𪜛, 𫡯, 𫡰, 𬼵

รากอักษรจีน 亅แก้ไข

𬼻

รากอักษรจีน 二แก้ไข

𠄼, 𠄽, 𠄾, 𫡵, 𫡶, 𰁙

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

, , , 𠅳, 𠅴, 𠅵, 𠅶, 𠅷, 𠅸, 𠅺, 𠅻, 𠅼, 𠆀, 𫡽, 𫡾, 𬽕, 𬽖, 𬽗, 𬽘

รากอักษรจีน 人แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠌫, 𠌬, 𠌭, 𠌮, 𠌯, 𠌰, 𠌱, 𠌲, 𠌳, 𠌴, 𠌵, 𠌶, 𠌷, 𠌸, 𠌹, 𠌺, 𠌻, 𠌼, 𠌽, 𠌾, 𠌿, 𠍀, 𠍁, 𠍂, 𠍃, 𠍄, 𠍅, 𠍆, 𠍇, 𠍈, 𠍉, 𠍊, 𠍋, 𠍌, 𠍍, 𠍎, 𠍏, 𠍐, 𠍑, 𠍒, 𠍓, 𠍔, 𠍕, 𠍖, 𠍗, 𠍘, 𠍙, 𠍚, 𠍛, 𠍜, 𠍝, 𠍞, 𠍟, 𠍠, 𠍡, 𠍣, 𠍤, 𠍦, 𠍧, 𠍨, 𠍩, 𠍪, 𠍫, 𠍬, 𠎵, 𪝠, 𪝡, 𪝢, 𪝣, 𪝤, 𫝋, 𫣑, 𫣒, 𫣓, 𫣔, 𫣕, 𫣖, 𬿐, 𬿑, 𬿒, 𬿓, 𬿔, 𬿕, 𬿖, 𬿗, 𬿘, 𬿙, 𬿚, 𬿛, 𬿜, 𬿝, 𬿞, 𬿟, 𰂪, 𰂫, 𰂬, , , 𫣟, 𬿫, 𬿮

รากอักษรจีน 儿แก้ไข

, 𠒤, 𠒥, 𠒦, 𪞂, 𫤞, 𭀮, 𭀯, 𰃏, 𰃐

รากอักษรจีน 入แก้ไข

𠓴, 𠓵, 𠓶, 𠓷

รากอักษรจีน 八แก้ไข

, , 𠔨, 𠔩, 𠔪, 𠔫, 𠔬, 𠔭, 𠔮, 𪞊, 𫤲, 𭁗, 𭁘, 𰃥

รากอักษรจีน 冂แก้ไข

, 𠕦, 𠕧, 𫤷

รากอักษรจีน 冖แก้ไข

𠖚, 𠖛, 𭂁, 𰃲

รากอักษรจีน 冫แก้ไข

, , 𠗺, 𠗻, 𠗼, 𠗽, 𠗾, 𠗿, 𠘀, 𠘁, 𠘂, 𠘃, 𪞫, 𪞬, 𫥗, 𫥘, 𭂜, 𭂝, 𭂞, 𰄈, 𰄉, 𰄊

รากอักษรจีน 几แก้ไข

𠙤, 𠙥, 𠙦, 𠙧, 𪞵, 𫥣, 𭂸, 𭂹

รากอักษรจีน 凵แก้ไข

𪞺, 𪞻, 𫥧, 𫥨, 𫥩

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𠞥, 𠞦, 𠞧, 𠞨, 𠞩, 𠞪, 𠞫, 𠞬, 𠞭, 𠞮, 𠞯, 𠞰, 𠞱, 𠞲, 𠞳, 𠞴, 𠞵, 𠞶, 𠞷, 𠞸, 𠞹, 𠞺, 𠞻, 𠞼, 𠞽, 𠞾, 𠞿, 𠟀, 𠟁, 𪟑, 𪟒, 𪟓, 𫦒, 𫦓, 𫦔, 𭄆, 𭄇, 𭄈, 𭄉, 𭄊, 𭄋, 𭄌, 𭄍, 𭄎, 𭄏, 𰄻, 𰄼, 𰄽, 𫦕, 𭄐

รากอักษรจีน 力แก้ไข

, , , , , , , 𠢓, 𠢔, 𠢕, 𠢖, 𠢗, 𠢘, 𠢙, 𠢚, 𠢛, 𠢜, 𠢝, 𠢞, 𠢟, 𪟣, 𫝑, 𫦶, 𫦷, 𭄺, 𭄻, 𭄼, 𭄽, 𭄾, 𰅕, , 𭅂

รากอักษรจีน 勹แก้ไข

, 𠣸, 𠣹, 𠣺, 𠣻, 𠣼, 𭅎, 𭅏

รากอักษรจีน 匕แก้ไข

𠤥, 𪟫

รากอักษรจีน 匚แก้ไข

, , , , 𠥖, 𠥗, 𠥘, 𫧖, 𰅨, 𫧗, 𭅞

รากอักษรจีน 十แก้ไข

, 𠦴, 𠦵, 𠦶, 𠦷, 𠦸, 𠦹, 𠦺, 𠦻, 𠦼, 𪟶, 𫧤, 𭅧, 𰅼

รากอักษรจีน 卜แก้ไข

𠨅, 𫧳, 𫧴

รากอักษรจีน 卩แก้ไข

, , 𠨢, 𠨣, 𠨤, 𫧽, 𭅽, 𭅾

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

, , 𠩿, 𠪑, 𠪒, 𠪓, 𠪔, 𠪕, 𠪖, 𠪗, 𠪘, 𪠓, 𪠔, 𪠕, 𫨘, 𫨙, 𫨚, 𫨛, 𭆑, 𭆒, 𰆧,

รากอักษรจีน 厶แก้ไข

𠬆, 𠬇, 𠬈, 𠬉, 𠬊, 𠬋, 𠬌, 𪠠, 𫨬, 𫨭, 𫨮, 𭆤

รากอักษรจีน 又แก้ไข

, 𠭯, 𠭰, 𠭱, 𠭲, 𠭳, 𠭴, 𠭵, 𠭷, 𠭸, 𠭹, 𠭺, 𪠯, 𫩆, 𫩇, 𰇄, 𫩉

รากอักษรจีน 口แก้ไข

𫪿, 𭉋, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠷢, 𠸶, 𠸷, 𠸸, 𠸹, 𠸺, 𠸿, 𠹀, 𠹁, 𠹂, 𠹃, 𠹄, 𠹅, 𠹆, 𠹇, 𠹈, 𠹉, 𠹊, 𠹋, 𠹌, 𠹍, 𠹎, 𠹏, 𠹐, 𠹑, 𠹒, 𠹓, 𠹔, 𠹕, 𠹖, 𠹗, 𠹘, 𠹙, 𠹚, 𠹛, 𠹜, 𠹝, 𠹞, 𠹟, 𠹠, 𠹡, 𠹢, 𠹣, 𠹤, 𠹥, 𠹦, 𠹧, 𠹨, 𠹩, 𠹪, 𠹫, 𠹬, 𠹭, 𠹮, 𠹯, 𠹳, 𠹴, 𠹵, 𠹶, 𠹷, 𠹸, 𠹹, 𠹺, 𠹻, 𠹼, 𠹽, 𠹾, 𠹿, 𠺀, 𠺁, 𠺂, 𠺃, 𠺄, 𠺅, 𠺆, 𠺇, 𠺈, 𠺉, 𠺊, 𠺋, 𠺌, 𠺍, 𠺎, 𠺏, 𠺐, 𠺑, 𠺒, 𠺓, 𠺔, 𠺕, 𠺖, 𠺗, 𠺘, 𠺙, 𠺚, 𠺛, 𠺜, 𠺝, 𠺞, 𠺟, 𠺠, 𠺡, 𠺢, 𠺣, 𠺤, 𠺥, 𠺦, 𠺧, 𠺨, 𠺩, 𠺪, 𠺫, 𠺬, 𠺭, 𠺮, 𠺯, 𠺰, 𠺱, 𠺲, 𠺳, 𠺴, 𠺵, 𠺶, 𠺷, 𠺸, 𠺹, 𠺺, 𠺻, 𠺼, 𠺽, 𠺾, 𠺿, 𠻀, 𠻁, 𠻂, 𠻃, 𠻄, 𠻅, 𠻆, 𠻇, 𠻈, 𠻉, 𠻊, 𠻋, 𠻌, 𠻍, 𠻎, 𠻏, 𠻐, 𠻑, 𠻒, 𠻓, 𪡪, 𪡫, 𪡬, 𪡭, 𪡮, 𪡯, 𪡰, 𪡱, 𪡲, 𪡳, 𪡴, 𪡵, 𪡶, 𪡷, 𫫃, 𫫄, 𫫅, 𫫆, 𫫇, 𫫈, 𫫉, 𫫊, 𫫋, 𫫌, 𫫍, 𫫎, 𫫏, 𫫐, 𫫑, 𫫒, 𭉚, 𭉛, 𭉜, 𭉝, 𭉞, 𭉟, 𭉠, 𭉢, 𭉣, 𭉤, 𭉦, 𭉧, 𭉨, 𭉩, 𭉪, 𭉬, 𭉭, 𭉮, 𭉯, 𭉰, 𭉱, 𭉲, 𭉳, 𭉴, 𭉵, 𭉶, 𭉹, 𭉺, 𭉻, 𭉼, 𭉽, 𰈑, 𰈒, 𰈓, 𰈔, 𰈕, 𰈖, 𰈗, 𰈘, 𰈙, 𰈚, 𰈛, 𰈜, 𰈝, 𰈞, , , , , , 𫫕, 𫫚, 𫫛, 𫫟, 𫫢, 𭊅, 𭊊, 𭊋, ,

รากอักษรจีน 囗แก้ไข

, , , , , 𡈊, 𡈋, 𡈌, 𡈍, 𡈎, 𡈏, 𡈐, 𡈑, 𡈒, 𡈓, 𡈔, 𪢮, 𫭐, 𭍫, 𰉒

รากอักษรจีน 土แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡎮, 𡎯, 𡎰, 𡎱, 𡎲, 𡎳, 𡎴, 𡎵, 𡎶, 𡎷, 𡎸, 𡎹, 𡎺, 𡎻, 𡎼, 𡎽, 𡎾, 𡎿, 𡏀, 𡏁, 𡏂, 𡏃, 𡏄, 𡏅, 𡏆, 𡏇, 𡏈, 𡏉, 𡏊, 𡏋, 𡏌, 𡏍, 𡏎, 𡏏, 𡏐, 𡏑, 𡏒, 𡏓, 𡏔, 𡏕, 𡏖, 𡏗, 𡏘, 𡏙, 𡏚, 𡏛, 𡏜, 𡏝, 𡏞, 𡏟, 𡏠, 𡏡, 𡏢, 𡏣, 𡏤, 𡏥, 𡏦, 𡏧, 𡏨, 𡏩, 𡏪, 𡏫, 𡏬, 𧯧, 𪣾, 𪣿, 𪤀, 𪤁, 𪤂, 𪤃, 𪤄, 𪤅, 𪤆, 𪤇, 𪤈, 𪤉, 𪤊, 𪤋, 𪤌, 𪤍, 𫮒, 𫮓, 𫮔, 𫮕, 𫮖, 𫮗, 𫮘, 𫮙, 𫮚, 𭏌, 𭏍, 𭏎, 𭏏, 𭏐, 𭏑, 𭏒, 𭏓, 𭏔, 𭏕, 𭏗, 𭏙, 𭏚, 𭏛, 𭏜, 𰊍, 𰊎, 𰊏, 𰊐, 𰊑, 𰊒, 𰊓, 𰊔, 𰊕, 𰊖, 𰊗, 𰊘, , , , , 𫮝, 𫮢, 𭏤,

รากอักษรจีน 士แก้ไข

, 𡔰, 𡔲, 𡔳, 𡔴, 𡔵, 𪤳, 𭐖, 𰋊,

รากอักษรจีน 夂แก้ไข

𡕝

รากอักษรจีน 夊แก้ไข

𠭶, 𡕮, 𡕯, 𡕰, 𡕱, 𪤶, 𭐨, 𭐩

รากอักษรจีน 夕แก้ไข

𡖯, 𡖱, 𡖲, 𡖳, 𡖴, 𡖵, 𰋓,

รากอักษรจีน 大แก้ไข

, , , , 𡙛, 𡙜, 𡙝, 𡙞, 𡙟, 𡙠, 𡙡, 𡙢, 𡙣, 𡙤, 𡙥, 𡙦, 𡙧, 𡙨, 𡙩, 𡙪, 𡙫, 𪥙, 𪥚, 𪥛, 𫯰, 𫯱, 𫯲, 𫯳, 𫯴, 𭑜, 𭑝, 𭑞, 𭑟, 𰋭, 𰋮

รากอักษรจีน 女แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡟨, 𡟩, 𡟪, 𡟫, 𡟬, 𡟭, 𡟮, 𡟯, 𡟰, 𡟱, 𡟲, 𡟳, 𡟴, 𡟵, 𡟶, 𡟷, 𡟸, 𡟹, 𡟺, 𡟻, 𡟼, 𡟽, 𡟾, 𡟿, 𡠀, 𡠁, 𡠂, 𡠃, 𡠄, 𡠅, 𡠆, 𡠇, 𡠈, 𡠉, 𡠊, 𡠋, 𡠌, 𡠍, 𡠎, 𡠏, 𡠐, 𡠑, 𡠒, 𡠓, 𡠔, 𡠕, 𪦑, 𪦒, 𪦓, 𪦔, 𪦕, 𪦖, 𫱒, 𫱓, 𫱔, 𫱕, 𫱖, 𫱗, 𫱘, 𫱙, 𫱚, 𫱛, 𫱜, 𫱝, 𫱞, 𭒍, 𭒎, 𭒏, 𭒑, 𰌏, 𰌐, 𰌑, 𰌒, 𰌓, 𰌔, , , , 𫱡, 𫱩, 𭒔,

รากอักษรจีน 子แก้ไข

, , 𡦃, 𡦄, 𡦅, 𡦆, 𡦇, 𡦈, 𡦉, 𡦊, 𡦋, 𡦌, 𡦍, 𡦎, 𡦏, 𡦐, 𫲫, 𫲬, 𭓕, 𭓖, 𰌮,

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𡩟, 𡩠, 𡩡, 𡩢, 𡩣, 𡩤, 𡩥, 𡩦, 𡩧, 𡩨, 𡩩, 𡩪, 𡩫, 𡩬, 𡩭, 𡩮, 𡩯, 𡩰, 𡩱, 𡩲, 𡩳, 𡩴, 𡩵, 𡩶, 𡩷, 𡩸, 𡩹, 𡩺, 𪧛, 𪧜, 𪧝, 𪧞, 𪧟, 𪧠, 𫳤, 𫳥, 𫳦, 𫳧, 𫳨, 𫳩, 𫳪, 𫳬, 𫳭, 𫳮, 𭔆, 𭔇, 𭔉, 𭔊, 𭔋, 𰍎, 𰍏, 𰍐, 𰍑, 𰍒, 𰍓, 𰍔, 𰍕, 𰍖, 𰍗, , 𫳱

รากอักษรจีน 寸แก้ไข

𡬹, 𡬺, 𡬻, 𡬼, 𫴰, 𫴱, 𫴲, 𫴳, 𭔺, 𭔻, 𭔼

รากอักษรจีน 小แก้ไข

, , 𠅽, 𡮘, 𡮙, 𡮚, 𡮛, 𡮜, 𡮝

รากอักษรจีน 尢แก้ไข

, , , , 𡰃, 𡰄, 𡰅, 𡰆, 𡰇, 𡰈, 𡰉, 𡰊, 𪨈, 𭕑, 𭕒

รากอักษรจีน 尸แก้ไข

𡲬, 𡲭, 𡲮, 𡲯, 𡲰, 𡲱, 𡲲, 𡲳, 𡲴, 𡲵, 𡲶, 𡲷, 𡲸, 𡲹, 𡲺, 𡲻, 𡲼, 𡲽, 𡲾, 𡲿, 𡳀, 𡳁, 𡳂, 𡳃, 𪨒, 𪨓, 𪨔, 𭕥, 𭕦, 𭕧, 𭕨, 𭕩, 𭕪, 𭕫, 𭕬, 𰎁

รากอักษรจีน 屮แก้ไข

𡴤, 𡴥

รากอักษรจีน 山แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡺪, 𡺫, 𡺬, 𡺭, 𡺮, 𡺯, 𡺰, 𡺱, 𡺲, 𡺳, 𡺴, 𡺵, 𡺶, 𡺷, 𡺸, 𡺹, 𡺺, 𡺻, 𡺼, 𡺽, 𡺾, 𡺿, 𡻀, 𡻁, 𡻂, 𡻃, 𡻄, 𡻅, 𡻆, 𡻇, 𡻈, 𡻉, 𡻊, 𡻋, 𡻌, 𡻍, 𡻎, 𡻏, 𡻐, 𡻑, 𡻒, 𡻓, 𡻔, 𡻕, 𡻖, 𡻗, 𪩈, 𪩉, 𪩊, 𪩋, 𫶊, 𫶌, 𫶍, 𫶎, 𫶏, 𫶐, 𭗀, 𭗁, 𭗂, 𭗃, 𭗄, 𭗅, 𭗆, 𰎮, 𰎯, 𰎰,

รากอักษรจีน 工แก้ไข

𢀦, 𢀧, 𪩦, 𫶯, 𭘉

รากอักษรจีน 己แก้ไข

𢁊

รากอักษรจีน 巾แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𢄊, 𢄋, 𢄌, 𢄍, 𢄎, 𢄏, 𢄐, 𢄑, 𢄒, 𢄓, 𢄔, 𢄕, 𢄖, 𢄗, 𢄘, 𢄙, 𢄚, 𢄛, 𢄜, 𢄝, 𢄞, 𫷊, 𫷋, 𫷌, 𫷍, 𫷎, 𫷏, 𭘯, 𭘰, 𰏝, , , 𭘲, 𭘴

รากอักษรจีน 干แก้ไข

, 𢆞, 𢆟, 𢆠, 𪪅, 𪪆, 𫷘, 𫷙, 𫷚

รากอักษรจีน 幺แก้ไข

𠅹, 𢇋, 𫷢, 𫷣

รากอักษรจีน 广แก้ไข

, , , , , , , 𢉼, 𢉿, 𢊀, 𢊁, 𢊂, 𢊃, 𢊄, 𢊅, 𢊆, 𢊇, 𢊈, 𢊉, 𢊊, 𢊋, 𢊌, 𢊍, 𢊎, 𢊏, 𢊐, 𢊑, 𢊒, 𢊓, 𢊔, 𪪜, 𪪝, 𫷺, 𫷻, 𭙩, 𭙫, 𰏾, , , , , 𭙺

รากอักษรจีน 廴แก้ไข

𣉡

รากอักษรจีน 廾แก้ไข

𢍢, 𢍣, 𢍤, 𢍥, 𪪷, 𭚙

รากอักษรจีน 弋แก้ไข

, , 𢎏, 𢎐, 𣦏, 𭚣

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

弿, , , , , , , 𢐊, 𢐋, 𢐌, 𢐍, 𢐎, 𢐏, 𢐐, 𢐑, 𭛂, 𭛃,

รากอักษรจีน 彐แก้ไข

, , 𢑥, 𢑦, 𢑧, 𰐤, 𰐥

รากอักษรจีน 彡แก้ไข

, 𢒤, 𢒥, 𢒦, 𢒧, 𢒨, 𭛔, 𭛕

รากอักษรจีน 彳แก้ไข

𫹜, 𫹝, , , , , , , 𢔲, 𢔳, 𢔴, 𢔵, 𢔶, 𢔷, 𢔸, 𢔹, 𢔺, 𢔻, 𢔼, 𢔽, 𢔾, 𢔿, 𢕀, 𢕁, 𢕂, 𢕃, 𢕄, 𢕅, 𢕆, 𢕇, 𢕈, 𢕉, 𢕊, 𢕋, 𢕌, 𢕍, 𢕎, 𢕧, 𪫔, 𪫕, 𫹞, 𫹟, 𫹠, 𭛽, 𰐶, 𫹡

รากอักษรจีน 心แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𫺠, 𫺡, 𫺦, 𫺩, 𭝡, 𭝢, 𭝤, 𭝥, 𭝦, 𭝨, 𭝫, 𭝮, 𭝯, 𭝱, 𭝲, 𭝴, 𭝵, 𰑲, 𰑴, 𰑵, 𰑶, 𰑷, 𰑸, 𰑻, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢞍, 𢞎, 𢞏, 𢞐, 𢞑, 𢞒, 𢞓, 𢞔, 𢞕, 𢞖, 𢞗, 𢞘, 𢞙, 𢞚, 𢞛, 𢞜, 𢞝, 𢞞, 𢞟, 𢞠, 𢞡, 𢞢, 𢞣, 𢞤, 𢞥, 𢞦, 𢞧, 𢞨, 𢞩, 𢞪, 𢞫, 𢞬, 𢞭, 𢞮, 𢞯, 𢞰, 𢞱, 𢞲, 𢞳, 𢞴, 𢞵, 𢞶, 𢞷, 𢞸, 𢞹, 𢞺, 𢞻, 𢞼, 𢞽, 𢞾, 𢞿, 𢟀, 𢟁, 𢟂, 𢟃, 𢟄, 𢟅, 𢟆, 𢟇, 𢟈, 𢟉, 𢟊, 𢟋, 𢟌, 𢟍, 𢟎, 𢟏, 𢟐, 𢟑, 𢟒, 𢟓, 𢟔, 𢟕, 𢟖, 𢟗, 𢟘, 𢟙, 𢟚, 𢟛, 𢟜, 𢟝, 𢟞, 𢟟, 𪬓, 𪬔, 𪬕, 𪬖, 𪬗, 𪬘, 𪬙, 𪬚, 𪬛, 𪬜, 𪬝, 𪬞, 𫺳, 𫺶, 𭝷, 𭝹, 𭝺, 𭝻, 𭝼, 𭝿, 𭞄, 𭞆, 𭞈, 𭞋, 𰑽, 𰑾, 𰑿, 𰒀, 𰒂, , , , , 𭞖

รากอักษรจีน 戈แก้ไข

, , , , , , 𢧔, 𢧕, 𢧖, 𢧗, 𢧘, 𢧙, 𢧚, 𢧛, 𢧜, 𢧝, 𢧞, 𢧟, 𢧠, 𢧡, 𪭒, 𫻿, 𫼀, 𭟷, 𰒬, 𰒭, 𰒮, 𭟸

รากอักษรจีน 戶แก้ไข

𢩖, 𢩗, 𤟵, 𫼑

รากอักษรจีน 手แก้ไข

𭡏, , , , , , 𫽡, 𫽣, 𭡣, 𭡤, 𭡰, 𰔅, 𰔊, 𰔌, 𰔐, 𰔑, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢱟, 𢱠, 𢱡, 𢱢, 𢱣, 𢱤, 𢱥, 𢱦, 𢱧, 𢱨, 𢱩, 𢱪, 𢱫, 𢱬, 𢱭, 𢱮, 𢱯, 𢱰, 𢱱, 𢱲, 𢱳, 𢱴, 𢱵, 𢱶, 𢱷, 𢱸, 𢱹, 𢱺, 𢱻, 𢱼, 𢱽, 𢱾, 𢱿, 𢲀, 𢲁, 𢲂, 𢲃, 𢲄, 𢲅, 𢲆, 𢲇, 𢲈, 𢲉, 𢲊, 𢲋, 𢲌, 𢲍, 𢲎, 𢲏, 𢲐, 𢲑, 𢲒, 𢲓, 𢲔, 𢲕, 𢲖, 𢲗, 𢲘, 𢲙, 𢲚, 𢲛, 𢲜, 𢲝, 𢲞, 𢲟, 𢲠, 𢲡, 𢲢, 𢲣, 𢲤, 𢲥, 𢲦, 𢲧, 𢲨, 𢲩, 𢲪, 𢲫, 𢲬, 𢲭, 𢲮, 𢲯, 𢲰, 𢲱, 𢲲, 𪮗, 𪮘, 𪮙, 𪮚, 𪮛, 𪮜, 𪮝, 𪮞, 𪮟, 𪮠, 𪮡, 𪮢, 𫝽, 𫽩, 𫽪, 𫽫, 𫽮, 𫽰, 𫽱, 𫽲, 𫽳, 𫽴, 𫽵, 𫽶, 𭡲, 𭡳, 𭡴, 𭡵, 𭡸, 𭡹, 𭡺, 𭡽, 𭡾, 𭡿, 𭢀, 𭢂, 𭢃, 𭢄, 𭢆, 𰔒, 𰔓, 𰔔, 𰔖, 𰔗, 𰔘, 𰔚, 𰔛, 𰔜, 𰔝, 𰔞, , , , , , , 𫽾, 𭢌, 𭢎, ,

รากอักษรจีน 支แก้ไข

𢻕, 𢻖, 𢻗, 𢻘, 𢻙, 𭣙, 𰕂

รากอักษรจีน 攴แก้ไข

, , , , , , , , , , 𢽿, 𢾀, 𢾁, 𢾂, 𢾃, 𢾄, 𢾅, 𢾆, 𢾇, 𢾈, 𢾉, 𢾊, 𢾋, 𢾌, 𢾍, 𢾎, 𢾏, 𢾐, 𢾑, 𢾒, 𢾓, 𢾔, 𢾕, 𢾖, 𢾗, 𢾘, 𢾙, 𢾚, 𢾛, 𢾜, 𢾝, 𢾞, 𢾟, 𢾠, 𢾡, 𢾢, 𢾤, 𪯐, 𫿂, 𫿃, 𫿄, 𫿅, 𫿆, 𫿇, 𭣼, 𭣽, 𭣾, 𭣿, 𭤀, 𭤁, 𭤂, 𰕏, 𰕐, 𭤅

รากอักษรจีน 文แก้ไข

, , 𣁗, 𣁘, 𣁙, 𩖰

รากอักษรจีน 斗แก้ไข

, 𣂁, 𣂃, 𣂄, 𣂅

รากอักษรจีน 斤แก้ไข

, 𣂮, 𣂯, 𣂰, 𣂱, 𣂲, 𣂳, 𣂴, 𣂵, 𥇴, 𭤣, 𭤤, 𰕠

รากอักษรจีน 方แก้ไข

, , , 𣄈, 𣄉, 𣄊, 𣄋, 𣄌, 𣄍, 𪯽, 𫞁, 𬀋, 𬀌, 𬀍, 𭤿, 𭥀, 𰕮

รากอักษรจีน 无แก้ไข

𣄶, 𣄷, 𣄸

รากอักษรจีน 日แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣈤, 𣈥, 𣈦, 𣈧, 𣈨, 𣈩, 𣈪, 𣈫, 𣈬, 𣈭, 𣈮, 𣈯, 𣈰, 𣈱, 𣈲, 𣈳, 𣈴, 𣈵, 𣈶, 𣈷, 𣈸, 𣈹, 𣈺, 𣈻, 𣈼, 𣈽, 𣈾, 𣈿, 𣉀, 𣉁, 𣉂, 𣉃, 𣉄, 𣉅, 𣉆, 𣉇, 𣉈, 𣉉, 𣉊, 𣉋, 𣉌, 𣉍, 𣉎, 𣉏, 𣉐, 𣉑, 𪰯, 𪰰, 𪰱, 𪰲, 𪰳, 𪰴, 𪰵, 𪰶, 𪰷, 𬁂, 𬁃, 𬁄, 𬁅, 𬁆, 𬁇, 𬁈, 𬁉, 𭦨, 𭦩, 𭦪, 𭦫, 𭦭, 𭦮, 𭦯, 𭦰, 𭦱, 𭦳, 𭦴, 𭦵, 𭦶, 𭦷, 𭦸, 𭦹, 𭦻, 𭦼, 𭦽, 𭦾, 𭦿, 𭧀, 𭧁, 𰖖, 𰖗, 𰖘, 𰖙, 𰖚,

รากอักษรจีน 曰แก้ไข

, 𣌾, 𣌿, 𣍀, 𣍁, 𣍂

รากอักษรจีน 月แก้ไข

𬂄, , 𣎄, 𣎅, 𣎆, 𣎇, 𣎈, 𣎉, 𣎊, 𣎋, 𣎌, 𪱤, 𪱥, 𪱦, 𪱧, 𬂆, 𭨾, 𭨿, 𭩀, 𰗊, 𭩃

รากอักษรจีน 木แก้ไข

, 𬃅, 𬃌, 𬃑, 𭪮, , , , , , , , , , , , , , , , 椿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 楿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣔱, 𣔲, 𣔳, 𣔴, 𣔵, 𣔶, 𣔷, 𣔸, 𣔹, 𣔺, 𣔻, 𣔼, 𣔽, 𣔾, 𣔿, 𣕀, 𣕁, 𣕂, 𣕃, 𣕄, 𣕅, 𣕆, 𣕇, 𣕈, 𣕉, 𣕊, 𣕋, 𣕌, 𣕍, 𣕎, 𣕏, 𣕐, 𣕑, 𣕒, 𣕓, 𣕔, 𣕕, 𣕖, 𣕗, 𣕘, 𣕙, 𣕚, 𣕛, 𣕜, 𣕝, 𣕞, 𣕟, 𣕠, 𣕡, 𣕢, 𣕣, 𣕥, 𣕦, 𣕧, 𣕨, 𣕩, 𣕪, 𣕫, 𣕬, 𣕭, 𣕮, 𣕯, 𣕰, 𣕱, 𣕲, 𣕳, 𣕴, 𣕵, 𣕶, 𣕷, 𣕸, 𣕹, 𣕺, 𣕻, 𣕼, 𣕽, 𣕾, 𣕿, 𣖀, 𣖁, 𣖂, 𣖃, 𣖄, 𣖅, 𣖆, 𣖇, 𣖈, 𣖉, 𣖊, 𣖋, 𣖌, 𣖍, 𣖎, 𣖏, 𣖐, 𣖑, 𣖒, 𣖓, 𣖔, 𣖕, 𣖖, 𣖗, 𣖘, 𣖙, 𣖚, 𣖛, 𣖜, 𣖝, 𣖞, 𣖟, 𣖠, 𣖡, 𣖢, 𣖣, 𣖤, 𣖥, 𣖦, 𣖧, 𣖨, 𣖩, 𪲰, 𪲱, 𪲲, 𪲳, 𪲴, 𪲵, 𪲶, 𪲷, 𪲸, 𪲹, 𪲺, 𪲻, 𪲼, 𪲽, 𪲾, 𪲿, 𪳀, 𪳁, 𪳂, 𪳃, 𪳄, 𪳅, 𪳆, 𪳇, 𬃔, 𬃕, 𬃖, 𬃗, 𬃘, 𬃙, 𬃚, 𬃛, 𬃜, 𬃞, 𬃠, 𬃡, 𬃢, 𬃣, 𬃤, 𬃥, 𬃦, 𬃧, 𬃨, 𬃩, 𬃪, 𬃫, 𬃬, 𬃭, 𬃮, 𭪶, 𭪷, 𭪸, 𭪹, 𭪻, 𭪼, 𭪽, 𭪾, 𭪿, 𭫀, 𭫁, 𭫂, 𭫃, 𭫄, 𭫅, 𭫆, 𭫇, 𭫈, 𭫉, 𭫊, 𭫋, 𭫌, 𭫍, 𰗺, 𰗻, 𰗼, 𰗽, 𰗾, 𰗿, 𰘀, 𰘁, 𰘂, 𰘃, 𰘄, 𰘅, 𰘆, , , , , , , , , , , 𬃵, 𬃶, 𬃸, 𬃹, 𬃺, 𬃾, 𬄃, 𭫏, 𭫐, 𭫑, 𭫙

รากอักษรจีน 欠แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , 𣣝, 𣣞, 𣣟, 𣣠, 𣣡, 𣣢, 𣣣, 𣣤, 𣣥, 𣣦, 𣣧, 𣣨, 𣣩, 𣣪, 𣣫, 𣣭, 𣣮, 𣣯, 𣣰, 𣣱, 𪴯, 𪴰, 𬅫, 𬅬, 𭭐, 𭭑, 𰙒, 𰙓, 𰙔, 𰙕

รากอักษรจีน 止แก้ไข

𭭥, , , , 𣦇, 𣦈, 𣦉, 𣦊, 𣦌, 𣦍, 𣦎, 𤚜, 𪴹, 𪴺, 𫞓, 𬆄, 𬆅, 𭭪, 𭭫, 𰙯, 𰙰, 𰙱, 𰙲, 𰙳

รากอักษรจีน 歹แก้ไข

𬆙, , , , , , , 𣨱, 𣨲, 𣨳, 𣨴, 𣨵, 𣨶, 𣨷, 𣨸, 𣨹, 𣨺, 𣨻, 𣨼, 𣨽, 𣨾, 𣨿, 𣩀, 𣩁, 𣩂, 𣩃, 𬆛, 𭮙, 𭮚, 𭮛,

รากอักษรจีน 殳แก้ไข

殿, , , , , 𣪠, 𣪡, 𣪢, 𣪣, 𣪤, 𣪥, 𣪦, 𣪧, 𣪨, 𣪩, 𣪪, 𣪫, 𣪬, 𪵏, 𬆩, 𬆪, 𬆫, 𬆬, 𭮷, 𭮸, 𰚃, 𰚄, 𰚅

รากอักษรจีน 毋แก้ไข

𬆷, 𣫹

รากอักษรจีน 比แก้ไข

𣬍, 𬆺, 𰚌

รากอักษรจีน 毛แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𣮨, 𣮩, 𣮪, 𣮫, 𣮬, 𣮭, 𣮮, 𣮯, 𣮰, 𣮱, 𣮲, 𣮳, 𣮴, 𣮵, 𣮶, 𣮷, 𣮸, 𣮹, 𣮺, 𣮻, 𣮼, 𣮽, 𣮾, 𣮿, 𣯀, 𣯁, 𣯂, 𣯃, 𣯄, 𪵟, 𬇂, 𭯞, 𭯟, 𰚤, 𰚥, 𰚦

รากอักษรจีน 氏แก้ไข

𣱏

รากอักษรจีน 气แก้ไข

, 𣱦, 𣱧, 𣱨, 𪵦,

รากอักษรจีน 水แก้ไข

𬇶, 𭰭, 𭱁, , 𭱡, 𰜏, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 溿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣹝, 𣹞, 𣹟, 𣹠, 𣹡, 𣹢, 𣹣, 𣹤, 𣹥, 𣹦, 𣹧, 𣹨, 𣹩, 𣹪, 𣹫, 𣹬, 𣹭, 𣹮, 𣹯, 𣹰, 𣹱, 𣹲, 𣹳, 𣹴, 𣹵, 𣹶, 𣹷, 𣹸, 𣹹, 𣹺, 𣹻, 𣹼, 𣹽, 𣹾, 𣹿, 𣺀, 𣺁, 𣺂, 𣺃, 𣺄, 𣺅, 𣺆, 𣺇, 𣺈, 𣺉, 𣺊, 𣺋, 𣺌, 𣺍, 𣺎, 𣺏, 𣺐, 𣺑, 𣺒, 𣺓, 𣺔, 𣺕, 𣺖, 𣺗, 𣺘, 𣺙, 𣺚, 𣺛, 𣺜, 𣺝, 𣺞, 𣺟, 𣺠, 𣺡, 𣺢, 𣺣, 𣺤, 𣺥, 𣺦, 𣺧, 𣺨, 𣺩, 𣺪, 𣺫, 𣺬, 𣺭, 𣺮, 𣺯, 𣺰, 𣺱, 𣺲, 𣺳, 𣺴, 𣺵, 𣺶, 𣺷, 𣺸, 𣺹, 𣺺, 𣺻, 𣺼, 𣺽, 𣺾, 𣺿, 𣻀, 𣻁, 𣻂, 𣻃, 𣻄, 𣻅, 𣻆, 𣻇, 𣻈, 𣻉, 𣻊, 𣻋, 𣻌, 𦴶, 𪶪, 𪶫, 𪶬, 𪶭, 𪶮, 𪶯, 𪶰, 𪶱, 𪶲, 𪶳, 𪶴, 𪶵, 𪶶, 𪶷, 𪶸, 𪶹, 𪶺, 𪶻, 𪶼, 𪶽, 𪶾, 𫞙, 𫞚, 𫞛, 𬈖, 𬈗, 𬈘, 𬈙, 𬈚, 𬈝, 𬈞, 𬈟, 𬈠, 𬈢, 𬈣, 𬈤, 𭱢, 𭱣, 𭱤, 𭱥, 𭱦, 𭱨, 𭱩, 𭱪, 𭱬, 𭱭, 𭱯, 𭱰, 𭱱, 𭱲, 𭱴, 𭱵, 𰜥, 𰜦, 𰜧, 𰜨, 𰜩, 𰜪, 𰜫, 𰜬, 𰜭, 𰜮, 𰜯, 𰜰, , , , , , , , , , , , 𬈩, 𬈰, 𭱶, 𭱺, 𭱻, 𭲁, , 𭲝

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤊲, 𤊳, 𤊴, 𤊵, 𤊶, 𤊷, 𤊸, 𤊹, 𤊺, 𤊻, 𤊼, 𤊽, 𤊾, 𤊿, 𤋀, 𤋁, 𤋂, 𤋃, 𤋄, 𤋅, 𤋆, 𤋇, 𤋈, 𤋉, 𤋊, 𤋋, 𤋌, 𤋍, 𤋎, 𤋏, 𤋐, 𤋑, 𤋒, 𤋓, 𤋔, 𤋕, 𤋖, 𤋗, 𤋘, 𤋙, 𤋚, 𤋛, 𤋜, 𤋝, 𤋞, 𤋟, 𤋠, 𤋡, 𤋢, 𤋣, 𤋤, 𤋥, 𤋦, 𤋧, 𤋨, 𤋩, 𤋪, 𤋫, 𤋬, 𤋭, 𤋮, 𤋯, 𤋰, 𤋱, 𤋲, 𤋴, 𤋵, 𤋶, 𤋷, 𤋸, 𤋹, 𤋺, 𤋻, 𤋼, 𤋽, 𤋾, 𤋿, 𤌀, 𤌁, 𤌂, 𤌃, 𤌄, 𤌅, 𤌆, 𤍏, 𪹄, 𪹅, 𪹆, 𪹇, 𪹈, 𪹉, 𪹊, 𪹋, 𪹌, 𪹍, 𪹎, 𪹏, 𪹐, 𪹑, 𬊩, 𬊪, 𬊫, 𬊬, 𬊭, 𬊮, 𬊯, 𬊰, 𬊱, 𭵉, 𭵊, 𭵎, 𭵏, 𭵐, 𭵑, 𭵒, 𭵓, 𭵕, 𭵗, 𭵘, 𭵙, 𭵚, 𭵛, 𭵜, 𭵝, 𭵞, 𭵟, 𭵡, 𰞺, 𰞻, 𰞼, 𰞽, 𰞾, 𰞿, 𰟀, 𰟁, 𰟂, 𰟃, 𰟄, 𰟅, 𰟆, , , 𬊳, 𭵨, 𭵬, 𭵭, 𭵲

รากอักษรจีน 爪แก้ไข

𤔜, 𤔝, 𤔞, 𤔟, 𤔠, 𤔡, 𪺔, 𪺕, 𬋭, 𬋮, 𭶳, 𰠅, 𰠆

รากอักษรจีน 父แก้ไข

, 𤕘

รากอักษรจีน 爻แก้ไข

𤕤, 𤕥

รากอักษรจีน 爿แก้ไข

, 𤖌, 𤖍, 𤖎

รากอักษรจีน 片แก้ไข

, , , , , 𤗘, 𤗙, 𤗚, 𤗛, 𤗜, 𤗝, 𤗞, 𤗟, 𤗠, 𤗡

รากอักษรจีน 牙แก้ไข

𤘐

รากอักษรจีน 牛แก้ไข

, , , , , , , , , 𤚍, 𤚎, 𤚏, 𤚐, 𤚑, 𤚒, 𤚓, 𤚔, 𤚕, 𤚖, 𤚗, 𤚘, 𤚙, 𤚚, 𤚛, 𤚝, 𤚞, 𤚟, 𤚠, 𤚡, 𤚢, 𤚣, 𤚤, 𤚥, 𤚦, 𤚧, 𤚨, 𤚿, 𪺰, 𬌣, 𬌤, 𬌥, 𰠸

รากอักษรจีน 犬แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤠍, 𤠎, 𤠏, 𤠐, 𤠑, 𤠒, 𤠓, 𤠔, 𤠕, 𤠖, 𤠗, 𤠘, 𤠙, 𤠚, 𤠛, 𤠜, 𤠝, 𤠞, 𤠟, 𤠠, 𤠡, 𤠢, 𤠣, 𤠤, 𤠥, 𤠦, 𤠧, 𤠨, 𤠩, 𤠪, 𤠫, 𤠬, 𤠭, 𤠮, 𤠯, 𤠰, 𤠱, 𤠲, 𤠳, 𤠴, 𤠵, 𤠶, 𤠷, 𤠸, 𪻆, 𪻇, 𬌽, 𬌿, 𬍀, 𭸡, 𰡡, , , 𬍁, 𭸢

รากอักษรจีน 玉แก้ไข

, , 𰢃, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤦯, 𤦰, 𤦱, 𤦲, 𤦳, 𤦴, 𤦵, 𤦶, 𤦷, 𤦸, 𤦹, 𤦺, 𤦻, 𤦼, 𤦽, 𤦾, 𤦿, 𤧀, 𤧁, 𤧂, 𤧃, 𤧄, 𤧅, 𤧆, 𤧇, 𤧈, 𤧉, 𤧊, 𤧋, 𤧌, 𤧍, 𤧎, 𤧏, 𤧐, 𤧑, 𤧒, 𤧓, 𤧔, 𤧕, 𤧖, 𤧗, 𤧘, 𤧙, 𤧚, 𤧛, 𤧜, 𤧝, 𤧞, 𤧟, 𤧠, 𤧡, 𤧢, 𤧣, 𤧤, 𤧥, 𤧦, 𤧧, 𤧨, 𤧩, 𪻳, 𪻴, 𪻵, 𪻶, 𪻷, 𪻸, 𪻹, 𪻺, 𪻻, 𪻼, 𪻽, 𪻾, 𪻿, 𪼀, 𪼁, 𪼂, 𬍴, 𬍵, 𬍶, 𬍸, 𬍹, 𬍺, 𭹣, 𭹤, 𭹥, 𭹦, 𭹧, 𭹨, 𭹩, 𰢅, 𰢆, 𰢇, 𰢈, , , , , 𬍻, 𭹮

รากอักษรจีน 瓜แก้ไข

, 𤬁, 𤬂, 𤬃, 𤬄, 𤬅, 𤬆, 𪼵, 𰢞, 𰢟

รากอักษรจีน 瓦แก้ไข

, , , , , , , 𤭛, 𤭜, 𤭝, 𤭞, 𤭟, 𤭠, 𤭡, 𤭢, 𤭣, 𤭤, 𤭥, 𤭦, 𤭲, 𤮖, 𪼺, 𪼻, 𰢣, 𰢤, , , , , , 𬎮

รากอักษรจีน 甘แก้ไข

, , , 𤯇, 𬎱, 𭺭

รากอักษรจีน 生แก้ไข

𤯬, 𤯭, 𤯮, 𤯯, 𤯰, 𤯱, 𪽃, 𪽄, 𪽅, 𬎷, 𬎸, 𬎹

รากอักษรจีน 田แก้ไข

, , , , , , , , , , 𤲑, 𤲒, 𤲓, 𤲔, 𤲕, 𤲖, 𤲗, 𤲘, 𤲙, 𤲚, 𤲛, 𤲜, 𤲝, 𤲞, 𤲟, 𤲠, 𤲡, 𤲢, 𤲣, 𤲤, 𤲥, 𤲦, 𤲧, 𤲨, 𤲩, 𤲪, 𪽘, 𪽙, 𪽚, 𬏋, 𭻛, 𭻜, 𭻝, 𭻞, 𭻟, 𰣌, 𭻠

รากอักษรจีน 疋แก้ไข

, 𤴜, 𤴝, 𬏙, 𭼂, 𰣡

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

𬏰, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤷂, 𤷃, 𤷄, 𤷅, 𤷆, 𤷇, 𤷈, 𤷉, 𤷊, 𤷋, 𤷌, 𤷍, 𤷎, 𤷏, 𤷐, 𤷑, 𤷒, 𤷓, 𤷔, 𤷕, 𤷖, 𤷗, 𤷘, 𤷙, 𤷚, 𤷛, 𤷜, 𤷝, 𤷞, 𤷟, 𤷠, 𤷡, 𤷢, 𤷣, 𤷤, 𤷥, 𤷦, 𤷧, 𤷨, 𤷩, 𤷪, 𤷫, 𤷬, 𤷭, 𤷮, 𤷯, 𤷰, 𤷱, 𤷲, 𤷳, 𤷴, 𤷵, 𤷶, 𤷷, 𤷸, 𤷹, 𤷺, 𪽲, 𬏲, 𬏳, 𬏴, 𬏵, 𭼓, 𭼔, 𭼕, 𭼖, 𰣰, 𰣱, 𰣲, 𰣳, 𰣴, , , ,

รากอักษรจีน 癶แก้ไข

𭽁, 𤼳, 𤼴, 𤼵, 𰤑

รากอักษรจีน 白แก้ไข

, , , , 𤽹, 𤽺, 𤽻, 𤽼, 𤽽, 𤽾, 𤽿, 𤾀, 𤾁, 𤾂, 𤾃, 𤾄, 𤾅, 𤾆, 𤾇, 𪾀, 𪾁, 𬐋, 𬐌, 𬐍, 𬐎, 𭽙, 𭽚, 𭽛, 𭽜, 𰤚, 𰤛, 𰤜

รากอักษรจีน 皮แก้ไข

, , , , 𤿯, 𤿳, 𤿴, 𤿵, 𤿶, 𤿷, 𤿸, 𤿹, 𤿺, 𤿻, 𤿼, 𤿽, 𤿾, 𤿿, 𭽬, 𭽭, 𭽮, 𰤫, 𰤬, 𰤭, 𰤮

รากอักษรจีน 皿แก้ไข

, , , , , 𥁷, 𥁸, 𥁹, 𥁺, 𥁻, 𥁼, 𥁽, 𥁾, 𥁿, 𥂀, 𥂁, 𥂂, 𪾑, 𪾒, 𫞱, 𬐢, 𬐣, 𬐤, 𬐥, 𬐦, 𬐧, 𭾃, 𭾄, 𭾅, 𰤼

รากอักษรจีน 目แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢰿, 𢾥, 𣪭, 𥇅, 𥇉, 𥇊, 𥇋, 𥇌, 𥇍, 𥇎, 𥇏, 𥇐, 𥇑, 𥇒, 𥇓, 𥇔, 𥇕, 𥇖, 𥇗, 𥇘, 𥇙, 𥇚, 𥇛, 𥇜, 𥇝, 𥇞, 𥇟, 𥇠, 𥇡, 𥇢, 𥇣, 𥇤, 𥇥, 𥇦, 𥇧, 𥇨, 𥇩, 𥇪, 𥇬, 𥇭, 𥇮, 𥇯, 𥇰, 𥇱, 𥇲, 𥇳, 𥇵, 𥇶, 𥇷, 𥇸, 𥇹, 𥇺, 𥇻, 𥇼, 𥇽, 𥇾, 𥇿, 𥈀, 𥈁, 𪾭, 𪾮, 𪾯, 𪾰, 𬑘, 𬑙, 𬑚, 𬑛, 𭾹, 𭾺, 𭾻, 𭾼, 𭾽, 𭾾, 𭾿, 𭿀, 𭿁, 𭿂, 𰥪, 𰥫, 𰥬, 𰥭, 𰥮, 𰥯, 𰥰, 𰥱, 𰥲, 𰥳, 𰥴, , , , , , 𭿃, 𭿆

รากอักษรจีน 矛แก้ไข

, 𠍢, 𥍲, 𥍳, 𥍴, 𥍵, 𬑮, 𰦑

รากอักษรจีน 矢แก้ไข

, , 𥏘, 𥏙, 𥏚, 𥏛, 𥏜, 𥏝, 𥏞, 𥏟, 𥏠, 𥏡, 𥏢, 𥏣, 𥏤, 𥏥, 𥏦, 𥏧, 𥏨, 𥏩, 𪿋, 𬑴, 𮀃, 𮀄, 𰦘, 𰦙

รากอักษรจีน 石แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥓊, 𥓋, 𥓌, 𥓍, 𥓎, 𥓏, 𥓐, 𥓑, 𥓒, 𥓓, 𥓔, 𥓕, 𥓖, 𥓗, 𥓘, 𥓙, 𥓚, 𥓛, 𥓜, 𥓝, 𥓞, 𥓟, 𥓠, 𥓡, 𥓢, 𥓣, 𥓤, 𥓥, 𥓦, 𥓧, 𥓨, 𥓩, 𥓪, 𥓫, 𥓬, 𥓭, 𥓮, 𥓯, 𥓰, 𥓱, 𥓲, 𥓳, 𥓴, 𥓵, 𥓶, 𥓷, 𥓸, 𥓹, 𪿤, 𪿥, 𪿦, 𪿧, 𪿨, 𪿩, 𬒒, 𬒓, 𬒔, 𬒕, 𮀢, 𮀣, 𮀦, 𮀧, 𮀨, 𮀩, 𮀪, 𮀫, 𰧆, 𰧇, 𰧉, 𰧊, , , , 𮀴

รากอักษรจีน 示แก้ไข

, , , , , , , , , , 𬓁, 𬓂, 𬓄, 𮂀, 𮂃, 𰨄, 𰨅, 𰨆, 𰨇, 𰨈, 𰨉, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢿆, 𥚦, 𥚧, 𥚨, 𥚩, 𥚪, 𥚫, 𥚬, 𥚭, 𥚮, 𥚯, 𥚰, 𥚱, 𥚲, 𥚳, 𥚴, 𥚵, 𥚶, 𥚷, 𥚸, 𥚹, 𥚺, 𥚻, 𥚼, 𥚽, 𥚾, 𥚿, 𥛀, 𥛁, 𥛂, 𥛃, 𥛄, 𫀚, 𫀛, 𬓉, 𬓋, 𬓌, 𬓍, 𮂆, 𮂇

รากอักษรจีน 禸แก้ไข

𥝃

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥟍, 𥟎, 𥟏, 𥟐, 𥟑, 𥟒, 𥟓, 𥟔, 𥟕, 𥟖, 𥟗, 𥟘, 𥟙, 𥟚, 𥟛, 𥟜, 𥟝, 𥟞, 𥟟, 𥟠, 𥟡, 𥟢, 𥟣, 𥟤, 𥟥, 𥟦, 𥟧, 𥟨, 𥟩, 𥟪, 𥟫, 𥟬, 𥟭, 𥟮, 𥟯, 𥟰, 𥟱, 𥟲, 𥟳, 𥟴, 𥟵, 𥟶, 𥟷, 𥟸, 𥟹, 𥟺, 𥟻, 𥟼, 𫀹, 𫀺, 𫀻, 𫞸, 𬓭, 𬓮, 𬓯, 𬓰, 𮃇, 𮃈, 𮃉, 𮃊, 𮃋, 𮃌, 𮃍, 𮃎, 𮃏, 𮃐, 𮃑, 𮃒, 𰨭, 𰨮, 𰨯, 𮃔

รากอักษรจีน 穴แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , 𥦛, 𥦜, 𥦝, 𥦞, 𥦟, 𥦠, 𥦡, 𥦢, 𥦣, 𥦤, 𥦥, 𥦦, 𥦧, 𥦨, 𥦩, 𥦪, 𥦫, 𥦬, 𥦭, 𥦮, 𥦯, 𥦰, 𥦱, 𥦲, 𥦳, 𥦴, 𥦵, 𥦶, 𥦷, 𫁑, 𫁒, 𫁓, 𬔍, 𮄁, 𮄂, 𮄃, 𮄄, 𮄅, 𮄆, 𮄇, 𰩐, 𰩑, 𰩒,

รากอักษรจีน 立แก้ไข

, , , , , , , 𥪊, 𥪋, 𥪌, 𥪍, 𥪎, 𥪏, 𥪐, 𥪑, 𥪒, 𥪓, 𥪔, 𥪕, 𥪖, 𥪗, 𫁥, 𫁦, 𬔡, 𬔢, 𬔣, 𮄱, 𮄲, 𮄳

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 筿, , , , , , , , , , , , , , , 𥭐, 𥭑, 𥭒, 𥭓, 𥭔, 𥭕, 𥭖, 𥭗, 𥭘, 𥭙, 𥭚, 𥭛, 𥭜, 𥭝, 𥭞, 𥭟, 𥭠, 𥭡, 𥭢, 𥭣, 𥭤, 𥭥, 𥭦, 𥭧, 𥭨, 𥭩, 𥭪, 𥭫, 𥭬, 𥭭, 𥭮, 𥭯, 𥭰, 𥭱, 𥭲, 𥭳, 𥭴, 𥭵, 𥭶, 𥭷, 𥭸, 𥭹, 𥭺, 𥭻, 𥭼, 𥭽, 𥭾, 𥭿, 𥮀, 𥮁, 𥮂, 𥮃, 𥮄, 𥮅, 𥮆, 𥮇, 𥮉, 𥮊, 𥮋, 𥮌, 𫁾, 𫁿, 𫂀, 𫂁, 𫂂, 𫂃, 𬕂, 𬕃, 𬕄, 𬕅, 𬕆, 𬕇, 𬕈, 𬕉, 𬕊, 𬕋, 𬕌, 𬕍, 𮅑, 𮅒, 𮅓, 𮅔, 𰩻, 𰩼, 𰩽, 𰩾, 𥮈, 𮅚

รากอักษรจีน 米แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , 𥹲, 𥹳, 𥹴, 𥹵, 𥹶, 𥹷, 𥹸, 𥹹, 𥹺, 𥹻, 𥹼, 𥹽, 𥹾, 𥹿, 𥺀, 𥺁, 𥺂, 𥺃, 𥺄, 𥺅, 𥺆, 𥺇, 𥺈, 𥺉, 𥺊, 𥺋, 𥺌, 𥺍, 𥺎, 𥺏, 𥺐, 𥺑, 𥺒, 𥺓, 𥺔, 𥺕, 𥺖, 𥺗, 𫃁, 𬖝, 𬖞, 𬖟, 𬖠, 𮇞, 𮇟, 𮇠, 𮇡, 𮇢, 𮇣, 𮇤, 𰪽

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

𬗔, , , , , , 絿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦀒, 𦀓, 𦀔, 𦀕, 𦀖, 𦀗, 𦀘, 𦀙, 𦀚, 𦀛, 𦀜, 𦀝, 𦀞, 𦀟, 𦀠, 𦀡, 𦀢, 𦀣, 𦀤, 𦀥, 𦀦, 𦀧, 𦀨, 𦀩, 𦀪, 𦀫, 𦀬, 𦀭, 𦀮, 𦀯, 𦀰, 𦀱, 𦀲, 𦀳, 𦀴, 𦀵, 𦀶, 𦀷, 𦀸, 𦀹, 𦀺, 𦀻, 𦀼, 𦀽, 𦀾, 𦀿, 𦁀, 𦁁, 𦁂, 𦁃, 𦁄, 𦁅, 𫃥, 𫃦, 𫃧, 𫃨, 𫃩, 𬗕, 𬗖, 𬗗, 𬗙, 𬗚, 𬗛, 𬗜, 𬗝, 𬗞, 𮈑, 𮈒, 𮈓, 𮈔, 𮈕, 𰫥, 𰫦, 𰫧, 𰫨, , 𮈙

รากอักษรจีน 纟แก้ไข

, 𬘷, , , , , , , , , , , , , 𦈖, 𦈗, 𦈘, 𦈙, 𫄯, 𫄰, 𬘹, 𬘺, 𬘻, 𬘼, 𬘽, 𰬱, 𰬲, 𰬳, 𰬴

รากอักษรจีน 缶แก้ไข

𦈴, 𦈵, 𦈶, 𦈷, 𫄺, 𮉳, 𮉴

รากอักษรจีน 网แก้ไข

, , , , , , , , , , , , 𦋅, 𦋆, 𦋇, 𦋈, 𦋉, 𦋊, 𦋋, 𦋌, 𦋍, 𦋎, 𦋏, 𦋐, 𦋒, 𦋓, 𦋔, 𦋕, 𦋖, 𦋗, 𦋘, 𦋙, 𦋚, 𦋛, 𦋜, 𫅆, 𫅇, 𬙠, 𬙢, 𬙣, 𮊈, 𮊉, 𰭑, 𮊊

รากอักษรจีน 羊แก้ไข

, , , , , , , , , 𦎆, 𦎇, 𦎈, 𦎉, 𦎊, 𦎋, 𦎌, 𦎍, 𦎎, 𦎏, 𦎐, 𦎑, 𦎒, 𦎓, 𦎔, 𦎕, 𦎖, 𫅕, 𬙴, 𮊩

รากอักษรจีน 羽แก้ไข

, , , , , , 𦐸, 𦐹, 𦐺, 𦐻, 𦐼, 𦐽, 𦐾, 𦐿, 𦑀, 𦑁, 𦑂, 𦑃, 𦑄, 𦑆, 𫅨, 𫅩, 𬚃, 𮋃, 𮋄, 𰭣

รากอักษรจีน 老แก้ไข

𦓁, 𫅵

รากอักษรจีน 而แก้ไข

𦓖

รากอักษรจีน 耒แก้ไข

, , , , 𦓴, 𦓵, 𦓶, 𫅼, 𮋪

รากอักษรจีน 耳แก้ไข

, , , , , , 𦕣, 𦕵, 𦕶, 𦕷, 𦕸, 𦕹, 𦕺, 𦕻, 𦕼, 𦕽, 𦕾, 𦕿, 𦖀, 𦖁, 𦖂, 𦖃, 𦖄, 𦖅, 𦖆, 𦖇, 𦖗, 𫆄, 𫆅, 𫆆, 𬚚, 𬚛, 𬚜, 𬚝, 𮋰, 𮋱, 𮋲

รากอักษรจีน 聿แก้ไข

, , , , 𦘛, 𦘜, 𫆔, 𬚫

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

𬚿, 𮌕, 𰮧, 𰮨, 𰮪, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦝚, 𦝛, 𦝜, 𦝝, 𦝞, 𦝟, 𦝠, 𦝡, 𦝢, 𦝣, 𦝤, 𦝥, 𦝦, 𦝧, 𦝨, 𦝩, 𦝪, 𦝫, 𦝬, 𦝭, 𦝮, 𦝯, 𦝰, 𦝱, 𦝲, 𦝳, 𦝴, 𦝵, 𦝶, 𦝷, 𦝸, 𦝹, 𦝺, 𦝻, 𦝼, 𦝽, 𦝾, 𦝿, 𦞀, 𦞁, 𦞂, 𦞃, 𦞄, 𦞅, 𦞆, 𦞇, 𦞈, 𦞉, 𦞊, 𦞋, 𦞌, 𦞍, 𦞎, 𦞏, 𦞐, 𦞑, 𦞒, 𦞓, 𦞔, 𦞕, 𦞖, 𦞗, 𦞘, 𦟓, 𦟔, 𫆦, 𫆧, 𫆨, 𬛉, 𬛊, 𬛋, 𮌡, 𮌢, 𮌣, 𮌤, 𮌥, 𰮵, 𰮷, 𰮸, 𰮹, 𰮺, 𰮼, 𰮽, 𰮾, 𰮿, 𰯀, , , , 𮌨, 𮌫

รากอักษรจีน 臣แก้ไข

𫇇, 𬛦, 𮍐

รากอักษรจีน 自แก้ไข

𦤔, 𮍚, 𮍛

รากอักษรจีน 至แก้ไข

, 𦥁, 𫇎

รากอักษรจีน 臼แก้ไข

, 𦥳, 𦥴, 𦥵, 𦥶, 𦥷, 𦥸, 𦥹, 𦥺, 𬛺, 𮍭, 𮍮,

รากอักษรจีน 舌แก้ไข

𦧝, 𦧞, 𫇕, 𫇖, 𬜇, 𮍸, 𰰁, 𰰂, 𰰃, 𰰄, 𰰅

รากอักษรจีน 舛แก้ไข

รากอักษรจีน 舟แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𦨳, 𦨽, 𦨾, 𦨿, 𦩀, 𦩁, 𦩂, 𦩃, 𦩄, 𦩅, 𦩆, 𦩇, 𦩈, 𦩉, 𮎍, 𮎎, 𮎏, 𮎐, 𰰍

รากอักษรจีน 艮แก้ไข

𦫏, 𮎘

รากอักษรจีน 色แก้ไข

𦫛, 𦫜, 𦫝, 𰰘

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦳁, 𦳂, 𦳃, 𦳄, 𦳅, 𦳆, 𦳇, 𦳈, 𦳉, 𦳊, 𦳋, 𦳌, 𦳍, 𦳎, 𦳏, 𦳐, 𦳑, 𦳒, 𦳓, 𦳔, 𦳕, 𦳖, 𦳗, 𦳘, 𦳙, 𦳚, 𦳛, 𦳜, 𦳝, 𦳞, 𦳟, 𦳠, 𦳡, 𦳢, 𦳣, 𦳤, 𦳥, 𦳦, 𦳧, 𦳨, 𦳩, 𦳪, 𦳫, 𦳬, 𦳭, 𦳮, 𦳯, 𦳰, 𦳱, 𦳲, 𦳳, 𦳴, 𦳵, 𦳶, 𦳷, 𦳸, 𦳹, 𦳺, 𦳻, 𦳼, 𦳽, 𦳾, 𦳿, 𦴀, 𦴁, 𦴂, 𦴃, 𦴄, 𦴅, 𦴆, 𦴇, 𦴈, 𦴉, 𦴊, 𦴋, 𦴌, 𦴍, 𦴎, 𦴏, 𦴐, 𦴑, 𦴒, 𦴓, 𦴔, 𦴕, 𦴖, 𦴗, 𦴘, 𦴙, 𦴚, 𦴛, 𦴜, 𦴝, 𦴞, 𦴟, 𦴠, 𦴡, 𦴢, 𦴣, 𦴤, 𦴥, 𦴦, 𦴧, 𦴨, 𦴩, 𦴪, 𦴫, 𦴬, 𦴭, 𦴮, 𦴯, 𦴰, 𦴱, 𦴲, 𦴳, 𦴴, 𦴵, 𦴷, 𦴸, 𦴹, 𦴺, 𦴻, 𦴼, 𦴽, 𦴾, 𦴿, 𦵀, 𦵁, 𦵂, 𦵃, 𦵄, 𦵅, 𦵆, 𦵈, 𦵉, 𦵊, 𦵋, 𦵌, 𦵍, 𦵎, 𦵏, 𦵐, 𦵑, 𦵒, 𦵓, 𦵔, 𦵕, 𦵖, 𦵗, 𦵘, 𦵙, 𦵚, 𦵛, 𦵜, 𦵝, 𦵞, 𦵟, 𦵠, 𫈡, 𫈢, 𫈣, 𫈤, 𫈥, 𫈦, 𫈧, 𫈨, 𫈩, 𫈪, 𫈫, 𫈬, 𫈭, 𫈮, 𫈯, 𫈱, 𫈲, 𫈳, 𫈴, 𫈵, 𫟒, 𫟓, 𮏪, 𰱝, 𰱞, 𰱟, 𰱠, 𰱡, 𰱢, 𰱣, 𰱤, 𰱥, 𰱦, 𰱧, 𰱨, 𰱩, 𰱪, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬝚, 𬝛, 𬝜, 𬝝, 𬝞, 𬝟, 𬝠, 𬝡, 𬝢, 𬝣, 𬝤, 𬝥, 𬝦, 𬝧, 𬝩, 𬝫, 𬝬, 𬝭, 𬝮, 𬝯, 𬝰, 𬝱, 𬝲, 𬝳, 𬝴, 𮐃, 𮐅, 𮐆, 𮐇, 𮐈, 𮐉, 𮐊, 𮐋, 𮐌, 𮐍, 𮐎, 𮐏, 𮐐, 𮐑, 𮐒, 𮐔, 𮐖, 𮐗, 𮐙, 𮐚, 𮐛, 𮐜, 𮐝, 𮐞, 𮐟, 𮐠, , , , , , , , , , , , , , , 𬝼, 𬝿, 𬞅, 𬞆, 𬞈, 𮐤, 𮑒

รากอักษรจีน 虍แก้ไข

, , , , , , , , 𧆺, 𧆻, 𧆼, 𧆽, 𧆾, 𧆿, 𧇀, 𬟫, 𬟬, 𬟭, 𮓥, 𮓦, 𰲠, 𰲡, 𰲢, 𰲣,

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧊫, 𧊮, 𧋈, 𧋉, 𧋊, 𧋋, 𧋌, 𧋍, 𧋎, 𧋏, 𧋐, 𧋑, 𧋒, 𧋓, 𧋔, 𧋕, 𧋖, 𧋗, 𧋘, 𧋙, 𧋚, 𧋛, 𧋜, 𧋝, 𧋟, 𧋠, 𧋡, 𧋢, 𧋣, 𧋤, 𧋥, 𧋦, 𧋧, 𧋨, 𧋩, 𧋪, 𧋫, 𧋬, 𧋭, 𧋮, 𧋯, 𧋰, 𧋱, 𧋲, 𧋳, 𧋴, 𧋵, 𧋶, 𧋷, 𧋸, 𧋹, 𧋺, 𧋻, 𧋼, 𧋽, 𧋾, 𧋿, 𧌀, 𧌁, 𧌂, 𧌞, 𫊽, 𫊾, 𫊿, 𫋀, 𫋁, 𬠈, 𬠉, 𬠋, 𬠌, 𬠍, 𮔉, 𮔊, 𮔋, 𮔌, 𮔍, 𮔎, 𮔏, 𮔐, 𮔑, 𮔒, 𮔓, 𮔕, 𮔖, 𰲺, 𰲻, 𰲼, 𰲽, 𰲾, , , 𮔚, 𮔜,

รากอักษรจีน 血แก้ไข

, 𧖵, 𧖶, 𧖷, 𧖸, 𧖹

รากอักษรจีน 行แก้ไข

, , 𧗲, 𧗳, 𧗴, 𧗵, 𧗶, 𧗷, 𮕣, 𰳫, 𰳬, 𰳭

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𬡛, 𬡝, 𮖄, 𮖇, 𮖈, 𮖊, 𮖋, 𮖎, 𰳻, 𰳼, 𰳽, 𰳾, 𰳿, 𰴀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧚤, 𧚥, 𧚦, 𧚧, 𧚨, 𧚩, 𧚪, 𧚫, 𧚬, 𧚭, 𧚮, 𧚯, 𧚰, 𧚱, 𧚲, 𧚳, 𧚴, 𧚵, 𧚶, 𧚷, 𧚸, 𧚹, 𧚺, 𧚼, 𧚽, 𧚾, 𧚿, 𧛀, 𧛁, 𧛂, 𧛃, 𧛄, 𧛅, 𧛆, 𧛇, 𧛈, 𧛉, 𧛊, 𧛋, 𧛌, 𧛍, 𧛎, 𫋾, 𫋿, 𫌀, 𫌁, 𫌂, 𫌃, 𫌄, 𬡠, 𬡢, 𬡣, 𮖓, , 𮖜

รากอักษรจีน 襾แก้ไข

, 𧟯, 𧟰, 𬡹

รากอักษรจีน 見แก้ไข

, , , , 𧠨, 𧠩, 𧠪, 𧠫, 𧠬, 𧠭, 𧠮, 𧠯, 𧠰, 𧠱, 𧠲, 𧠳, 𧠴, 𧠵, 𧠶, 𧠷, 𧠸, 𧠹, 𧠺, 𫌞, 𮗏, 𮗐, 𮗑

รากอักษรจีน 见แก้ไข

, 𫌫, 𬢏, 𬢐, 𰴚

รากอักษรจีน 角แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𧣡, 𧣢, 𧣣, 𧣤, 𧣥, 𧣦, 𧣧, 𫌮, 𫌯, 𬢖, 𮗫, 𮗬, 𮗭, 𮗮, 𮗯, 𮗱, 𮗲

รากอักษรจีน 言แก้ไข

, 訿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 詿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧧃, 𧧄, 𧧅, 𧧆, 𧧇, 𧧈, 𧧉, 𧧊, 𧧋, 𧧌, 𧧍, 𧧎, 𧧏, 𧧐, 𧧑, 𧧒, 𧧓, 𧧔, 𧧕, 𧧖, 𧧗, 𧧘, 𧧙, 𧧚, 𧧛, 𧧜, 𧧝, 𧧞, 𧧟, 𧧠, 𧧡, 𧧢, 𧧣, 𧧤, 𧧥, 𧧦, 𧧧, 𧧨, 𧧩, 𧧪, 𧧫, 𧧬, 𧧭, 𧧮, 𧧯, 𧧰, 𧧱, 𧧲, 𧧳, 𧨜, 𫌺, 𫌻, 𬢣, 𬢤, 𬢥, 𬢦, 𬢧, 𬢨, 𬢩, 𮘈, 𮘉, 𮘊, 𮘋, 𮘌, 𮘍, 𮘎, 𰴭, 𰴮, 𰴯, 𰴰, 𰴱, 𰴲, 𰴳, 𰴴, 𰴵, 𰴶, 𰴷, 𰴸, , , 𮘔,

รากอักษรจีน 讠แก้ไข

, , , , , , 𫍹, 𫍺, 𬤘, 𬤙, 𬤚, 𬤛, 𬤜, 𰶀, 𰶁, 𰶂, 𰶃

รากอักษรจีน 谷แก้ไข

, 𧮵, 𧮶, 𧮷, 𮙍, 𰶓

รากอักษรจีน 豆แก้ไข

, , , 𧯥, 𧯦, 𧯨, 𬤷, 𰶛

รากอักษรจีน 豕แก้ไข

, , , , , , 𧰿, 𧱀, 𧱁, 𧱂, 𧱃, 𧱄, 𧱅, 𧱆, 𧱇, 𧱈, 𧱉, 𧱊, 𧱋, 𧱌, 𮙟, 𮙠

รากอักษรจีน 豸แก้ไข

, , , , , , , 𧲾, 𧲿, 𧳀, 𧳁, 𧳂, 𧳃, 𧳄, 𧳅, 𧳆, 𧳇, 𧳈, 𧳉, 𫎋, 𬥈

รากอักษรจีน 貝แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𣣬, 𧵣, 𧵤, 𧵥, 𧵦, 𧵧, 𧵨, 𧵩, 𧵪, 𧵫, 𧵬, 𧵭, 𧵮, 𧵯, 𧵰, 𧵱, 𧵲, 𧵳, 𧵴, 𧵵, 𧵶, 𧵷, 𧵸, 𧵹, 𧵺, 𧵻, 𧵼, 𧵽, 𧵾, 𧵿, 𧶀, 𧶁, 𧶂, 𧶃, 𧶄, 𫎖, 𬥔, 𬥕, 𮚁, 𮚂, 𮚃, 𮚄, 𰷀, 𰷁, 𰷂, 𰷃, 𰷄

รากอักษรจีน 贝แก้ไข

, , , 𫎪, 𬥺, 𬥻, 𬥼, 𬥽, 𰷦, 𰷧

รากอักษรจีน 赤แก้ไข

, , , , 𧹠, 𧹡, 𧹢, 𫎮, 𬦂, 𰷯

รากอักษรจีน 走แก้ไข

𰷳, , , , , , , , , , , , , , , , 𧻐, 𧻑, 𧻒, 𧻓, 𧻔, 𧻕, 𧻖, 𧻗, 𧻘, 𧻙, 𧻚, 𧻛, 𧻜, 𧻝, 𧻞, 𧻟, 𧻠, 𧻡, 𧻢, 𧻣, 𧻤, 𧻥, 𧻦, 𧻧, 𧻨, 𧻩, 𧻪, 𧻫, 𧻬, 𧻭, 𧻮, 𫎳, 𫎴, 𬦌, 𬦍, 𮚸, 𮚹, 𰷵, 𰷶, 𰷷

รากอักษรจีน 足แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨀕, 𨀖, 𨀗, 𨀘, 𨀙, 𨀚, 𨀛, 𨀜, 𨀝, 𨀞, 𨀟, 𨀠, 𨀡, 𨀢, 𨀣, 𨀤, 𨀥, 𨀦, 𨀧, 𨀨, 𨀩, 𨀪, 𨀫, 𨀬, 𨀭, 𨀮, 𨀯, 𨀰, 𨀱, 𨀲, 𨀳, 𨀴, 𨀵, 𨀶, 𨀷, 𨀸, 𨀹, 𨀺, 𨀻, 𨀼, 𨀽, 𨀾, 𨀿, 𫏇, 𫏈, 𫏉, 𫏊, 𫏋, 𬦬, 𬦭, 𬦮, 𬦯, 𬦰, 𬦱, 𮛗, 𮛘, 𰸈, 𰸉, 𰸊, 𰸋, 𰸌, 𰸍, 𰸎, 𰸏,

รากอักษรจีน 身แก้ไข

, , , , , , 𨈸, 𨈹, 𨈺, 𨈻, 𨈼, 𨈽, 𨈾, 𨈿, 𨉀, 𨉁, 𨉂, 𨉃, 𨉄, 𨉅, 𨉆, 𨉇, 𫏪, 𫏫, 𬧣, 𮜱, 𮜲, 𮜳, 𮜴, 𮜵,

รากอักษรจีน 車แก้ไข

, , 軿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨋨, 𨋩, 𨋪, 𨋫, 𨋬, 𨋭, 𨋮, 𨋯, 𨋰, 𨋱, 𨋲, 𨋳, 𨋴, 𨋵, 𨋶, 𨋷, 𨋸, 𨋹, 𨋺, 𨋻, 𨋼, 𨋽, 𨋾, 𨋿, 𨌀, 𨌁, 𬧵, 𮝍, 𮝎, 𮝏, 𮝐, 𮝑, 𰹑

รากอักษรจีน 车แก้ไข

, , , , , , 𫐒, 𬨍, 𬨎, 𬨏, 𮝷, 𮝸, 𰺒, 𰺓, 𰺔, 𰺕

รากอักษรจีน 辛แก้ไข

, , , 𨐔, 𨐕, 𨐖, 𨐗, 𫐛, 𫐜, 𰺧

รากอักษรจีน 辰แก้ไข

, , 𨑅, 𨑆, 𨑇, 𰺭

รากอักษรจีน 辵แก้ไข

, 𰻆, 𰻇, , , , , , , , , , , , , , 𨕝, 𨕞, 𨕟, 𨕠, 𨕡, 𨕢, 𨕣, 𨕤, 𨕥, 𨕦, 𨕧, 𨕨, 𨕩, 𨕪, 𨕫, 𨕬, 𨕭, 𨕮, 𨕯, 𨕰, 𨕱, 𨕲, 𨕳, 𨕴, 𨕵, 𨕶, 𨕷, 𨕸, 𨕹, 𨕺, 𨕻, 𨕼, 𨕽, 𨕾, 𨕿, 𨖀, 𨖁, 𨖂, 𨖃, 𨖄, 𨖅, 𫐺, 𫐻, 𫐼, 𫐽, 𬨺, 𬨻, 𬨼, 𬨽, 𬨾, 𬨿, 𮞶, 𮞷, 𮞸, 𮞹, 𮞺, 𮞻, 𮞼, , , 𬩂

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

, , 𬩺, 𮟹, 𮟺, 𰻩, , , , , , 𮠄, 𰻴, 𰻵, 𰻶, 𰻸, , , , , , , , , , , , , , 𨝋, 𨝌, 𨝍, 𨝎, 𨝏, 𨝐, 𨝑, 𨝒, 𨝓, 𨝔, 𨝕, 𨝖, 𨝗, 𨝘, 𨝙, 𨝚, 𨝛, 𨝜, 𨝝, 𨝞, 𨝟, 𨝠, 𨝡, 𨝢, 𨝣, 𨝤, 𨝥, 𨝦, 𨝧, 𨝨, 𨝩, 𨝪, 𨝹, 𫑧, 𫑨, 𫑩, 𬪑

รากอักษรจีน 酉แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨠤, 𨠥, 𨠦, 𨠧, 𨠨, 𨠩, 𨠪, 𨠫, 𨠬, 𨠭, 𨠮, 𨠯, 𨠰, 𨠱, 𨠲, 𨠳, 𨠴, 𨠵, 𨠶, 𫑴, 𫑵, 𫟮, 𬪩, 𮠥, 𮠦, 𮠧, 𮠨, 𮠩, 𮠪

รากอักษรจีน 里แก้ไข

𨤪, 𨤫, 𬪾, 𮡔, 𮡕, 𮡖

รากอักษรจีน 金แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨥥, 𨥦, 𨥧, 𨥨, 𨥩, 𨥪, 𨥫, 𨥬, 𨥭, 𨥮, 𨥯, 𨥰, 𨥱, 𨥲, 𨥳, 𨥴, 𨥵, 𨥶, 𨥷, 𨥸, 𨥹, 𨥺, 𨥻, 𨥼, 𨥽, 𨥾, 𨥿, 𨦀, 𨦁, 𫒏, 𫒐, 𫒑, 𫒒, 𫒓, 𫒔, 𬫆, 𬫇, 𬫈, 𬫉, 𬫊, 𬫋, 𬫌, 𮡮, 𮡯, 𮡰, 𰼤, 𰼥, 𰼦, 𮡳

รากอักษรจีน 钅แก้ไข

, , 䥿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨱉, 𨱊, 𨱋, 𨱌, 𫓸, 𫓹, 𫓺, 𫓻, 𫓼, 𫓽, 𫓾, 𫓿, 𫟽, 𬭑, 𬭓, 𬭔, 𬭕, 𬭖, 𬭗, 𬭘, 𬭙, 𬭚, 𬭛, 𬭜, 𬭝, 𮣵, 𰾌, 𰾍, 𰾎, 𰾏, 𰾐, 𰾑, 𰾒, 𰾓, , 𬭡

รากอักษรจีน 長แก้ไข

, , 𮣻, 𨱲, 𨱳, 𨱴, 𨱵, 𨱶, 𨱷, 𨱸, 𨱹, 𨱺, 𨱻, 𨱼, 𨱽, 𨱾, 𨱿, 𫔖, 𬮄, 𮣼, 𮣽

รากอักษรจีน 門แก้ไข

, , , , , , , , , , , , 𨳳, 𨳴, 𨳵, 𨳶, 𨳷, 𨳸, 𨳹, 𨳺, 𨳻, 𨳼, 𨳽, 𨳾, 𨳿, 𨴀, 𨴁, 𨴂, 𨴃, 𨴄, 𨴅, 𨴆, 𨴇, 𨴈, 𨴉, 𨴊, 𨴋, 𨴌, 𫔜, 𫔝, 𫔞, 𫔟, 𫔠, 𬮉, 𮤊, 𮤋, 𮤍, 𰿞

รากอักษรจีน 门แก้ไข

, , , , 𨸉, 𨸊, 𫔵, 𫔶, 𰿷, 𰿸

รากอักษรจีน 阜แก้ไข

𱀈, 𱀉, 𱀠, , , , , , , 𬯑, 𬯒, 𬯓, 𮥓, 𮥔, 𮥕, 𮥖, 𮥘, 𮥙, 𮥚, 𱀪, 𱀫, , , , , , , , , 𨻮, 𨻯, 𨻰, 𨻱, 𨻲, 𨻳, 𨻴, 𨻵, 𨻶, 𨻷, 𨻸, 𨻹, 𨻺, 𨻻, 𨻼, 𨻽, 𨻾, 𨻿, 𨼀, 𨼁, 𨼂, 𨼃, 𨼄, 𨼅, 𨼆, 𨼇, 𨼈, 𨼉, 𫕐, 𫕑, 𫕒, 𫕓, 𬯕, 𮥛

รากอักษรจีน 隶แก้ไข

𨽶

รากอักษรจีน 隹แก้ไข

, , , , , , , , , 𨾠, 𨾡, 𨾢, 𨾣, 𨾤, 𨾥, 𨾦, 𨾧, 𨾨, 𨾩, 𨾪, 𨾫, 𨾬, 𨾭, 𨾮, 𨾯, 𨾰, 𨾱, 𬯫, 𮥻

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

, , , , , , , , , , , , 𩂒, 𩂓, 𩂔, 𩂕, 𩂖, 𩂗, 𩂘, 𩂙, 𩂚, 𩂛, 𩂜, 𩂝, 𩂞, 𩂟, 𩂠, 𩂡, 𫕡, 𫕢, 𬯻, 𮦊, 𮦋, 𮦌, 𮦍, 𱁒, 𱁓

รากอักษรจีน 靑แก้ไข

, , 𩇘, 𩇙, 𩇚, 𩇛, 𫕹, 𫕺, 𬰗, 𬰘, 𮧃

รากอักษรจีน 非แก้ไข

𩇵, 𩇶, 𬰚, 𬰛, 𮧅, 𮧆

รากอักษรจีน 面แก้ไข

, , , 𩈆, 𩈇, 𩈈, 𩈉, 𩈊, 𩈋, 𩈌

รากอักษรจีน 革แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𩉡, 𩉢, 𩉣, 𩉤, 𩉥, 𩉦, 𩉧, 𩉨, 𩉩, 𩉪, 𩉫, 𩉬, 𩉭, 𩉮, 𩉯, 𩉰, 𩉱, 𩉲, 𩉳, 𩉴, 𩉵, 𩉶, 𩉷, 𮧔, 𱁲

รากอักษรจีน 韋แก้ไข

, 𩎓, 𩎔, 𩎕, 𩎖, 𩎗, 𫖍, 𬰪, 𱂀

รากอักษรจีน 韦แก้ไข

, , 𩏿, 𩐀, 𫠅, 𬰵, 𱂊

รากอักษรจีน 韭แก้ไข

, 𩐁, 𩐂

รากอักษรจีน 音แก้ไข

, , , 𩐘, 𩐙, 𫖗

รากอักษรจีน 頁แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , 𩑙, 𩑚, 𩑛, 𩑜, 𩑝, 𩑞, 𩑟, 𩑠, 𩑡, 𩑢, 𩑣, 𩑤, 𩑥, 𩑦, 𩑧, 𩑨, 𩑩, 𩑪, 𩑫, 𩑬, 𩑭, 𩑮, 𩑯, 𫖝, 𮨀, 𮨁, 𮨂, 𱂔, 𱂕

รากอักษรจีน 页แก้ไข

, , , , , , , 𫖲, 𫖳, 𬱣, 𬱤, 𬱥, 𱂩, 𱂪, 𱂫, 𱂬

รากอักษรจีน 風แก้ไข

, , , , , , 𩖢, 𩖣, 𩖤, 𩖥, 𩖦, 𩖧, 𩖨, 𩖩, 𩖪, 𩖫, 𩖬, 𩖭, 𩖮, 𩖯, 𩖱, 𩖲, 𩖳, 𫖻, 𮨧, 𱂼

รากอักษรจีน 风แก้ไข

, 𩙫, 𩙬, 𫗊, 𬲁, 𬲂, 𱃞,

รากอักษรจีน 飛แก้ไข

𩙲

รากอักษรจีน 食แก้ไข

, , , , , , , , 𱃤, , , , , , , , , , , , 𩚨, 𩚩, 𩚪, 𩚫, 𩚬, 𩚭, 𩚮, 𩚯, 𩚰, 𩚱, 𩚲, 𩚳, 𩚴, 𩚵, 𩚶, 𩚷, 𩚸, 𩚹, 𩚺, 𩚻, 𩚼, 𩚽, 𩚾, 𩚿, 𩛀, 𩛁, 𩛂, 𩛃, 𩛄, 𩛅, 𩛆, 𩛇, 𩛈, 𫗎, 𮨻,

รากอักษรจีน 饣แก้ไข

, , , , , 𩠌, 𫗰, 𫗱, 𬳈, 𬳉, 𬳊, 𬳋, 𬳌, 𬳍, 𱄅, 𬳏

รากอักษรจีน 首แก้ไข

𩠔, 𱄋

รากอักษรจีน 香แก้ไข

, 𩠻, 𩠼, 𩠽, 𬳜, 𱄎

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

, , , , , , , , , 𩡰, 𩡱, 𩡲, 𩡳, 𩡴, 𩡵, 𩡶, 𫘅, 𬳨, 𮩳, 𮩶,

รากอักษรจีน 马แก้ไข

, , , , 𩨄, 𩨋, 𩨌, 𩨍, 𫘪, 𫘫, 𫘬, 𬴅, 𱅠, 𱅡, 𱅢, 𱅣, 𱅤, 𱅥, 𬴆

รากอักษรจีน 骨แก้ไข

, , , 𩨜, 𩨝, 𩨞, 𩨟, 𩨠, 𩨡, 𩨢, 𩨣, 𩨤, 𩨥, 𩨦, 𩨧, 𩨨, 𩨩, 𩨪, 𩨫

รากอักษรจีน 高แก้ไข

, 𩪿, 𩫀, 𱅷

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

, , 𩫹, 𩫺, 𩫻, 𩫼, 𩫽, 𩫾, 𫘹, 𫘺

รากอักษรจีน 鬥แก้ไข

𩰌

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

𩰫, 𩰬, 𬴳

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

, 鬿, , , , 𩲊, 𩲋, 𩲌, 𩲍, 𩲎, 𩲏, 𩲐, 𩲑, 𩲒, 𩲓, 𩲔, 𩲕, 𩲖, 𩲗, 𩲘, 𩲙, 𩲚, 𩲛, 𩲜, 𩲝, 𩲞, 𩲟, 𩲠, 𫙉

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

, , , , , 𩵌, 𩵍, 𩵎, 𩵏, 𩵐, 𩵑, 𩵒, 𩵓, 𫙏, 𬵁, 𬵂, 𱆣, 𩾀

รากอักษรจีน 鱼แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , 𫚎, 𫚏, 𫚐, 𫚑, 𫠐, 𬶊, 𬶋, 𬶌, 𬶍, 𱇚, 𱇛, 𱇜, 𱇝, 𱇞, 𱇟, 𱇠, 𱇡, 𱇢, 𱇣, 𱇤, 𬶎

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, , , , , , , , , , 𩾒, 𩾓, 𩾔, 𩾕, 𩾖, 𩾗, 𩾘, 𩾙, 𩾚, 𩾛, 𩾜, 𬶼, 𮬥, 𱈝

รากอักษรจีน 鸟แก้ไข

, , , , , , , , , , , , 𪉎, 𫛰, 𫛱, 𫛲, 𫛳, 𫛴, 𫛵, 𬸒, 𬸓, 𬸔, 𬸕, 𬸖, 𬸗, 𱊀, 𱊁, 𱊂, 𱊃, 𱊄, 𱊅, 𱊆, 𱊇, 𱊈, 𱊉, 𱊊, 𱊋, 𱊌, 𱊍, 𱊎

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

, , , 𪊋, 𪊌, 𫜋

รากอักษรจีน 麥แก้ไข

𪋼, 𪋽, 𪋾, 𪋿, 𪌀

รากอักษรจีน 麦แก้ไข

𬹆, 𮮇, 𱋐, 𱋑, 𱋒, 𱋓, 𱋔, 𱋕

รากอักษรจีน 麻แก้ไข

𪎑

รากอักษรจีน 黃แก้ไข

𪎳

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

, 𪐘

รากอักษรจีน 黽แก้ไข

รากอักษรจีน 黾แก้ไข

, 𱋾, 𱋿, 𱌀, 𱌁, 𱌂

รากอักษรจีน 鼓แก้ไข

, , 𡔷, 𮮦

รากอักษรจีน 鼠แก้ไข

รากอักษรจีน 鼻แก้ไข

𮮰, 𮮲, 𮮴

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

𮮽

รากอักษรจีน 齿แก้ไข

, , , , 𫠚, 𬹾, 𬹿, 𬺀, 𮯙, 𱌫, 𱌬, 𱌭, 𱌮, 𱌯

รากอักษรจีน 龍แก้ไข

𬺗, 𬺘