กลุ่มชาติพันธุ์

ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

คำนามแก้ไข

กลุ่มชาติพันธุ์

  1. กลุ่มชนที่มีลักษณะทางเชื้อชาติ ภาษา หรือวัฒนธรรมต่างกับกลุ่มอื่นในสังคม
    คนไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
    ในประเทศจีนมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เช่น ฮั่น จ้วง แมนจู หุย

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข