W U+0057, W
LATIN CAPITAL LETTER W
V
[U+0056]
Basic Latin X
[U+0058]
U+FF37, W
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER W

[U+FF36]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF38]

ภาษาร่วม แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

W (อักษรตัวเล็ก w)

  1. อักษรตัวที่ 23 ในอักษรละตินพื้นฐาน
ดูเพิ่ม แก้ไข

รากศัพท์ 2 แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

W

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของทังสเตน
  2. (มาตรวิทยา) วัตต์
  3. (ฟิสิกส์) งาน

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

W (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก w, พหูพจน์ Ws หรือ W's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 23 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า double-u และเขียนด้วยอักษรละติน

ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

W (อักษรตัวใหญ่, อักษรตัวเล็ก w)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 23 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า double-u และเขียนด้วยอักษรละติน