ภาษาไทยแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

เกล้าฯ

  1. (ราชา) คำย่อของ เกล้ากระผม.
  2. (ราชา) คำย่อของ เกล้ากระหม่อม.
  3. (ราชา) คำย่อของ เกล้ากระหม่อมฉัน.