สหรัฐอเมริกา

ภาษาไทยแก้ไข

 
วิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia
 
ธงชาติของสหรัฐอเมริกา

รากศัพท์แก้ไข

ตัดมาจาก สหปาลีรัฐอเมริกา บัญญัติโดยรัชกาลที่ 6 แทนที่ สหการีรัฐอเมริกา บัญญัติโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และแทนที่ สหกรณรัฐอเมริกา บัญญัติโดยรัชกาลที่ 6 อีกชั้นหนึ่ง[1] เพื่อแปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษ United States of America; เหมือนกับ สห +‎ รัฐ +‎ อเมริกา

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์สะ-หะ-รัด-อะ-เม-ริ-กา
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงsà-hà-rát-à-mee-rí-gaa
ราชบัณฑิตยสภาsa-ha-rat-a-me-ri-ka
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/sa˨˩.ha˨˩.rat̚˦˥.ʔa˨˩.meː˧.ri˦˥.kaː˧/()
ไฟล์เสียง

คำวิสามานยนามแก้ไข

สหรัฐอเมริกา

  1. ชื่อประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ มีพรมแดนติดกับแคนาดาและเม็กซิโก ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก แบ่งการปกครองเป็น 50 รัฐ มีรัฐหนึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และอีกรัฐหนึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก และยังมีดินแดนอาณานิคมอีกหลายแห่ง

คำพ้องความแก้ไข

ดูที่ อรรถาภิธาน:อเมริกา

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. นราธิปพงศ์ประพันธ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น (1976) งานบัญญัติศัพท์ของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, Bangkok: โรงพิมพ์พิฆเณศ (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด พิมพ์ถวายเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ณ เมรุพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๙), pages 2–3:
    ข้าพเจ้าได้รับบทเรียนอีกอย่างหนึ่งจากการทรงคิดศัพท์ของรัชกาลที่ ๖ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้ทรงเรียก United States of America ว่า สหกรณรัฐอเมริกา สหกรณ เป็นคำที่สมเด็จพระมหาสมณะเจ้าฯ ได้ทรงคิดขึ้นสำหรับแปลคำว่า Cooperative ถ้าจะอ่านให้ถูกต้อง ก็ย่อมอ่านว่า สะ หะ กะ ระ ณะ รัด อะ เม ริ กา ซึ่งมีเสียง อะ มากไปสำหรับหูคนไทย สมเด็จพระมหาสมณะเจ้าจึงทรงใช้ว่า สหการีรัฐอเมริกา เพื่อให้เหมาะแก่เสียงในภาษาไทย และรัชกาลที่ ๖ ทรงแปลงเป็น สหปาลีรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้ความชัดว่า ปกครองร่วมกัน ต่อมา มีผู้ปรารถนาจะได้อักษรย่อ ๓ ตัวเหมือน U.S.A. จึงได้ร่นลงมาเป็น "สหรัฐอเมริกา ส.ร.อ."