ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ikki

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ いっき

ภาษาเติร์กเมนแก้ไข

จำนวนเชิงการนับภาษาเติร์กเมน
 <  1 2 3  > 
    เชิงการนับ : ikki
    เชิงอันดับที่ : ikkinji

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาเตอร์กิกดั้งเดิม *ẹk(k)i (สอง)

เลขแก้ไข

ikki

  1. สอง

ภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษานอร์สเก่า ekki

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาวิเศษณ์แก้ไข

ikki

  1. (ภาษาถิ่น, ไม่มาตรฐาน) อีกรูปหนึ่งของ ikkje (ไม่)

ภาษาแฟโรแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษานอร์สเก่า ekki

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาวิเศษณ์แก้ไข

ikki

  1. ไม่

คำพ้องความแก้ไข

คำประสมแก้ไข

ภาษาอุซเบกแก้ไข

จำนวนเชิงการนับภาษาอุซเบก
 <  1 2 3  > 
    เชิงการนับ : ikki
    เชิงอันดับที่ : ikkinchi

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาเตอร์กิกดั้งเดิม *ẹk(k)i (สอง)

เลขแก้ไข

ikki

  1. สอง