ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

मार ช.

  1. รูปอักษรเทวนาครีของ มาร

การผันรูปแก้ไข