ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์สาน[เสียงสมาส]
สา-ระ-
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงsǎansǎa-rá-
ราชบัณฑิตยสภาsansa-ra-
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/saːn˩˩˦/(สัมผัส)/saː˩˩˦.ra˦˥./
คำพ้องเสียง

รากศัพท์ 1แก้ไข

จากภาษาสันสกฤต सार (สาร, แก่น) หรือภาษาบาลี สาร (แก่น)

คำนามแก้ไข

สาร

 1. แก่น, เนื้อแท้, มักใช้เข้าคู่กับคำ แก่น เป็น แก่นสาร
 2. ข้อความ, ถ้อยคำ, เรื่องราว
  กล่าวสาร
  สื่อสาร
 3. หนังสือ
  นิตยสาร
  วารสาร
 4. จดหมาย
  เขียนสาร
  สารของนายกรัฐมนตรีถึงเยาวชน

ดูเพิ่มแก้ไข

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

รากศัพท์ 2แก้ไข

คำนามแก้ไข

สาร

 1. สิ่งที่มีองค์ประกอบเป็นอย่างเดียวกัน มีสมบัติเฉพาะของตนเอง และไม่สามารถใช้วิธีกลใด ๆ มาแบ่งแยกให้เป็นส่วนอื่นที่มีองค์ประกอบและสมบัติแตกต่างออกไปได้
 2. (โบราณ) ใช้เรียกธาตุจำพวกหนึ่งและธาตุที่เข้าแทรกในต้นไม้

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

รากศัพท์ 3แก้ไข

จากภาษาเขมร សារ (สาร, ช้างที่มีงาเจริญเต็มที่)

คำนามแก้ไข

สาร

 1. ช้างใหญ่ ใช้ว่า ช้างสาร

รากศัพท์ 4แก้ไข

คำนามแก้ไข

สาร

 1. ข้าวที่สีหรือตำเอาเปลือกออกแล้ว เรียกว่า ข้าวสาร

รากศัพท์ 5แก้ไข

แผลงมาจากภาษาสันสกฤต सर्व (สรฺว, ทั้งหมด, ทั้งหลาย)

คำคุณศัพท์แก้ไข

สาร

 1. คำประกอบหน้าคำ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทุก
  สารทิศ
  ทุกทิศ
  สารทุกข์
  ทุกข์ทั้งหมด
  สารเลว
  เลวทั้งสิ้น

ดูเพิ่มแก้ไข