ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 19 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 丨แก้ไข

𠁺

รากอักษรจีน 乙แก้ไข

, 𠄊

รากอักษรจีน 亅แก้ไข

𬼼

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

𠆝, 𪜦

รากอักษรจีน 人แก้ไข

, , , , , 𠐻, 𠐼, 𠐽, 𠐾, 𠐿, 𠑀, 𠑁, 𠑃, 𠑄, 𠑅, 𠑆, 𠑇, 𠑈, 𠑉, 𠑊, 𠑋, 𠑌, 𪝺, 𪝻, 𪝼, 𫤄, 𫤅, 𫤆, 𭀍, 𭀎, 𭀏, 𰃇, 𰃈, 𭀐, 𭀑

รากอักษรจีน 儿แก้ไข

𠓋, 𠓎, 𪞆, 𫤧, 𰃕

รากอักษรจีน 八แก้ไข

𠔸, 𠔹, 𠔺, 𫤴, 𫤵, 𭁝

รากอักษรจีน 冂แก้ไข

𭁲

รากอักษรจีน 冖แก้ไข

𫤼

รากอักษรจีน 冫แก้ไข

𠘢, 𠘣

รากอักษรจีน 凵แก้ไข

𠚟, 𪞽, 𫥮, 𫥯

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

, , 𠠡, 𠠢, 𠠣, 𫦟, 𫦠, 𭄜

รากอักษรจีน 力แก้ไข

, 𠣄, 𠣅,

รากอักษรจีน 匕แก้ไข

𫧊

รากอักษรจีน 匚แก้ไข

, 𠥦, 𠥧

รากอักษรจีน 十แก้ไข

𠧎, 𫧬

รากอักษรจีน 卤แก้ไข

𬸹, 𱊼

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

รากอักษรจีน 厶แก้ไข

𠬔, 𠬘, 𠬙

รากอักษรจีน 又แก้ไข

, 𠮑, 𠮒

รากอักษรจีน 口แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , 𡃠, 𡃡, 𡃢, 𡃣, 𡃤, 𡃥, 𡃦, 𡃧, 𡃨, 𡃩, 𡃪, 𡃫, 𡃬, 𡃭, 𡃮, 𡃯, 𡃱, 𡃲, 𡃳, 𡃴, 𡃵, 𡃶, 𡃷, 𡃸, 𡃹, 𡃺, 𡃻, 𡃼, 𡃽, 𡃾, 𡃿, 𡄀, 𡄁, 𡄂, 𡄃, 𡄄, 𡄅, 𡄆, 𡄇, 𡄈, 𡄊, 𡄋, 𡄌, 𡄍, 𡄎, 𡄏, 𡄐, 𪢟, 𪢠, 𪢡, 𫬝, 𫬞, 𫬟, 𫬠, 𫬣, 𫬤, 𫬥, 𫬦, 𫬧, 𫬨, 𫬩, 𫬪, 𫬫, 𭌊, 𭌋, 𭌌, 𭌍, 𭌏, 𭌑, 𭌒, 𭌓, 𭌔, 𭌗, 𭌘, 𭌚, 𭌛, 𭌜, 𭌝, 𭌞, 𭌟, 𭌠, 𭌡, 𰉃, 𰉄, 𰉅, , 𫬯, 𫬴, 𭌧, 𭌫

รากอักษรจีน 囗แก้ไข

𡈳, 𡈴, 𭍷

รากอักษรจีน 土แก้ไข

, , , , , , , , , 𡓀, 𡓌, 𡓐, 𡓑, 𡓒, 𡓓, 𡓔, 𡓕, 𡓖, 𡓗, 𡓘, 𡓙, 𡓚, 𡓜, 𡓝, 𡓞, 𡓟, 𡓠, 𡓡, 𡓢, 𡓣, 𡓤, 𡓥, 𪤰, 𫮺, 𫮻, 𭐆, 𭐇, 𭐉, 𰋁, 𰋂, 𫮽, 𫮾, 𭐊

รากอักษรจีน 士แก้ไข

𡕋, 𡕌, 𭐚

รากอักษรจีน 夊แก้ไข

, , 𡖀, 𭐱

รากอักษรจีน 夕แก้ไข

𡗋, 𡗌, 𡗐

รากอักษรจีน 大แก้ไข

𡚘, 𡚙, 𡚚, 𫰂, 𭑦

รากอักษรจีน 女แก้ไข

, , , 嬿, , , , , 𡣽, 𡣾, 𡣿, 𡤀, 𡤁, 𡤂, 𡤃, 𡤄, 𡤅, 𡤆, 𡤇, 𡤈, 𡤉, 𡤊, 𡤋, 𡤌, 𡤍, 𡤞, 𪦰, 𪦱, 𫲕, 𫲖, 𫲗, 𫲘, 𫲛, 𭒯

รากอักษรจีน 子แก้ไข

, 𡦭, 𡦮, 𡦯, 𡦰, 𫲳, 𭓜,

รากอักษรจีน 宀แก้ไข

, , , 𡫬, 𡫭, 𡫮, 𡫯, 𡫰, 𡫱, 𡫲, 𡫳, 𡫴, 𡫵, 𡫶, 𫴜, 𫴝, 𫴞, 𫴟, 𭔢, 𭔤

รากอักษรจีน 寸แก้ไข

𡭑, 𭕃

รากอักษรจีน 小แก้ไข

𡮼, 𡮽, 𡮾

รากอักษรจีน 尸แก้ไข

, , 𡳬, 𡳭, 𡳮, 𡳯, 𡳰, 𪨟, 𪨠, 𫵫, 𭕹, 𭕺, 𰎇, 𫵬

รากอักษรจีน 山แก้ไข

, , , , , , , 𡾘, 𡾙, 𡾚, 𡾛, 𡾜, 𡾝, 𡾞, 𡾟, 𡾡, 𡾢, 𡾣, 𡾤, 𡾥, 𡾦, 𡾧, 𡾨, 𡾩, 𡾪, 𡾫, 𡾬, 𡾭, 𣦭, 𪩞, 𫶟, 𫶠, 𫶢, 𫶣, 𭗭, 𭗮, 𭗯, 𭗰, 𰎿, 𰏀, 𰏁, , , 𭗳

รากอักษรจีน 巛แก้ไข

𢀉, 𢀊

รากอักษรจีน 工แก้ไข

𢀯

รากอักษรจีน 巾แก้ไข

, 𢅭, 𢅮, 𢅯, 𢅰, 𢅱, 𢅲, 𢅳, 𢅴, 𢅵, 𢅶, 𢅷, 𪩿, 𫷒, 𫷓, 𭘼

รากอักษรจีน 干แก้ไข

𢆫, 𪪉

รากอักษรจีน 广แก้ไข

, , , , 𠓌, 𢋮, 𢋯, 𢋰, 𢋱, 𢋲, 𢋳, 𢋴, 𢋵, 𢋶, 𢋷, 𢋸, 𢋹, 𢋺, 𪪪, 𭚉, 𭚊, 𭚋, 𫸉, 𫸊

รากอักษรจีน 廾แก้ไข

𢍵

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

𢐸, 𢐹, 𢐺, 𢐻, 𢐼, 𢐽, 𢐾, 𤯽

รากอักษรจีน 彐แก้ไข

, 𢑷, 𢑸, 𢑹, 𢑺

รากอักษรจีน 彳แก้ไข

徿, , 𢖘, 𢖙, 𢖚, 𢖜, 𭜊

รากอักษรจีน 心แก้ไข

, , 𫻓, 𫻕, 𫻙, 𭟏, 𭟔, 𭟕, 𰒛, 𰒜, 𰒝, , , , , , 𢤦, 𢤧, 𢤨, 𢤩, 𢤪, 𢤫, 𢤬, 𢤭, 𢤮, 𢤯, 𢤰, 𢤱, 𢤲, 𢤳, 𢤴, 𢤵, 𢤶, 𢤷, 𢤸, 𢤹, 𢤺, 𢤻, 𢤼, 𢤽, 𢤾, 𢤿, 𢥀, 𢥁, 𢥂, 𢥃, 𢥄, 𢥅, 𢥆, 𢥇, 𢥈, 𢥉, 𢥊, 𪬿, 𪭀, 𭟘, 𭟙, 𭟞, 𰒟, , 𫻞, 𫻟

รากอักษรจีน 戈แก้ไข

𢨚, 𢨛, 𢨜, 𢨝

รากอักษรจีน 手แก้ไข

, 𫾖, 𭣀, 𭣂, , , , , , , , , , , , , , 𢸣, 𢸤, 𢸥, 𢸦, 𢸧, 𢸨, 𢸩, 𢸪, 𢸫, 𢸬, 𢸭, 𢸮, 𢸯, 𢸰, 𢸱, 𢸲, 𢸳, 𢸴, 𢸵, 𢸶, 𢸷, 𢸸, 𢸹, 𢸺, 𢸻, 𢸼, 𢸽, 𢸾, 𢸿, 𢹀, 𢹁, 𢹂, 𢹃, 𢹄, 𢹅, 𢹆, 𢹇, 𢹈, 𢹉, 𢹊, 𢹋, 𢹌, 𪯁, 𫾙, 𫾚, 𭣄, 𭣇, 𭣉, 𭣊, 𭣋, 𰔺, , , 𭣌, 𭣍, 𭣎

รากอักษรจีน 攴แก้ไข

, 𣀛, 𣀜, 𣀝, 𣀞, 𣀟, 𣀠, 𣀡, 𣀢, 𩠮, 𫿞, 𫿟, 𫿠, 𫿡, 𫿢, 𰕘

รากอักษรจีน 文แก้ไข

𣁧, 𫿲

รากอักษรจีน 斗แก้ไข

𣂏

รากอักษรจีน 斤แก้ไข

𣃑, 𣃒, 𣃓, 𫿾

รากอักษรจีน 方แก้ไข

, , 𣄤, 𪰃, 𪰄, 𬀜, 𬀝, 𭥉,

รากอักษรจีน 无แก้ไข

𭥊

รากอักษรจีน 日แก้ไข

, , , , , , 𣋲, 𣋳, 𣋴, 𣋵, 𣋶, 𣋷, 𣋸, 𣋹, 𣋺, 𣋻, 𣋼, 𣋽, 𣋾, 𭨌, 𰖶, 𰖷, 𰖸, 𬁞

รากอักษรจีน 曰แก้ไข

𣍖, 𣍗, 𪱘

รากอักษรจีน 月แก้ไข

𬂗, 𭩒, 𭩓, 𭩔, 𭩕

รากอักษรจีน 木แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㯿, , , , , , , , , , 𣝙, 𣞐, 𣞑, 𣞒, 𣞓, 𣞔, 𣞕, 𣞖, 𣞗, 𣞘, 𣞙, 𣞚, 𣞛, 𣞜, 𣞝, 𣞞, 𣞟, 𣞠, 𣞡, 𣞢, 𣞣, 𣞤, 𣞥, 𣞦, 𣞧, 𣞨, 𣞩, 𣞪, 𣞫, 𣞬, 𣞭, 𣞮, 𣞯, 𣞰, 𣞱, 𣞲, 𣞳, 𣞴, 𣞵, 𣞶, 𣞷, 𣞸, 𣞹, 𣞺, 𣞻, 𣞼, 𣞽, 𣞾, 𣞿, 𣟀, 𣟁, 𣟂, 𣟃, 𣟑, 𪴐, 𪴑, 𪴒, 𪴓, 𪴔, 𪴕, 𬅁, 𬅂, 𬅃, 𬅄, 𬅇, 𬅈, 𭬠, 𭬡, 𭬢, 𭬣, 𭬤, 𭬥, 𭬦, 𭬧, 𭬨, 𰘾, 𰘿, 𰙀, 𰙁, 𰙂, 𰙃, 𰙄, , , , 𬅉, 𬅊, 𭬩, 𭬱

รากอักษรจีน 欠แก้ไข

, , 𣤬, 𣤭, 𣤮, 𣤯, 𣤰, 𭭗

รากอักษรจีน 止แก้ไข

𣦬, 𬆏, 𬆐, 𰙺

รากอักษรจีน 歹แก้ไข

, , 𣩷, 𣩸, 𬆜

รากอักษรจีน 殳แก้ไข

𣫘, 𣫙, 𣫚, 𣫛, 𣫜, 𣫝, 𭯃, 𰚊, 𭯄

รากอักษรจีน 毋แก้ไข

𣬀

รากอักษรจีน 比แก้ไข

𣬖, 𬆻

รากอักษรจีน 毛แก้ไข

, , 𣰫, 𣰬, 𣰭, 𣰮, 𣰯, 𣰰, 𭯫, 𰚵

รากอักษรจีน 水แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤂝, 𤂡, 𤂳, 𤂴, 𤂵, 𤂶, 𤂷, 𤂸, 𤂹, 𤂺, 𤂻, 𤂼, 𤂽, 𤂾, 𤂿, 𤃀, 𤃁, 𤃂, 𤃃, 𤃄, 𤃅, 𤃆, 𤃇, 𤃈, 𤃉, 𤃊, 𤃋, 𤃌, 𤃍, 𤃎, 𤃏, 𤃐, 𤃑, 𤃒, 𤃓, 𤃔, 𤃕, 𤃖, 𤃗, 𤃘, 𤃙, 𤃚, 𤃛, 𤃜, 𤃝, 𤃞, 𤃟, 𤃠, 𤃡, 𤃢, 𤃣, 𤃤, 𤃥, 𤃦, 𤃧, 𪷺, 𪷻, 𪷼, 𪷽, 𪷾, 𪷿, 𫞞, 𬉟, 𬉢, 𬉤, 𭳜, 𭳝, 𭳟, 𭳠, 𭳣, 𭳤, 𭳥, 𭳦, 𭳧, 𭳨, 𭳩, 𭳪, 𭳫, 𰝬, 𰝭, 𰝮, 𰝯, , , 𭳭

รากอักษรจีน 火แก้ไข

, , , , , , , , , , , , 𤑒, 𤑓, 𤑔, 𤑕, 𤑖, 𤑗, 𤑘, 𤑙, 𤑚, 𤑛, 𤑜, 𤑝, 𤑞, 𤑟, 𤑠, 𤑡, 𤑢, 𤑣, 𤑤, 𤑥, 𤑦, 𤑧, 𤑨, 𤑩, 𤑪, 𤑫, 𤑬, 𤑭, 𤑮, 𤑯, 𤑰, 𤑱, 𤑲, 𪺁, 𪺂, 𬋔, 𬋕, 𬋘, 𭶣, 𰟰, 𰟱, 𰟲, 𰟳, , 𬋙, 𭶤

รากอักษรจีน 爪แก้ไข

𤔺, 𤔿, 𤕀, 𬋷

รากอักษรจีน 爻แก้ไข

𠑂, 𡄉

รากอักษรจีน 爿แก้ไข

𤖠, 𤖡, 𬌏, 𬌐

รากอักษรจีน 片แก้ไข

รากอักษรจีน 牙แก้ไข

𰠥

รากอักษรจีน 牛แก้ไข

, , , , , , 𤛻, 𤛼, 𤛽, 𤛾, 𤛿, 𤜀, 𤜁, 𭷶

รากอักษรจีน 犬แก้ไข

, , , , , 𤣅, 𤣆, 𤣇, 𤣈, 𤣉, 𤣊, 𤣋, 𤣌, 𪻌, 𰡩, 𰡪, 𰡫

รากอักษรจีน 玉แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𤪩, 𤪪, 𤪫, 𤪬, 𤪭, 𤪮, 𤪯, 𤪰, 𤪱, 𤪲, 𤪳, 𤪵, 𤪶, 𤪷, 𤪸, 𤪹, 𤪺, 𤪻, 𤪼, 𤪽, 𪼩, 𪼪, 𪼫, 𭺎, 𭺐, 𰢕, 𰢖

รากอักษรจีน 瓜แก้ไข

รากอักษรจีน 瓦แก้ไข

, , 𤮠, 𤮡, 𭺧, 𭺨

รากอักษรจีน 生แก้ไข

𤯻, 𤯼, 𤯾, 𤯿

รากอักษรจีน 用แก้ไข

𤰎

รากอักษรจีน 田แก้ไข

, , , 𤳩, 𤳪, 𤳫, 𤳬, 𤳭, 𤳮, 𤳯, 𤳰, 𤳲, 𭻴, 𭻵, 𰣛

รากอักษรจีน 疒แก้ไข

, , , , , , , 𤻕, 𤻖, 𤻗, 𤻘, 𤻙, 𤻚, 𤻛, 𤻜, 𤻝, 𤻞, 𤻟, 𤻠, 𤻡, 𤻢, 𤻣, 𤻤, 𤻥, 𤻦, 𤻧, 𤻨, 𤻩, 𤻪, 𤻫, 𤻬, 𤻭, 𤻮, 𤻯, 𪽺, 𭼰, 𭼱, 𭼲, 𭼳, 𭼴, 𰤈,

รากอักษรจีน 白แก้ไข

, , 𤾫, 𤾬, 𤾭, 𤾮, 𤾯, 𤾰, 𤾱, 𤾲, 𤾳

รากอักษรจีน 皮แก้ไข

𥀫, 𥀬, 𥀭, 𥀮, 𭽸, 𭽹

รากอักษรจีน 皿แก้ไข

, 𥂻, 𥃁, 𥃂, 𥃃, 𥃄, 𥃅, 𥃆, 𪾚, 𬐸, 𬐹, 𬐺, 𬐻, 𬐼, 𭾓, 𭾔, 𰥇

รากอักษรจีน 目แก้ไข

, , , , , , 𥋿, 𥌀, 𥌁, 𥌂, 𥌃, 𥌄, 𥌅, 𥌆, 𥌇, 𥌈, 𥌉, 𥌊, 𥌋, 𥌌, 𥌍, 𥌎, 𥌏, 𥌐, 𥌑, 𥌒, 𥌓, 𥌔, 𥌖, 𥌗, 𥌘, 𥌙, 𪿁, 𬑪, 𭿩, 𭿪, 𭿬, 𭿭, 𰦇, 𰦈, , ,

รากอักษรจีน 矛แก้ไข

𥎖, 𥎗, 𥎘, 𥎙, 𥎚, 𥎛, 𥎜

รากอักษรจีน 矢แก้ไข

𥐌, 𥐍, 𥐎, 𥐏, 𬑷

รากอักษรจีน 石แก้ไข

, , , , , , , 𥖪, 𥖫, 𥖬, 𥖭, 𥖮, 𥖯, 𥖰, 𥖱, 𥖲, 𥖳, 𥖴, 𥖵, 𥖶, 𥖷, 𥖸, 𥖹, 𥖺, 𪿻, 𪿼, 𪿽, 𬒧, 𮁐, 𮁑, 𰧩, , , , , , 𬒨, 𮁔

รากอักษรจีน 示แก้ไข

, 𬓜, 𮂟, 𥜚, 𥜛, 𥜜, 𥜝, 𥜞, 𥜟

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

, , , , , , 𥣊, 𥣕, 𥣖, 𥣗, 𥣘, 𥣙, 𥣚, 𥣛, 𥣜, 𥣝, 𥣞, 𥣟, 𥣠, 𥣡, 𥣣, 𥣤, 𥣥, 𥣦, 𥣧, 𬔂, 𮃳,

รากอักษรจีน 穴แก้ไข

, , 𥨪, 𥨫, 𥨬, 𥨭, 𥨮, 𥨯, 𥨲, 𮄞, 𮄟, 𮄠, 𮄡

รากอักษรจีน 立แก้ไข

, 𥪺, 𥫅, 𥫆, 𥫇, 𫁮, 𮄽, 𮄾

รากอักษรจีน 竹แก้ไข

, , 𮆌, , , , , , , , , , , 簿, , , , , , , , , , , , , , 𥴡, 𥴢, 𥴣, 𥴤, 𥴥, 𥴦, 𥴧, 𥴨, 𥴩, 𥴪, 𥴫, 𥴬, 𥴭, 𥴮, 𥴯, 𥴰, 𥴱, 𥴲, 𥴳, 𥴴, 𥴵, 𥴶, 𥴷, 𥴸, 𥴹, 𥴺, 𥴻, 𥴼, 𥴽, 𥴾, 𥴿, 𥵀, 𥵁, 𥵂, 𥵃, 𥵄, 𥵅, 𥵆, 𥵇, 𥵈, 𥵉, 𥵊, 𥵋, 𥵌, 𥵍, 𥵎, 𥵏, 𥵐, 𥵑, 𥵒, 𥵓, 𥵔, 𥵕, 𥵖, 𥵗, 𥵘, 𥵙, 𥵚, 𥵛, 𫂥, 𫂦, 𬕳, 𬕴, 𬕵, 𬕶, 𬕷, 𬕸, 𬕹, 𬕺, 𮆔, 𮆖, 𮆘, 𮆙, 𮆚, 𮆛, 𮆜, 𮆝, 𮆞, 𰪚, 𰪛, , , , 𮆠, 𮆡, 𮆰

รากอักษรจีน 米แก้ไข

, , , , , , , , 𥼶, 𥼷, 𥼸, 𥼹, 𥼺, 𥼻, 𥼼, 𥼽, 𥼾, 𥼿, 𥽀, 𥽁, 𥽂, 𥽃, 𥽄, 𥽅, 𥽆, 𥽇, 𥽈, 𥽉, 𥽊, 𥽋, 𥽌, 𥽍, 𥽎, 𫃒, 𫃓, 𫃔, 𫃕, 𬖻, 𮇾, 𬖽

รากอักษรจีน 糸แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦅵, 𦅶, 𦅷, 𦅸, 𦅹, 𦅺, 𦅻, 𦅼, 𦅽, 𦅾, 𦅿, 𦆀, 𦆁, 𦆂, 𦆃, 𦆄, 𦆅, 𦆆, 𦆇, 𦆈, 𦆉, 𦆊, 𦆋, 𦆌, 𦆍, 𦆎, 𦆏, 𦆐, 𦆑, 𦆒, 𦆓, 𦆔, 𦆕, 𦆖, 𦆗, 𦆘, 𦆙, 𦆚, 𦆛, 𦆥, 𫄅, 𫄆, 𫄇, 𫄈, 𫄉, 𫄊, 𫄋, 𬘂, 𮉋, 𮉍, , 𬘆,

รากอักษรจีน 纟แก้ไข

,

รากอักษรจีน 缶แก้ไข

, , 𤕁, 𦉙, 𦉚, 𦉛, 𦉜, 𫄿, 𬙔

รากอักษรจีน 网แก้ไข

, , , , 𦌪, 𦌫, 𦌬, 𦌭, 𦌮, 𦌯, 𦌰, 𦌱, 𦌲, 𦌳, 𦌴, 𫅌, 𮊝

รากอักษรจีน 羊แก้ไข

, , , , 𦏕, 𦏖, 𦏗, 𦏘, 𦏙, 𦏚, 𦏛, 𬙿, 𮊴

รากอักษรจีน 羽แก้ไข

, , 𦒜, 𦒝, 𦒠, 𦒡, 𮋔, 𮋗

รากอักษรจีน 耒แก้ไข

𦔟, 𦔥, 𦔦, 𦔧, 𦔨, 𰭲,

รากอักษรจีน 耳แก้ไข

, 𦗳, 𦗴, 𦗵, 𦗶, 𦗷, 𦗸, 𦗹, 𦗺, 𦗻, 𦗼, 𦗽, 𫆒,

รากอักษรจีน 聿แก้ไข

𦘧

รากอักษรจีน 肉แก้ไข

, 𰯠, , , , , , , 𦢊, 𦢋, 𦢌, 𦢍, 𦢎, 𦢏, 𦢐, 𦢑, 𦢒, 𦢓, 𦢔, 𦢕, 𦢖, 𦢗, 𦢘, 𦢙, 𦢚, 𦢛, 𦢜, 𦢝, 𦢞, 𦢟, 𦢠, 𦢡, 𦢢, 𦢣, 𦢤, 𫆾, 𫆿, 𮍇, 𮍈, 𰯤, 𰯧, 𬛞

รากอักษรจีน 自แก้ไข

𦤦, 𦤧, 𦤨, 𦤩, 𦤪, 𬛯, 𰯷

รากอักษรจีน 臼แก้ไข

𠤫, 𦦩, 𦦪, 𦦫, 𦦬, 𦦯, 𬛿, 𬜀

รากอักษรจีน 舌แก้ไข

, 𦧷, 𫇘, 𬜏, 𬜐

รากอักษรจีน 舟แก้ไข

, , , , 𦪨, 𦪩, 𦪪, 𦪫, 𦪬, 𦪭, 𦪮, 𦪯, 𦪰, ,

รากอักษรจีน 色แก้ไข

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , 𮒂, 𦿔, 𦿕, 𦿝, 𧀠, 𧀡, 𧀢, 𧀣, 𧀤, 𧀥, 𧀦, 𧀧, 𧀨, 𧀩, 𧀪, 𧀫, 𧀬, 𧀭, 𧀮, 𧀯, 𧀰, 𧀱, 𧀲, 𧀳, 𧀴, 𧀵, 𧀶, 𧀷, 𧀸, 𧀹, 𧀺, 𧀻, 𧀼, 𧀽, 𧀾, 𧀿, 𧁀, 𧁁, 𧁂, 𧁃, 𧁄, 𧁅, 𧁆, 𧁇, 𧁈, 𧁉, 𧁊, 𧁋, 𧁌, 𧁍, 𧁎, 𧁏, 𧁐, 𧁑, 𧁒, 𧁓, 𧁔, 𧁕, 𧁖, 𧁗, 𧁘, 𧁙, 𧁚, 𧁛, 𧁜, 𧁝, 𧁞, 𧁟, 𧁠, 𧁡, 𧁢, 𧁣, 𧁤, 𧁥, 𧁦, 𧁧, 𧁨, 𧁩, 𧁪, 𧁫, 𧁬, 𧁭, 𧁮, 𧁯, 𧁰, 𧁱, 𧁲, 𧁳, 𧁴, 𧁵, 𧁶, 𧁷, 𧁸, 𧁹, 𧁺, 𧃌, 𫊅, 𫊆, 𫊇, 𫊈, 𫊉, 𫊊, 𫊋, 𰲊, 𰲋, 𰲌, 𰲍, 𰲎, 𰲏, 𰲐, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬟎, 𬟏, 𬟐, 𬟑, 𬟒, 𬟔, 𬟕, 𮒩, 𮒫, 𮒬, 𮒭, 𮒯, 𮒰, 𮒲, 𮒳, 𮒴, 𮒵, 𮒶, 𮒷, , , , , , 𮒼, 𮒾

รากอักษรจีน 虍แก้ไข

, 𧈂, 𧈅, 𧈆, 𧈇, 𧈈, 𧈉, 𧈊, 𬟲, 𮓮

รากอักษรจีน 虫แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧒎, 𧒏, 𧒐, 𧒑, 𧒒, 𧒓, 𧒔, 𧒕, 𧒖, 𧒗, 𧒘, 𧒙, 𧒚, 𧒛, 𧒜, 𧒝, 𧒞, 𧒟, 𧒠, 𧒡, 𧒢, 𧒣, 𧒤, 𧒥, 𧒦, 𧒧, 𧒨, 𧒩, 𧒪, 𧒫, 𧒬, 𧒭, 𧒮, 𧒯, 𧒰, 𧒱, 𧒲, 𧒳, 𧒴, 𧒵, 𧒶, 𧒷, 𧒸, 𧒹, 𧒺, 𧒻, 𧒼, 𧒽, 𧒾, 𧒿, 𧓀, 𧓁, 𧓂, 𧓃, 𧓄, 𧓅, 𧓆, 𧓇, 𧓈, 𫋟, 𫋠, 𫋡, 𫋢, 𬠯, 𬠱, 𮕃, 𮕄, 𮕅, 𮕇, 𰳝, 𰳞, 𰳟, 𰳠, , ,

รากอักษรจีน 血แก้ไข

𧗔, 𧗕

รากอักษรจีน 行แก้ไข

𧘄

รากอักษรจีน 衣แก้ไข

, , , , , , , , 𧞍, 𧞎, 𧞏, 𧞐, 𧞑, 𧞒, 𧞓, 𧞔, 𧞕, 𧞖, 𧞘, 𧞙, 𧞚, 𧞛, 𧞜, 𧞝, 𧞞, 𧞟, 𧞠, 𧞡, 𧞢, 𧞣, 𧞤, 𧞥, 𧞦, 𫌕, 𬡳, 𬡴, 𮖻, 𮖼, , 𬡵, 𬡶, 𮖾

รากอักษรจีน 襾แก้ไข

, , 𧠂

รากอักษรจีน 見แก้ไข

, , , , , , , , , 𧢌, 𧢍, 𧢎, 𧢏, 𧢐, 𧢑, 𬢃, 𮗚, 𮗝

รากอักษรจีน 角แก้ไข

, , , , 𧤺, 𧤻, 𧤼, 𧤽, 𧤾, 𧤿, 𧥀, 𧥁, 𧥂, 𧥃, 𮗶, 𰴦,

รากอักษรจีน 言แก้ไข

, 謿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧫾, 𧫿, 𧬀, 𧬁, 𧬂, 𧬃, 𧬄, 𧬅, 𧬆, 𧬇, 𧬈, 𧬉, 𧬊, 𧬋, 𧬌, 𧬍, 𧬎, 𧬏, 𧬐, 𧬑, 𧬒, 𧬓, 𧬔, 𧬕, 𧬖, 𧬗, 𧬘, 𧬙, 𧬚, 𧬛, 𧬜, 𧬝, 𧬞, 𧬟, 𧬠, 𧬡, 𧬢, 𧬣, 𧬤, 𧬥, 𧬦, 𫍍, 𫍎, 𫍏, 𬣈, 𬣉, 𮘹, 𮘻, 𮘼, 𮘽, 𰵆, 𰵇, 𰵈, , , , 𬣊, 𮙂

รากอักษรจีน 讠แก้ไข

, 𬤯, 𰶏, 𬤰

รากอักษรจีน 谷แก้ไข

𡓛, 𧯋, 𧯌, 𧯍, 𧯎, 𧯏, 𧯐, 𧯑, 𧯒, 𮙑

รากอักษรจีน 豆แก้ไข

𧰉, 𧰊, 𧰋, 𧰌, 𧰍, 𧰎, 𧰏, 𧰐, 𬤸, 𮙗, 𰶠, 𰶡

รากอักษรจีน 豕แก้ไข

𮙤, , , , 𧲂, 𧲃, 𧲄, 𧲅, 𧲆,

รากอักษรจีน 豸แก้ไข

, , , , , 𧴆, 𧴌, 𧴍, 𧴎, 𧴏, 𧴑, 𧴒, 𧴓, 𧴔, 𧴕, 𬥌, 𮙬

รากอักษรจีน 貝แก้ไข

, , , , , , , , 𧷼, 𧷽, 𧷾, 𧷿, 𧸀, 𧸁, 𧸂, 𧸃, 𧸄, 𧸅, 𧸆, 𧸇, 𧸈, 𧸉, 𧸊, 𧸋, 𧸌, 𧸍, 𧸎, 𧸏, 𧸐, 𧸑, 𧸒, 𧸓, 𧸔, 𧸕, 𫎢, 𬥨, 𮚡, 𮚢, 𮚣, 𮚤, 𮚦, 𰷑, 𰷒, 𰷓, 𰷔, 𰷕, 𰷖, 𰷗,

รากอักษรจีน 赤แก้ไข

𧹸, 𧹹, 𧹺, 𧹻, 𧹼

รากอักษรจีน 走แก้ไข

, , , , 𧽶, 𧽷, 𧽸, 𧽹, 𧽺, 𧽻, 𧽼, 𧽽, 𧽾, 𧽿, 𧾀, 𧾁, 𧾂, 𧾃, 𧾄, 𧾅, 𧾆, 𧾇, 𧾈, 𧾉, 𧾊, 𧾋, 𧾌, 𬦟, 𮚿

รากอักษรจีน 足แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 蹿, , , , , , 𨅊, 𨅋, 𨅌, 𨅍, 𨅎, 𨅏, 𨅐, 𨅑, 𨅒, 𨅓, 𨅔, 𨅕, 𨅖, 𨅗, 𨅘, 𨅙, 𨅛, 𨅜, 𨅝, 𨅞, 𨅟, 𨅠, 𨅡, 𨅢, 𨅣, 𨅤, 𨅥, 𨅦, 𨅧, 𨅨, 𨅩, 𨅪, 𨅫, 𨅬, 𨅭, 𨅮, 𨅯, 𨅰, 𨅱, 𨅲, 𨅳, 𨅴, 𨅵, 𨅶, 𨅷, 𨅸, 𨅹, 𨅺, 𨅻, 𨅼, 𨅽, 𨅾, 𨅿, 𨆀, 𫏠, 𫏡, 𫏢, 𫟣, 𬧑, 𬧒, 𬧓, 𬧔, 𮜔, 𮜕, 𮜖, 𮜗, 𮜘, 𰸫, 𰸬, 𰸭, 𰸮, 𰸯, , , 𬧖

รากอักษรจีน 身แก้ไข

, , , , , 𨉿, 𨊀, 𨊁, 𨊂, 𨊃, 𨊄, 𨊅, 𨊆, 𨊇, 𨊈, 𨊉, 𨊊, 𨊋, 𨊌, 𫏰, 𰹇, 𮜺

รากอักษรจีน 車แก้ไข

, , , , , , , , , , , , 𨎤, 𨎥, 𨎦, 𨎧, 𨎨, 𨎩, 𨎪, 𨎫, 𨎬, 𨎭, 𨎮, 𨎯, 𨎰, 𨎱, 𫐀, 𮝦, 𮝧, 𮝨, 𰹤, 𰹥, 𰹦, 𰹧,

รากอักษรจีน 车แก้ไข

𬨕, 𫐙, 𰺢, 𰺣, 𰺤

รากอักษรจีน 辛แก้ไข

, 𨐵, 𨐶, 𨐷, 𨐸, 𨐹, 𰺫

รากอักษรจีน 辰แก้ไข

, 𨑊

รากอักษรจีน 辵แก้ไข

, , 𨘷, 𨘸, 𨘹, 𨘺, 𨘻, 𨘽, 𨘾, 𨘿, 𨙀, 𨙁, 𬩫, 𬩬, 𬩮, 𮟢, 𮟣

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

𬪠, 𬪡, 𬪢, 𰼀, , , 𨟙, 𨟚, 𨟛, 𨟜, 𨟝, 𨟞, 𨟟,

รากอักษรจีน 酉แก้ไข

, , , , , , , , , , 𨢽, 𨢾, 𨢿, 𨣀, 𨣁, 𨣂, 𨣃, 𨣄, 𨣅, 𨣆, 𨣇, 𨣈, 𨣉, 𨣊, 𨣋, 𨣌, 𨣍, 𨣎, 𨣏, 𨣐, 𨣑, 𨣒, 𨣓, 𨣔, 𨣕, 𫑼, 𫑽, 𮡁, 𮡃, 𮡄, 𰼓, 𰼔

รากอักษรจีน 里แก้ไข

𫒅, 𮡝, 𮡡

รากอักษรจีน 金แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨫏, 𨫐, 𨫑, 𨫒, 𨫓, 𨫔, 𨫕, 𨫖, 𨫗, 𨫘, 𨫙, 𨫚, 𨫛, 𨫜, 𨫝, 𨫞, 𨫟, 𨫠, 𨫡, 𨫢, 𨫣, 𨫤, 𨫥, 𨫦, 𨫧, 𨫨, 𨫩, 𨫪, 𨫫, 𨫬, 𨫭, 𨫮, 𨫯, 𨫰, 𨫱, 𨫲, 𨫳, 𨫴, 𨫵, 𨫶, 𨫷, 𨫸, 𨫹, 𨫺, 𨫻, 𨫼, 𨫽, 𨫾, 𨫿, 𨬀, 𨬁, 𨬂, 𨬃, 𨬄, 𨬅, 𨬆, 𨬇, 𨬈, 𨬉, 𨬊, 𨬋, 𨬌, 𫒿, 𫓀, 𫓁, 𫓂, 𫓃, 𬫿, 𬬀, 𬬁, 𬬂, 𬬃, 𬬄, 𮢵, 𮢶, 𮢷, 𮢸, 𮢹, 𮢺, 𮢻, 𮢼, 𰽄, 𰽅, , , , , , 𬬈, ,

รากอักษรจีน 钅แก้ไข

, 𫔒, 𫠁, 𬭾, 𰿂

รากอักษรจีน 長แก้ไข

, 𰿔, , 𨲭, 𨲮, 𨲯, 𨲰, 𨲱, 𨲲, 𮤅

รากอักษรจีน 門แก้ไข

, , , , , , 𨶜, 𨶝, 𨶞, 𨶟, 𨶠, 𨶡, 𨶢, 𨶣, 𨶤, 𨶥, 𨶦, 𨶧, 𨶨, 𨶩, 𨶪, 𨶫, 𫔩, 𬮒, 𮤟, 𮤠, 𮤡,

รากอักษรจีน 阜แก้ไข

𮥜, 𱀮, , 𮥰, 𱁀, 𱁁, 𱁂, , 𨽢, 𨽣, 𨽤, 𨽥

รากอักษรจีน 隹แก้ไข

, , , 𩀤, 𩀥, 𩀦, 𩀧, 𩀨, 𩀩, 𩀪, 𩀫, 𩀬, 𩀭, 𩀮, 𩀯, 𩀰, 𩀱, 𩀲, 𩀳, 𱁌

รากอักษรจีน 雨แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𩄻, 𩄼, 𩄽, 𩄾, 𩄿, 𩅀, 𩅁, 𩅂, 𩅃, 𩅄, 𩅅, 𩅆, 𩅇, 𩅈, 𩅉, 𩅊, 𩅋, 𩅌, 𩅍, 𩅎, 𩅏, 𩅐, 𩅑, 𩅒, 𩅓, 𩅔, 𩅕, 𩅖, 𩅗, 𩅘, 𩅙, 𩅚, 𩅛, 𩅜, 𫕬, 𫕭, 𬰉, 𮦬, 𱁣, , 𮦮

รากอักษรจีน 靑แก้ไข

𩇡, 𫕼

รากอักษรจีน 非แก้ไข

รากอักษรจีน 面แก้ไข

𩈸, 𩈹, 𩈺, 𱁰

รากอักษรจีน 革แก้ไข

, , , , , , , , , , , , 𥌕, 𩌃, 𩌄, 𩌅, 𩌆, 𩌇, 𩌈, 𩌉, 𩌊, 𩌋, 𩌌, 𩌍, 𩌎, 𩌏, 𩌐, 𩌑, 𩌒, 𩌓, 𩌔, 𩌕, 𩌖, 𩌗, 𩌘, 𩌙, 𩌚, 𩌛, 𩌜, 𩌝, 𩌞, 𩌟, 𩌠, 𩌡, 𩌢, 𩌣, 𩌤, 𩌥, 𮧣, 𮧤, 𮧥, 𱁻, 𱁼, , , 𮧨, 𮧩,

รากอักษรจีน 韋แก้ไข

, , , , , 𩏏, 𩏐, 𩏑, 𩏒, 𩏓, 𩏔, 𩏕, 𩏖, 𩏗, , ,

รากอักษรจีน 韭แก้ไข

, , , 𩐉, 𩐊

รากอักษรจีน 音แก้ไข

𮧼, , , , , 𩐵, 𩐶, 𩐷, 𩐸, 𮧽

รากอักษรจีน 頁แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩔙, 𩔚, 𩔛, 𩔜, 𩔝, 𩔞, 𩔟, 𩔠, 𩔡, 𩔢, 𩔣, 𩔤, 𩔥, 𩔦, 𩔧, 𩔨, 𩔩, 𩔪, 𩔫, 𩔬, 𩔭, 𩔮, 𩔯, 𩔰, 𩔱, 𩔲, 𫖤, 𮨗, 𮨘, 𮨙, 𮨚, 𮨛, 𱂚, 𱂛, 𱂜

รากอักษรจีน 页แก้ไข

, 𩖗

รากอักษรจีน 風แก้ไข

, , , , , , , 𩘎, 𩘜, 𩘝, 𩘞, 𩘟, 𩘠, 𩘡, 𩘢, 𩘣, 𩘤, 𩘥, 𩘦, 𩘧, 𩘨, 𩘩, 𩘪, 𩘫, 𩘬, 𫗀, 𫗁, 𫗂, 𮨰, 𱃊

รากอักษรจีน 飛แก้ไข

𩙶, 𩙷, 𩙸

รากอักษรจีน 食แก้ไข

, , , , , 𮩋, 𱃮, , , , , 𧈐, 𩝴, 𩝽, 𩝾, 𩝿, 𩞀, 𩞁, 𩞂, 𩞃, 𩞄, 𩞅, 𩞆, 𩞇, 𩞈, 𩞉, 𩞊, 𩞋, 𩞌, 𩞍, 𩞎, 𩞏, 𩞐, 𩞑, 𩞒, 𩞓, 𩞔, 𩞕, 𩞖, 𩞗, 𩞘, 𩞙, 𩞚, 𩞛, 𩞜, 𩞝, 𩞞, 𩞟, 𩞠, 𫗙, 𫗚, 𬲚, 𮩌, 𮩎, 𮩏, 𱃯

รากอักษรจีน 饣แก้ไข

𱄊

รากอักษรจีน 首แก้ไข

, 𩠯, 𩠱, 𫗹, 𬳚

รากอักษรจีน 香แก้ไข

, 𩡓, 𩡔, 𩡕, 𩡖, 𩡗, 𩡘, 𬳡, 𬳢, 𬳣, 𮩫, 𮩬, 𬳤

รากอักษรจีน 馬แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩤗, 𩤘, 𩤙, 𩤚, 𩤛, 𩤜, 𩤝, 𩤟, 𩤠, 𩤡, 𩤢, 𩤣, 𩤤, 𩤥, 𩤦, 𩤧, 𩤨, 𩤩, 𩤪, 𩤫, 𩤬, 𩤭, 𩤮, 𩤯, 𩤰, 𩤱, 𩤲, 𩤳, 𩤴, 𩤵, 𩤶, 𩤸, 𩤹, 𩤺, 𩤻, 𩤼, 𫘏, 𫘐, 𫘑, 𮪍, 𮪎, 𮪏, 𮪐, 𮪑, 𮪓, 𮪔, 𱄤, 𱄥, 𱄦, 𱄧, 𱄨, , , , ,

รากอักษรจีน 马แก้ไข

, 𬴎, 𱅬

รากอักษรจีน 骨แก้ไข

, , , , , , , , , , 𩪀, 𩪁, 𩪂, 𩪃, 𩪄, 𩪅, 𩪆, 𩪇, 𩪈, 𮪳

รากอักษรจีน 高แก้ไข

, 𩫞, 𩫟, 𬴛, 𬴜

รากอักษรจีน 髟แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𩭺, 𩭻, 𩭼, 𩭽, 𩭾, 𩭿, 𩮀, 𩮁, 𩮂, 𩮃, 𩮄, 𩮅, 𩮆, 𩮇, 𩮈, 𩮉, 𩮊, 𩮋, 𩮌, 𩮍, 𩮎, 𩮏, 𩮐, 𩮑, 𩮒, 𩮓, 𩮔, 𩮕, 𫙂, 𬴭, 𬴮, 𮫍, 𮫎, 𱆂, 𱆃, 𱆄

รากอักษรจีน 鬲แก้ไข

, 𩱃, 𩱄, 𩱅, 𩱆, 𬴷

รากอักษรจีน 鬼แก้ไข

, , 𮫤, 𱆞, 𱆟, , 𩴆, 𩴇, 𩴈, 𩴉, 𩴊, 𩴋, 𩴌, 𩴍, 𩴎, 𩴏, ,

รากอักษรจีน 魚แก้ไข

𬵕, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩷷, 𩷸, 𩷹, 𩷺, 𩷻, 𩷼, 𩷽, 𩷾, 𩷿, 𩸀, 𩸁, 𩸂, 𩸃, 𩸄, 𩸅, 𩸆, 𩸇, 𩸈, 𩸉, 𩸊, 𩸋, 𩸌, 𩸍, 𩸎, 𩸏, 𩸐, 𩸑, 𩸒, 𩸓, 𩸔, 𩸕, 𩸖, 𩸗, 𩸘, 𩸙, 𩸚, 𩸛, 𩸜, 𩸝, 𩸞, 𩸟, 𩸠, 𩸡, 𩸢, 𩸣, 𩸤, 𩸥, 𩸦, 𩸧, 𩸨, 𩸩, 𩸪, 𩸫, 𩸬, 𩸭, 𩸮, 𩸯, 𩸰, 𩸱, 𩸲, 𩸳, 𩸴, 𩸵, 𩸶, 𩸷, 𩸸, 𩸹, 𩸺, 𩸻, 𩸼, 𩸽, 𫙤, 𫙥, 𫙦, 𫙧, 𬵗, 𬵙, 𬵚, 𬵛, 𮫾, 𮫿, 𱆳, 𱆴, , , , 𬵟, 𮬂

รากอักษรจีน 鱼แก้ไข

, , , , , , , , , , , 𩾌, 𫚧, 𫚨, 𫠒, 𬶫, 𬶬, 𬶭, 𮬣, 𱈏, 𱈐, 𱈑, 𬶯

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鵿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪁷, 𪁸, 𪁹, 𪁺, 𪁻, 𪁼, 𪁽, 𪁾, 𪁿, 𪂀, 𪂁, 𪂂, 𪂃, 𪂄, 𪂅, 𪂆, 𪂇, 𪂈, 𪂉, 𪂊, 𪂋, 𪂌, 𪂍, 𪂎, 𪂏, 𪂐, 𪂑, 𪂒, 𪂓, 𪂔, 𪂕, 𪂖, 𪂗, 𪂘, 𪂙, 𪂚, 𪂛, 𪂜, 𪂝, 𪂞, 𪂟, 𪂠, 𪂡, 𪂢, 𪂣, 𪂤, 𪂥, 𪂦, 𪂧, 𪂨, 𪂩, 𪂪, 𪂫, 𪂬, 𪂭, 𪂮, 𪂯, 𪂰, 𪂱, 𪂲, 𪂳, 𪂴, 𪂵, 𫛁, 𫛂, 𫛃, 𫛄, 𫛅, 𫛆, 𫛇, 𫛈, 𬷜, 𬷝, 𬷞, 𬷟, 𬷠, 𬷡, 𮬼, 𮬽, 𮬾, 𮭀, 𮭁, 𮭃, 𱈭, 𱈮, 𱈯, 𱈰, , , ,

รากอักษรจีน 鸟แก้ไข

, 𫜆, 𱊱

รากอักษรจีน 鹵แก้ไข

, 𪉦, 𪉧, 𪉨, 𪉩, 𪉪, 𪉫, 𪉬, 𮭭, 𮭮

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

, , , , , , , , 𪋄, 𪋅, 𪋆, 𪋇, 𪋈, 𪋉, 𪋊, 𪋋, 𪋌, 𪋍, 𬸿

รากอักษรจีน 麥แก้ไข

, , , , , , , 𪌼, 𪌽, 𪌾, 𪌿, 𪍀, 𪍁, 𪍂, 𪍃, 𪍄, 𪍅, 𪍆, 𪍇, 𪍈, 𪍉, 𪍊, 𪍋, 𫜐, 𬹃, 𮭼, 𮭽, 𱋃

รากอักษรจีน 麦แก้ไข

𬹎, 𱋫, 𱋬

รากอักษรจีน 麻แก้ไข

, 𪎥, 𪎦, 𪎧, 𫜗, 𱋰

รากอักษรจีน 黃แก้ไข

, 𱋳, 𪏆, 𪏇, 𪏈, 𪏉, 𪏊, 𪏋, 𪏌, 𪏍, 𪏎, 𪏏, 𪏐, 𪏑, 𪏒

รากอักษรจีน 黍แก้ไข

𪐁

รากอักษรจีน 黑แก้ไข

, , , , 𢖛, 𪑈, 𪑉, 𪑊, 𪑋, 𪑌, 𪑍, 𪑎, 𪑏, 𪑐, 𪑑, 𬹗, 𱋷, 𱋸

รากอักษรจีน 黹แก้ไข

รากอักษรจีน 黽แก้ไข

, , , 𪓡, 𪓢, 𪓣, 𪓤, 𪓥, 𪓦, 𫜝

รากอักษรจีน 黾แก้ไข

𱌇, 𱌈

รากอักษรจีน 鼓แก้ไข

, , 𪔔, 𪔕, 𪔖, 𪔗, 𪔘, 𪔙, 𪔚, 𪔛, 𮮨

รากอักษรจีน 鼠แก้ไข

, , 𪕒, 𪕓, 𪕔, 𪕕, 𪕖, 𪕗, 𪕘, 𪕙, 𪕟, 𱌎, 𱌏,

รากอักษรจีน 鼻แก้ไข

, , 𪖚, 𪖛, 𪖜, 𪖝, 𪖞, 𪖟, 𪖠, 𱌔, 𬹯

รากอักษรจีน 齊แก้ไข

, 𪗉, 𪗊, 𬹲

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

, , , , , 𪗛, 𪗜, 𪗝, 𪗞, 𪗟, 𪗠, 𪗡, 𪗢, 𪗣, 𪗤, 𫠙, 𮯀, 𮯁, 𱌚, 𱌛, 𱌜, 𮯇

รากอักษรจีน 齿แก้ไข

𬺒

รากอักษรจีน 龍แก้ไข

, 𪚑, 𪚒, 𪚓, 𪚔

รากอักษรจีน 龜แก้ไข

, 𪚩, 𪚪