ภาษาบาลี แก้ไข

คำนาม แก้ไข

मार ช.

  1. รูปอักษรเทวนาครีของ มาร

การผันรูป แก้ไข