ภาษาญ้อแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

ข้อย

  1. ฉัน

ภาษาอีสานแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

ข้อย

  1. อีกรูปหนึ่งของ ข่อย