ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please specify a language code in the first parameter. The value "[prä˩.tʰũn˧ ~ prä˧.tʰũn˧]" is not valid.
  • คำอ่านภาษาไทย:ปฺระ-ทุน

คำนามแก้ไข

ประทุน

  1. หลังคาเรือ รถ หรือเกวียนที่มีรูปโค้งคุ่มตามรูปเรือ รถ หรือเกวียน
  2. เรียกมุ้งครอบที่หุบและกางได้คล้ายร่มว่า มุ้งประทุน
  3. เครื่องหมายดนตรีสากลชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายวงเล็บเหลี่ยมข้างเดียวครอบเหนือบรรทัดทั้งห้อง มีตัวเลขบอกลำดับ เมื่อดนตรีเล่นมาถึง รอบแรกจะเล่นประทุนที่หนึ่ง รอบที่สองจะเล่นประทุนที่สอง เป็นต้น