ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์กฺลุ่ม
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงglùm
ราชบัณฑิตยสภาklum
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/klum˨˩/()

คำนามแก้ไข

กลุ่ม

  1. คน สัตว์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน

คำลักษณนามแก้ไข

กลุ่ม

  1. เรียกของที่เป็นกลุ่ม
    ด้าย 3 กลุ่ม

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข