ภาษามาร์แชลล์แก้ไข

คำนามแก้ไข

ek

  1. ปลา

ภาษาโรฮีนจาแก้ไข

เลขแก้ไข

ek (อักษรฮานิฟ 𐴀𐴠𐴑)

  1. หนึ่ง