ภาษาสันสกฤตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:เอก

เลขแก้ไข

एक (เอก)

  1. หนึ่ง