ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

yi4 (จู้อิน ㄧˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ