ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lang (จู้อิน ˙ㄌㄤ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ lāng.
 4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ láng.
 5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ lǎng.
 6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ làng.

ภาษาเยอรมันแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาเยอรมันสูงกลาง lanc, จากภาษาเยอรมันสูงเก่า lang, จากภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม *langaz.

การออกเสียงแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

lang (ขั้นกว่า länger, ขั้นสุด am längsten)

 1. ยาว
 2. สูง

การผันรูปแก้ไข

คำตรงข้ามแก้ไข

ลูกคำแก้ไข

คำกริยาวิเศษณ์แก้ไข

lang

 1. ยาว

คำบุพบทแก้ไข

lang (+ accusative)

 1. เป็นเวลา

คำกริยาแก้ไข

lang

 1. รูปผันคำสั่ง (imperative) เอกพจน์ของ langen