อรรถาภิธาน:อวัยวะเพศชาย

รรถาภิธาน

อวัยวะเพศชาย

ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

ความหมาย: อวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชายแก้ไข

คำพ้องความแก้ไข
คำลูกกลุ่มแก้ไข
คำตรงข้ามแก้ไข
ดูที่ อรรถาภิธาน:อวัยวะเพศหญิง

ดูเพิ่มแก้ไข