U+0E22, ย
THAI CHARACTER YO YAK

[U+0E21]
Thai
[U+0E23]
ดูเพิ่ม: ยี, ยี่, ยี้, ยุ, ยู, ยู่, และ ยู้

ภาษาร่วม แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

 1. พยัญชนะในอักษรไทย ใช้แทนเสียง /j/ หรือเสียงที่ใกล้เคียงเช่น /ɰ/, /ʎ/

ภาษาไทย แก้ไข

 
วิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia

รากศัพท์ 1 แก้ไข

รูปแบบอื่น แก้ไข

 • (รหัสมอร์ส) -.--
 • (อักษรเบรลล์)
 • (ภาษามือ) 𝢚𝪜

การออกเสียง แก้ไข

การแบ่งพยางค์ยอยอ-ยัก
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงyɔɔyɔɔ-yák
ราชบัณฑิตยสภาyoyo-yak
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/jɔː˧/(สัมผัส)/jɔː˧.jak̚˦˥/(สัมผัส)
คำพ้องเสียง

ตัวอักษร แก้ไข

 1. พยัญชนะตัวที่ 34 เรียกว่ายักษ์ เป็นอักษรต่ำ เป็นได้ทั้งตัวต้นและตัวสะกดในแม่เกย
การใช้ แก้ไข
 1. สามารถใช้ประกอบกับ และ ◌ี เป็นสระ เอีย เอียะ
 2. โบราณใช้ประกอบกับ เป็นสระ เอีย ที่ไม่มีตัวสะกด และใช้ ย ตัวเดียว เป็นสระ เอีย ที่มีตัวสะกด
ดูเพิ่ม แก้ไข
 • (อักษรเบรลล์) (สระ เอีย), ⠷⠁ (สระ เอียะ)

รากศัพท์ 2 แก้ไข

ย่อมาจากภาษาบาลี ยชมาน (ผู้บูชายัญ)

การออกเสียง แก้ไข

การแบ่งพยางค์ยะ
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิง
ราชบัณฑิตยสภาya
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/jaʔ˦˥/(สัมผัส)

คำนาม แก้ไข

 1. ชื่อคณะฉันท์ มีลหุ-ครุ-ครุ เรียกว่า ย คณะ

ภาษาบาลี แก้ไข

รูปแบบอื่น แก้ไข

คำคุณศัพท์ แก้ไข

 1. ใด

คำสรรพนาม แก้ไข

 ช. หรือ ก.

 1. อันใด, สิ่งใด

การผันรูป แก้ไข

ศัพท์ที่แจกตามแบบ คุณนาม