ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ตา-ละ-ปัด
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงdtaa-lá-bpàt
ราชบัณฑิตยสภาta-la-pat
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/taː˧.la˦˥.pat̚˨˩/()

คำนามแก้ไข

ตาลปัตร (ตาละปัด)

  1. พัดทำด้วยใบตาล มีด้ามยาว สำหรับพระภิกษุถือบังหน้าในพิธีกรรมเช่นในเวลาให้ศีล ต่อมาอนุโลมเรียกพัดที่ทำด้วยผ้าหรือไหมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า ตาลปัตร ด้วย, ตาลิปัตร ก็ว่า