ภาษาไทยแก้ไข

 
วิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia

รูปแบบอื่นแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาบาลี สงฺฆ, จากภาษาสันสกฤต सङ्घ (สงฺฆ)

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์สง
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงsǒng
ราชบัณฑิตยสภาsong
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/soŋ˩˩˦/(สัมผัส)
คำพ้องเสียง

คำนามแก้ไข

สงฆ์ (คำลักษณนาม รูป or องค์)

 1. (ศาสนาพุทธ) ภิกษุ, บางทีก็ใช้ควบกับคำ พระ หรือ ภิกษุ เป็น พระสงฆ์ หรือ ภิกษุสงฆ์
  ของสงฆ์
  พิธีสงฆ์
  นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
  มีภิกษุสงฆ์มารับบิณฑบาตมาก
 2. (ศาสนาพุทธ) ภิกษุตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไปร่วมกันทำสังฆกรรม แต่จำนวนภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมแต่ละอย่างไม่เท่ากัน, ภิกษุที่เข้าร่วมสังฆกรรมดังกล่าว ถ้ามากกว่าจำนวนที่กำหนดจึงจะใช้ได้ ถ้าขาดจำนวนใช้ไม่ได้
  สงฆ์จตุรวรรค
  ภิกษุ 4 รูป ในสังฆกรรมทั่ว ๆ ไป เช่น ในการสวดพิธีธรรม สวดอภิธัมมัตถสังคหะ
  สงฆ์ปัญจวรรค
  ภิกษุ 5 รูป ในการรับกฐิน สวดพระปาติโมกข์ ปวารณากรรม และอุปสมบทในถิ่นที่ขาดแคลนภิกษุ
  สงฆ์ทสวรรค
  ภิกษุ 10 รูป ในการอุปสมบทในถิ่นที่มีภิกษุมาก
  สงฆ์วีสติวรรค
  ภิกษุ 20 รูป ในการสวดอัพภานระงับอาบัติสังฆาทิเสส