U+0E14, ด
THAI CHARACTER DO DEK

[U+0E13]
Thai
[U+0E15]

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์
{เสียงสระสั้น}
ดอดอ-เด็ก
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงdɔɔdɔɔ-dèk
ราชบัณฑิตยสภาdodo-dek
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/dɔː˧/()/dɔː˧.dek̚˨˩/()
คำพ้องเสียง
ดอ

ตัวอักษรแก้ไข

 
พยัญชนะตัวที่ 20 - ด

  1. พยัญชนะตัวที่ 20 เรียกว่าเด็ก เป็นอักษรกลาง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กด