ภาษาไทย

แก้ไข

รูปแบบอื่น

แก้ไข

รากศัพท์

แก้ไข

ยืมมาจากภาษาสันสกฤต गण (คณ) หรือภาษาบาลี คณ

การออกเสียง

แก้ไข
การแบ่งพยางค์คะ-นะ
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงká-ná
ราชบัณฑิตยสภาkha-na
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/kʰa˦˥.naʔ˦˥/(สัมผัส)
คำพ้องเสียงฆน
ฆนะ

คำนาม

แก้ไข

คณะ

 1. หมู่, พวก, (ซึ่งแยกมาจากส่วนใหญ่)
 2. กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  คณะกรรมการ
  คณะสงฆ์
  คณะนักท่องเที่ยว
 3. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เทียบเท่า ซึ่งรวมภาควิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนวิชาในสายเดียวกัน
  คณะนิติศาสตร์
  คณะอักษรศาสตร์
 4. กลุ่มคำที่จัดให้มีลักษณะเป็นไปตามแบบรูปของร้อยกรองแต่ละประเภท ประกอบด้วยบท บาท วรรค และคำ ตามจำนวนที่กำหนด, หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแต่งฉันท์วรรณพฤติ มี 8 คณะ คือ ช คณะ, ต คณะ, น คณะ, ภ คณะ, ม คณะ, ย คณะ, ร คณะ และ ส คณะ แต่ละคณะมี 3 คำ หรือ 3 พยางค์ โดยถือครุและลหุเป็นหลัก

คำประสม

แก้ไข

คำแปลภาษาอื่น

แก้ไข