ใกล้เกลือกินด่าง

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ใกฺล้–เกฺลือ–กิน–ด่าง
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงglâi–glʉʉa–gin–dàang
ราชบัณฑิตยสภาklai–kluea–kin–dang
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/klaj˥˩.klɯa̯˧.kin˧.daːŋ˨˩/()

คำกริยาแก้ไข

ใกล้เกลือกินด่าง

  1. (สำนวน) มองข้ามหรือไม่รู้ค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตน กลับไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ด้อยกว่า
  2. (สำนวน) อยู่ใกล้ผู้ใหญ่ แต่กลับไม่ได้ดี