อรรถาภิธาน:ฉัน

รรถาภิธาน

ฉัน

ภาษาไทยแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

ความหมาย: สรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูด (คนเดียว)แก้ไข

คำพ้องความแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

ความหมาย: ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะแก้ไข

คำพ้องความแก้ไข
ดูที่ อรรถาภิธาน:กิน