ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

làng (จู้อิน ㄌㄤˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ

ภาษาเวียดนามแก้ไข

 
วิกิพีเดียภาษาเวียดนามมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia vi

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

làng (หฺลั่ง)

 1. หมู่บ้าน