ภาษาไทยแก้ไข

 
วิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia

รากศัพท์แก้ไข

รัฐ +‎ มนตรี

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์
{เสียงพยัญชนะซ้ำ}
รัด-ถะ-มน-ตฺรี
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงrát-tà-mon-dtrii
ราชบัณฑิตยสภาrat-tha-mon-tri
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/rat̚˦˥.tʰa˨˩.mon˧.triː˧/(สัมผัส)

คำนามแก้ไข

รัฐมนตรี

  1. ผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาล รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน, ถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง ก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงหรือทบวงที่ตนว่าการ และรับผิดชอบในการบริหารราชการกระทรวงหรือทบวงนั้นด้วยอีกฐานะหนึ่ง
  2. (โบราณ) ที่ปรึกษาราชการบ้านเมืองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์