ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈsɪt/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำกริยาแก้ไข

sit (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม sits, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ sitting, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ sat) (ซิท)

  1. นั่ง