ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

魚 (รากอักษรจีนที่ 195)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𤋳𩵋𮫬𮫭𮫮𮫯

+1 ขีด

แก้ไข

𱇍

+2 ขีด

แก้ไข

𩵌𩵍𩵎𩵏𩵐𩵑𩵒𩵓𫙏𬵁𬵂𱆣𬶀𬶁𱇎𲍆

+3 ขีด

แก้ไข

𩵔𩵕𩵖𩵗𩵘𩵙𩵚𩵛𩵜𩵝𩵞𩵟𩶷𫙐𬵃𬵄𮫰𱆤𫚈𫚉𫚊𬶂𬶃𬶄𱇏𲍇𲍈

+4 ขีด

แก้ไข

⁕、𩵠𩵡𩵢𩵣𩵤𩵥𩵦𩵧𩵨𩵩𩵪𩵫𩵬𩵭𩵮𩵯𩵰𩵱𩵲𩵳𩵴𩵵𩵶𩵷𩵸𩵹𩵺𩵻𩵼𩵽𩵾𩵿𩶀𫙑𫙒𬵅𬵆𮫱𮫲𱆥𱆦𱆧𱆨𲌱𲌲鱿𩽹𩽺𩽻𫚋𫚌𫚍𫠏𬶅𬶆𬶇𬶈𬶉𮬛𱇐𱇑𱇒𱇓𱇔𱇕𱇖𱇗𱇘𱇙𲍉𲍊𲍋

+5 ขีด

แก้ไข

魿䰿𩶁𩶂𩶃𩶄𩶅𩶆𩶇𩶈𩶉𩶊𩶋𩶌𩶍𩶎𩶏𩶐𩶑𩶒𩶓𩶔𩶕𩶖𩶗𩶘𩶙𩶚𩶛𩶜𩶝𩶞𩶟𩶠𩾀𫙓𫙔𫙕𫙖𫙗𬵇𬵈𬵉𬵊𬵋𬵌𮫳𮫴𱆩𱆪𱆫𲌳𫚎𫚏𫚐𫚑𫚒𫠐𬶊𬶋𬶌𬶍𱇚𱇛𱇜𱇝𱇞𱇟𱇠𱇡𱇢𱇣𱇤𲍌𲍍

+6 ขีด

แก้ไข

𩶡𩶢𩶣𩶤𩶥𩶦𩶧𩶨𩶩𩶪𩶫𩶬𩶭𩶮𩶯𩶰𩶱𩶲𩶳𩶴𩶵𩶶𩶸𩶹𩶺𩶻𩶼𩶽𩶾𩶿𩷀𩷁𩷂𩷃𩷄𩷅𩷆𩷇𩷈𩷉𩷊𩷋𩷌𫙘𫙙𫙚𫙛𫙜𫙝𫙞𫙟𬵍𬵎𬵏𬵐𬵑𮫵𮫶𮫷𮫸𱆬𲌴𩽼𩽽𩽾𩽿𫚓𫚔𫚕𫚖𫚗𫚘𬶎𬶏𬶐𮬜𮬝𱇥𱇦𱇧𱇨𱇩𱇪𱇫𲍎𲍏𲍐𲍑

+7 ขีด

แก้ไข

鮿𩷍𩷎𩷏𩷐𩷑𩷒𩷓𩷔𩷕𩷖𩷗𩷘𩷙𩷚𩷛𩷜𩷝𩷞𩷟𩷠𩷡𩷢𩷣𩷤𩷥𩷦𩷧𩷨𩷩𩷪𩷫𩷬𩷭𩷮𩷯𩷰𩷱𩷲𩷳𩷴𩷵𩷶𩾉𫙠𫙡𫙢𫙣𬵒𬵓𬵔𬵕𬵖𮫹𮫺𮫻𮫼𮫽𱆭𱆮𱆯𱆰𱆱𱆲𲌵𲌶𲌷𩾁𩾂𩾃𩾄𫚙𫚚𫚛𬶑𬶒𬶓𬶔𬶕𮬞𱇬𱇭𱇮𱇯𱇰𱇱𱇲𱇳𱇴𲍒𲍓𲍔

+8 ขีด

แก้ไข

𩷷𩷸𩷹𩷺𩷻𩷼𩷽𩷾𩷿𩸀𩸁𩸂𩸃𩸄𩸅𩸆𩸇𩸈𩸉𩸊𩸋𩸌𩸍𩸎𩸏𩸐𩸑𩸒𩸓𩸔𩸕𩸖𩸗𩸘𩸙𩸚𩸛𩸜𩸝𩸞𩸟𩸠𩸡𩸢𩸣𩸤𩸥𩸦𩸧𩸨𩸩𩸪𩸫𩸬𩸭𩸮𩸯𩸰𩸱𩸲𩸳𩸴𩸵𩸶𩸷𩸸𩸹𩸺𩸻𩸼𩸽𫙤𫙥𫙦𫙧𬵗𬵘𬵙𬵚𬵛𮫾𮫿𱆳𱆴𲌸𲌹𲌺𩾅𩾆𩾇𩾈𫚜𫚝𫚞𫚟𫚠𫚡𬶖𬶗𬶙𬶚𬶛𬶜𬶝𮬟𮬠𱇵𱇶𱇷𱇸𱇹𱇺𱇻𱇼𱇽𱇾𱇿𱈀𱈁𲍕

+9 ขีด

แก้ไข

鯿𩸾𩸿𩹀𩹁𩹂𩹃𩹄𩹅𩹆𩹇𩹈𩹉𩹊𩹋𩹌𩹍𩹎𩹏𩹐𩹑𩹒𩹓𩹔𩹕𩹖𩹗𩹘𩹙𩹚𩹛𩹜𩹝𩹞𩹟𩹠𩹡𩹢𩹣𩹤𩹥𩹦𩹧𩹨𩹩𩹪𩹫𩹬𩹭𩹮𩹯𩹰𫙨𫙩𫙪𬵜𬵝𬵞𬵟𮬀𮬁𮬂𮬃𮬄𮬅𱆵𱆶𱆷𱆸𱆹𲌻𲌼鲿𩾊𩾋𫚢𫚣𫚤𫚥𫠑𬶘𬶞𬶟𬶠𬶡𬶢𬶣𬶤𬶥𬶦𬶧𬶨𱈂𱈃𱈄𱈅𱈆𱈇𱈈𲍖𲍗

+10 ขีด

แก้ไข

𩹱𩹲𩹳𩹴𩹵𩹶𩹷𩹸𩹹𩹺𩹻𩹼𩹽𩹾𩹿𩺀𩺁𩺂𩺃𩺄𩺅𩺆𩺇𩺈𩺉𩺊𩺋𩺌𩺍𩺎𩺏𩺐𩺑𩺒𩺓𩺔𩺕𩺖𩺗𩺘𩺙𩺚𩺛𩺜𩺝𩺞𩺟𩺠𩺡𩺢𩺣𩺤𩺥𩺦𩺧𩺨𩺩𩺪𩺫𩺬𫙫𫙬𫙭𫙮𫙯𫠍𬵠𬵡𬵢𬵣𮬆𮬇𮬈𮬉𮬊𱆺𱆻𱆼𫚦𬶩𬶪𮬡𮬢𱈉𱈊𱈋𱈌𱈍𱈎

+11 ขีด

แก้ไข

鰿䱿𩺭𩺮𩺯𩺰𩺱𩺲𩺳𩺴𩺵𩺶𩺷𩺸𩺹𩺺𩺻𩺼𩺽𩺾𩺿𩻀𩻁𩻂𩻃𩻄𩻅𩻆𩻇𩻈𩻉𩻊𩻋𩻌𩻍𩻎𩻏𩻐𩻑𩻒𩻓𩻔𩻕𩻖𩻗𫙰𫙱𫙲𫙳𫙴𫙵𫙶𬵤𬵥𬵦𬵧𬵨𬵩𮬋𮬌𮬍𱆽𱆾𲌽𲌾𲌿𲍀𩾌𫚧𫚨𫠒𬶫𬶬𬶭𮬣𱈏𱈐𱈑𲍘

+12 ขีด

แก้ไข

𩻘𩻙𩻚𩻛𩻜𩻝𩻞𩻟𩻠𩻡𩻢𩻣𩻤𩻥𩻦𩻧𩻨𩻩𩻪𩻫𩻬𩻭𩻮𩻯𩻰𩻱𩻲𩻳𩻴𩻵𩻶𩻷𩻸𩻹𩻺𩻻𩻼𩻽𩻾𩻿𩼀𩼁𫙷𫙸𫙹𫙺𫙻𫙼𬵪𬵫𬵬𬵭𮬎𮬏𮬐𮬑𮬒𱆿𱇀𱇁𫚩𫚪𬶮𬶯𬶰𬶱𬶲𬶳𬶴𱈒𱈓𱈔𱈕𲍙

+13 ขีด

แก้ไข

𩼂𩼃𩼄𩼅𩼆𩼇𩼈𩼉𩼊𩼋𩼌𩼍𩼎𩼏𩼐𩼑𩼒𩼓𩼔𩼕𩼖𩼗𩼘𩼙𩼚𩼛𩼜𩼝𩼞𩼟𩼠𩼡𩼢𩼣𩼤𩾍𫙽𫙾𫙿𫚀𫚁𫠎𬵮𬵯𬵰𬵱𮬓𮬔𱇂𲍁𲍂𫚫𬶵𬶶𱈖

+14 ขีด

แก้ไข

𩼥𩼦𩼧𩼨𩼩𩼪𩼫𩼬𩼭𩼮𩼯𩼰𩼱𩼲𩼳𩼴𩼵𩼶𩼷𩼸𩼹𩼺𫚂𫚃𬵲𬵳𬵴𬵵𮬕𱇃𫚬𬶷𱈗𱈘

+15 ขีด

แก้ไข

𩼻𩼼𩼽𩼾𩼿𩽀𩽁𩽂𩽃𩽄𩽅𩽆𩽇𩽈𩽉𩽊𩽋𩽌𫚄𬵶𮬖𱇄𱇅𱇆𱇇𲍃𩾎𫚭𬶸𮬤𱈙

+16 ขีด

แก้ไข

𩽍𩽎𩽏𩽐𩽑𩽒𩽓𩽔𩽕𩽖𩽗𩽘𩽙𬵷𬵸𬵹𮬗𮬘𱇈𬶹𱈚𱈛𱈜

+17 ขีด

แก้ไข

𩽚𩽛𩽜𩽝𩽞𩽟𩽠𩽡𩽢𩽣𩽤𩽥𩽦𫚅𬵺𮬙𮬚𱇉𲍄

+18 ขีด

แก้ไข

𩽧𩽨𩽩𩽪𩽫𩽬𩽭𩽮𩽯𬵻𬵼𬶺

+19 ขีด

แก้ไข

𩽰𩽱𩽲𫚆𬵽𬵾𱇊𲍅

+20 ขีด

แก้ไข

𩽳𩽴

+21 ขีด

แก้ไข

𩽵𩽶𩽷𩽸𫚇𬵿𬶻

+22 ขีด

แก้ไข

𱇋

+23 ขีด

แก้ไข

𱇌

+33 ขีด

แก้ไข