ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

คำ + มั่น

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

คำมั่น

  1. (กฎหมาย) การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของผู้ให้คำมั่นที่มีผลผูกพันผู้ให้คำมั่นเมื่อมีผู้แสดงเจตนารับรู้ที่สอดคล้องกับคำมั่น อันเป็นความผูกพันก่อนเกิดสัญญาที่มุ่งประสงค์จะทำระหว่างกัน, คำมั่นไม่จำเป็นต้องมีการเสนอให้มีการตกลงทำสัญญาเสมอไป อาจมีผู้แสดงเจตนารับรู้ที่สอดคล้องกับคำมั่นหรือไม่มีผู้แสดงเจตนารับรู้ก็นับว่าเป็นคำมั่นได้
    คำมั่นว่าจะซื้อหรือขาย
    คำมั่นว่าจะให้รางวัล