ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

ask (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม asks, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ asking, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ asked) (แอซก์)

  1. ถาม, สอบถาม
    Nobody’s shy or afraid to ask questions, or to express their opinions.
    ไม่มีใครอายหรือกลัวที่จะถามคำถามหรือแสดงความเห็น
  2. ขอ