ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 4 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 一แก้ไข

, , , , , , 𠀇, 𠀈, 𠀉, 𠀊, 𠀋, 𠀌, 𪜂, 𫠡, 𬺵, 𬺶, 𬺷, 𬺸, 𬺹, 𰀅, 𰀆, 𰀇

รากอักษรจีน 丨แก้ไข

, , , , 𠁣, 𪜈, 𫡅, 𰀡

รากอักษรจีน 丶แก้ไข

, , 𠁿

รากอักษรจีน 丿แก้ไข

, , 𠂏, 𠂐, 𠂑, 𠂒, 𠂓, 𬼅, 𬼆,

รากอักษรจีน 乙แก้ไข

, , , , , , 𠁾, 𠃕, 𠃖, 𠃗, 𠃘, 𠃙, 𠃚, 𠃛, 𠃜, 𠃝, 𫡢, 𬼘, 𰀱, 𬼙, 𬼛

รากอักษรจีน 亅แก้ไข

, , 𠄒, 𠄓, 𠄔, 𰁒

รากอักษรจีน 二แก้ไข

, , , , , , 𠄡, 𰁕

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

, , 𠅁

รากอักษรจีน 人แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠆦, 𠆧, 𠆨, 𪜧, 𫢆, 𫢇, 𫢈, 𬽡, 𬽢, 𰁡,

รากอักษรจีน 儿แก้ไข

, , , 𠑶, 𭀖, 𭀗, 𭀘

รากอักษรจีน 入แก้ไข

, 𠓜, 𠓝, 𠓞

รากอักษรจีน 八แก้ไข

, , , , 𠔁, 𠔂, 𠔃, 𠔄

รากอักษรจีน 冂แก้ไข

, , , , , , 𠔽, 𠔾, 𠔿, 𠕀, 𭁟

รากอักษรจีน 冖แก้ไข

, , , , 𠕳, 𠕴

รากอักษรจีน 冫แก้ไข

, 𠖭, 𭂆, 𭂇, 𰃵

รากอักษรจีน 几แก้ไข

, 𠘩, 𠘪, 𠘫, 𠘬, 𠘭, 𠘮, 𠘯, 𠘰, 𭂩, 𭂪, 𭂫, 𭂬

รากอักษรจีน 凵แก้ไข

, 𠙶, 𠙷, 𠙸

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

, , , , 𠚥, 𠚦, 𠚧, 𠚨, 𠚩, 𠚪, 𠚫, 𠚬, 𭃂, 𭃃, 𭃄, 𰄙, 𰄚

รากอักษรจีน 力แก้ไข

, , 𠠳, 𠠴, 𠠵, 𭄞

รากอักษรจีน 勹แก้ไข

, , , , , , , , 𠣌, 𭅄, 𰅛

รากอักษรจีน 匕แก้ไข

, , 𠤏, 𫧇

รากอักษรจีน 匚แก้ไข

𠤭, 𫧋, 𭅔

รากอักษรจีน 匸แก้ไข

, , 𠥭

รากอักษรจีน 十แก้ไข

, , , , , 𠥻, 𠥼, 𠥿, 𭅠, 𰅭, 𰅮, ,

รากอักษรจีน 卜แก้ไข

, , 𪟽

รากอักษรจีน 卩แก้ไข

, 𠨍, 𠨎, 𠨏, 𠨐, 𫧹, 𭅳, 𰆋, 𭅴

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

, , , , 𠨬

รากอักษรจีน 厶แก้ไข

, , , , 𠫗, 𠫘, 𫨦

รากอักษรจีน 又แก้ไข

, , , , , , 𠬚, 𠬛, 𠬜, 𠬝, 𠬞, 𠬟, 𠬠, 𪠣, 𪠤, 𫨲

รากอักษรจีน 口แก้ไข

𠮙, 𠮚, 𠮛, 𠮜, 𠮝, 𠮞, 𫩏

รากอักษรจีน 囗แก้ไข

𡆠, 𡆡, 𡆢

รากอักษรจีน 土แก้ไข

, , , 𡈼, 𡈽, 𡈾, 𫭖, 𰉕

รากอักษรจีน 士แก้ไข

รากอักษรจีน 夂แก้ไข

รากอักษรจีน 大แก้ไข

, , , , , 𡗒, 𡗓, 𡗔, 𪥁, 𫯛

รากอักษรจีน 女แก้ไข

𡚦, 𫰆, 𰋵

รากอักษรจีน 子แก้ไข

, 𡤽

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

, 𡦹

รากอักษรจีน 寸แก้ไข

𡬝

รากอักษรจีน 小แก้ไข

, , 𡭕, 𡭖

รากอักษรจีน 尢แก้ไข

, , 𡯃

รากอักษรจีน 尸แก้ไข

, 𪛛, 𰍰

รากอักษรจีน 屮แก้ไข

,

รากอักษรจีน 山แก้ไข

, , 𡴭, 𡴮, 𡴯

รากอักษรจีน 巛แก้ไข

𡿧

รากอักษรจีน 工แก้ไข

, 𢀑, 𢀒, 𢀓, 𢀔, 𢀕, 𭘂,

รากอักษรจีน 己แก้ไข

, 𢀳

รากอักษรจีน 巾แก้ไข

巿, ,

รากอักษรจีน 幺แก้ไข

, 𢆯, 𢆰, 𢆱, 𭙈, 𭙉

รากอักษรจีน 廴แก้ไข

𢌗

รากอักษรจีน 廾แก้ไข

廿, , 𢌭

รากอักษรจีน 弋แก้ไข

, 𢍻, 𢍼

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

, , , , 𢎙, 𢎚, 𢎛, 𢎜, 𢎝, 𢎞, 𢎟, 𢎠, 𢎡

รากอักษรจีน 彳แก้ไข

𢒼, 𢒽

รากอักษรจีน 心แก้ไข

, , 𢖪

รากอักษรจีน 戈แก้ไข

รากอักษรจีน 戶แก้ไข

, ,

รากอักษรจีน 手แก้ไข

, , 𢩥, 𢩦, 𢩧

รากอักษรจีน 支แก้ไข

, 𭣔

รากอักษรจีน 攴แก้ไข

,

รากอักษรจีน 文แก้ไข

รากอักษรจีน 斗แก้ไข

, 𣁬

รากอักษรจีน 斤แก้ไข

, 𣂑

รากอักษรจีน 方แก้ไข

รากอักษรจีน 无แก้ไข

,

รากอักษรจีน 日แก้ไข

รากอักษรจีน 曰แก้ไข

รากอักษรจีน 月แก้ไข

รากอักษรจีน 木แก้ไข

, , 𣎳, 𣎴

รากอักษรจีน 欠แก้ไข

รากอักษรจีน 止แก้ไข

, , 𣥂

รากอักษรจีน 歹แก้ไข

, 𣦵, 𣦶

รากอักษรจีน 殳แก้ไข

รากอักษรจีน 毋แก้ไข

, , 𣫬

รากอักษรจีน 比แก้ไข

รากอักษรจีน 毛แก้ไข

, 𣬛

รากอักษรจีน 氏แก้ไข

รากอักษรจีน 气แก้ไข

รากอักษรจีน 水แก้ไข

, , 𣱲, 𣱳, 𣱴

รากอักษรจีน 火แก้ไข

,

รากอักษรจีน 爪แก้ไข

, , 𤓯, 𤓰

รากอักษรจีน 父แก้ไข

รากอักษรจีน 爻แก้ไข

รากอักษรจีน 爿แก้ไข

, 𤕪

รากอักษรจีน 片แก้ไข

รากอักษรจีน 牙แก้ไข

,

รากอักษรจีน 牛แก้ไข

,

รากอักษรจีน 犬แก้ไข

, 𡗜, 𤜚, 𬌩

รากอักษรจีน 玉แก้ไข

, 𤣩

รากอักษรจีน 瓦แก้ไข

รากอักษรจีน 甘แก้ไข

𭺪, 𭺫

รากอักษรจีน 示แก้ไข

, 𥘅

รากอักษรจีน 禸แก้ไข

รากอักษรจีน 纟แก้ไข

𫄙

รากอักษรจีน 网แก้ไข

รากอักษรจีน 老แก้ไข

รากอักษรจีน 聿แก้ไข

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

รากอักษรจีน 见แก้ไข

รากอักษรจีน 讠แก้ไข

, , , , , 𰵊

รากอักษรจีน 贝แก้ไข

รากอักษรจีน 车แก้ไข

รากอักษรจีน 辵แก้ไข

, 𫐞

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

, , 𨙩, 𨙪

รากอักษรจีน 长แก้ไข

รากอักษรจีน 门แก้ไข

, 𰿥

รากอักษรจีน 阜แก้ไข

, , 𨸐, 𨸑, 𨸒, 𨸓, 𨸔, 𨸕

รากอักษรจีน 韦แก้ไข

รากอักษรจีน 风แก้ไข