ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ตาน-ยอด-ด้วน

คำนามแก้ไข

ตาลยอดด้วน

  1. (สำนวน) คนที่ไม่มีทางเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกแล้ว
  2. (สำนวน) คนที่ไม่มีบุตรสืบตระกูล