ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lāng (จู้อิน ㄌㄤ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ