วิกิพจนานุกรม:อรรถาภิธาน

อรรถาภิธาน (thesaurus) คือพจนานุกรมประเภทหนึ่งที่รวบรวมคำที่มีความหมายเหมือนกัน (หรือคล้ายกันมาก) คำจ่ากลุ่ม (ความหมายใหญ่ขึ้น) คำลูกกลุ่ม (ความหมายย่อยลง) รวมไปถึงคำที่มีความหมายตรงข้าม ในบางครั้งความหมายหนึ่ง ๆ ก็อาจมีหลายคำที่ใช้แทนกันได้ในแต่ละโอกาสและกาลเทศะ วิกิพจนานุกรมก็มีอรรถาภิธานรวมคำเหล่านี้ให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตามของผู้อ่าน สามารถใส่คำสามัญที่ต้องการค้นหาในกล่องด้านล่าง หรือดูรายการทั้งหมดได้ที่ หมวดหมู่:อรรถาภิธาน

อรรถาภิธานของวิกิพจนานุกรมภาษาไทย ขณะนี้รวบรวมเฉพาะภาษาไทย, ภาษาบาลี (อักษรไทย) ส่วนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นให้ดูที่วิกิพจนานุกรมภาษาอังกฤษ เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน

สัญลักษณ์ที่กำกับ

  • ♂ = เพศชาย เพศผู้
  • ♀ = เพศหญิง เพศเมีย
  • ♔ = ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นเจ้า