𤲒 U+24C92, 𤲒
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-24C92
𤲑
[U+24C91]
CJK Unified Ideographs Extension B 𤲓
[U+24C93]
𤲒 U+2F937, 𤲒
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F937
甾
[U+2F936]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 異
[U+2F938]

ข้ามภาษา แก้ไข

อักษรจีน แก้ไข

𤲒 (รากคังซีที่ 102, +8, 13 ขีด, การประกอบ )

อ้างอิง แก้ไข