ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(yi4yi4, จู้อิน ㄧˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 亿
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 伿
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 亿
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰉣
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 63. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 64. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𭣧
 65. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 66. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 67. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 68. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 69. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 70. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 71. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 72. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 73. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 74. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 75. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 76. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 77. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 78. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 79. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 81. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 82. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 83. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 84. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 85. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 86. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 87. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 88. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 89. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 90. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 91. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 92. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 93. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 94. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 95. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 96. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 97. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 98. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 99. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 100. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 101. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 102. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 103. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 104. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 105. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 106. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 107. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 108. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 109. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 110. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰞇
 111. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 112. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 113. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 114. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 115. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 116. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 117. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 118. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 119. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪽷
 120. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 121. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 122. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 123. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 124. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 125. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 126. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 127. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 128. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 129. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰬣
 130. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 131. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫄷
 132. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 133. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 134. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 135. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 136. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 137. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 138. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 羿
 139. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 140. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 141. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 142. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 143. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 144. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 145. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 146. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 147. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 148. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 149. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 150. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 151. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 152. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 153. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 154. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 155. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 156. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 157. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 158. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 159. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬟁
 160. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 161. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 162. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 163. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 164. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 165. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 166. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 167. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 168. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 169. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 170. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 171. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰳵
 172. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 173. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 174. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰵔
 175. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 176. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 177. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 178. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 179. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 180. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 181. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰵖
 182. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 183. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 184. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 185. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 186. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 187. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 188. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 189. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 190. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 191. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 192. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 193. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 194. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰼅
 195. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 196. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 197. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬬩
 198. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨱁
 199. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 200. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 201. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 202. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 203. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 204. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 205. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 206. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 207. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 208. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 209. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 210. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 211. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 212. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 213. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𮩞
 214. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 驿
 215. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 驿
 216. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 217. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𮬜
 218. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 219. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱉇
 220. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱊈, 𱊄
 221. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 222. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 223. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 224. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱊰
 225. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 226. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 227. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 228. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱌽
 229. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 230. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 231. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 232. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 233. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 234. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 235. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 236. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 237. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 238. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 239. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ