ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

คำนามแก้ไข

กีวี

  1. ผลไม้ชนิดหนึ่ง ต้นเป็นเถา ผลกลมรี เปลือกบางสีน้ำตาล เปลือกมีขนอ่อน ๆ ทั้งลูก เนื้อในสีเขียวใส รสหวานอมเปรี้ยว

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557, หน้า 20.