ภาษาอังกฤษแก้ไข

mountain (เม้าทเท่น)

คำนามแก้ไข


การใช้แก้ไข

    1. We have to drive over a mountain pass to get from France to Italy.
    2. His desk is covered with mountains of paperwork after he returns from his long vacation.

คำพ้องแก้ไข

hill (ฮิล)

คำแปลแก้ไข

  • อินโดนีเซีย/มาเลเซีย: bukit