ภาษาไทยแก้ไข

 
ภาพจิตรกรรมแบบพม่าที่แสดงถึงมารขณะทำการลวงล่อพระพุทธองค์
 
วิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาสันสกฤต मार (มาร) หรือ ภาษาบาลี มาร

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์มาน[เสียงสมาส]
มา-ระ-
[เสียงสมาส]
มาน-ระ-
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงmaanmaa-rá-maan-rá-
ราชบัณฑิตยสภาmanma-ra-man-ra-
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/maːn˧/()/maː˧.ra˦˥.//maːn˧.ra˦˥./
คำพ้องเสียงมาน
มาลย์

คำนามแก้ไข

มาร

  1. เทวดาจำพวกหนึ่ง มีใจบาปหยาบช้าคอยกีดกันไม่ให้ทำบุญ
  2. ยักษ์
  3. (ศาสนาพุทธ) ผู้ฆ่า, ผู้ทำลาย, ในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้กีดกันบุญกุศล มี 5 อย่าง เรียกว่า เบญจพิธมาร คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร
  4. โดยปริยายหมายถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข

ภาษาบาลีแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

มาร ช.

  1. ผู้ฆ่า
  2. ผู้ขัดขวางการกระทำความดี

การผันรูปแก้ไข